ویژگیهای بسیجیان
فداکاری و استقامت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

فداکاری و استقامت

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری و استقامت 

 

 

ایستادگی و فداکاری

‏ملت ما بحمدالله مردانه ایستاده و فداکاری می کند. نه مردها، زنها، و نه‏‎ ‎‏زنها و مردها، بچه ها همه ایستاده اند و اسلام عزیز را می خواهند که به‏‎ ‎‏پیش ببرند.(303)‏

11 / 10 / 58 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 155

مدافع اسلام 

‏ما مدافع اسلام هستیم و مدافع اسلام با جان و مال و عزیزان خودش‏‎ ‎‏دفاع می کند و هرگز نخواهد نشست.(304)‏

28 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ برای اسلام

‏این جوانهای ما از هر طایفه ای و از هر گروهی که هستند، و در جبهه ها‏‎ ‎‏برای اسلام جنگ می کنند، اینها نور چشمهای اسلام هستند، اینها‏‎ ‎‏کسانی هستند که اسلام ومسلمین به اینها باید ارج بگذارد، به اینها باید‏‎ ‎‏افتخار کند.(305)‏

15 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تسلیم در برابر 

حق

‏ملت ما در مقابل حق و عدالت تسلیم است، چنانچه در مقابل ظلم و جور‏‎ ‎‏ایستاده است.(306)‏

 12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحمل کمبودها

‏ملت ما همان گونه که نشان داده اند، تحمل تمام کمبودها را برای حفظ‏‎ ‎‏شرف و آبروی خویش خواهد نمود. ملت مقاوم ما از روز اول مبارزه اش‏‎ ‎‏می دانست که با تمام قدرتها و ابرقدرتها دست به گریبان است.(307)‏

16 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جهاد برای عقیده

‏امروز بحمدالله ملت ایران ملتی است مؤمن و رزمنده و دارای عقیده و‏‎ ‎‏جهاد برای عقیده است. ومادامی که این روح بزرگ در کالبد ملت ماست،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 156

‏از توطئه ها و کجرویها و سایر چیزهایی که برای ملت ما بوده است و در‏‎ ‎‏پیش است هراسی نیست. آن ملت باید از مشکلات هراس داشته باشد‏‎ ‎‏که ایمان نداشته باشد. آن که ایمان و عقیده دارد و بپاخاسته است که‏‎ ‎‏جهاد کند در راه این ایمان و عقیده و اعتقاد به این دارد که فداکاری در راه‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی پیروزی است و رسیدن به مقام شهادت پیروزی‏‎ ‎‏دیگر است، یک همچو ملتی شکست ندارد.(308)‏

1 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روحیه ایثار و فداکاری 

‏پیرمرد، پسرهایش، پسرش، شهید شده، می آید گریه می کند که‏‎ ‎‏من‌می خواهم بروم، من به او می گویم که آخر تو مثل من پیرمردی،‏‎ ‎‏تو‌نمی توانی بروی آنجا جنگ کنی. خوب من می توانم بروم یک‏‎ ‎‏کاری‌بکنم. اینطور شده اند. یا فلان زن یا فلان دختر، آنها می گویند‏‎ ‎‏ما‌می خواهیم جبهه برویم، ما می گوییم نمی شود شماها جبهه‏‎ ‎‏بروید،‌لکن جدّیت دارند جبهه بروند. و جوانها آنطور،‏‎ ‎‏وصیتنامه های‌جوانها را شما دیده اید که چیست؟ این وصیتنامه ها اینها،‏‎ ‎‏انسان را می لرزاند، انسان را بیدار می کند. و بحمدالله الآن ایران یک‌کشور‏‎ ‎‏نمونه است.(309)‏

14 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی در مقابل ابرقدرتها

‏جوانان ما مهیا هستند از برای جانفشانی در راه اسلام و همان‌طوری که‏‎ ‎‏اسلام می خواهد که در مقابل کفر و زندقه و در مقابل ستم و ستمکاران‏‎ ‎‏ایستادگی بکنند، مردانه ایستادند و ایثار کردند و جانفشانی کردند و این‏‎ ‎‏مطلب را به ثبت رساندند. ... ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 157

‏     شما جوانان عزیز اثبات کردید که می توانید در مقابل تمام قدرتها‏‎ ‎‏ایستادگی کنید و می توانید کشور خودتان را حفظ کنید.(310)‏

10 / 12 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

از خودگذشتگی

‏بحمدالله ، مردم ما همه آگاه و مهیا هستند و شما می بینید این ارتشیها و‏‎ ‎‏پاسدارها و بسیج و سایر نیروها در جبهه چه می کنند. آنها وقتی‏‎ ‎‏می خواهند به خط مقدم بروند، انگار که به حجلۀ عروسی می روند و حتی‏‎ ‎‏صدر اسلام هم اینچنین وضعی را کمتر به خود دیده است. و بعضی از‏‎ ‎‏افراد نمی توانند این همه از خود گذشتگی را بفهمند و کارهای انجام‏‎ ‎‏شده را نادیده می گیرند.(311)‏

21 / 7 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روحیه فداکاری 

‏ما از شکر خدا نباید غافل باشیم که یک همچو وضعی الآن ما داریم، وقتی‏‎ ‎‏می رویم جبهه ها می بینیم که جبهه ها جوانها آن طور مشغول فعالیت‏‎ ‎‏هستند و مشغول جانبازی هستند. وقتی می رویم در بیمارستانها، این‏‎ ‎‏بیمارها آنطور، این علیلها، اینهایی که در جنگ معلول شدند، اینهایی که‏‎ ‎‏زخمی شدند، آنطور روحیّۀ اسلامی دارند.(312)‏

1 / 1 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعهد و فداکاری

‏اینجانب به ملت ایران برای داشتن چنین جوانان برومند و متعهد و‏‎ ‎‏فداکاری که‌نظیر آنان را در جهان سراغ ندارم و تاریخ هم نشان نداده‏‎ ‎‏است تبریک و تهنیت‌عرض می کنم؛ و به اسلام بزرگ برای داشتن این‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 158

‏جانبازان در راه حق، که برای‌اسلام و میهن اسلامی خود از همه چیز‏‎ ‎‏خویش می گذرند، تبریک تقدیم می کنم؛‌که اینان نه تنها ایران را در‏‎ ‎‏جهان و نسلهای آینده آبرو دادند. که اسلام بزرگ،‌که با تعلیمات و‏‎ ‎‏الهامات خود چنین تحول بزرگی را به وجود آورده است،‌سرافراز نمودند.‏‎ ‎‏امروز همه از تصویر این صحنه های معنوی ـ انسانی عاجزند.(313)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عجز الفاظ در

تجلیل از رزمندگان

‏با کدام قلم و بیان می توان از عزیزانی که سنگرهای جنگ را به محراب‏‎ ‎‏مسجد و معراج الی الله تبدیل کردند ثنا کرد. گیرم که قلمفرسایان‏‎ ‎‏هنرمند بتوانند میدانهای شجاعت و دلاوری آنان و قدرت و جسارت‏‎ ‎‏فوق العادۀ آنها را در زیر آتش مسلسلها و توپها و تانکها ترسیم نمایند و‏‎ ‎‏نقاشان و هنرپیشگان بتوانند پیروزیهای هنرمندانۀ آنان را در آن‏‎ ‎‏شبهای تار در مقابل موشکها و بمب افکنهای دشمن غدّار و عبور از پیچ و‏‎ ‎‏خمهای سیمهای خاردار و کوههای سر به فلک کشیده و بیرون کشیدن‏‎ ‎‏دشمنان خدا از سنگرهای بتونی و مجهز به جهازهای پیشرفته را مجسم‏‎ ‎‏نمایند؛ لکن آن بعد الهی عرفانی و آن جلوۀ معنوی ربّانی، که جانها را به‏‎ ‎‏سوی خود پرواز می دهد، و آن قلبهای ذوب شده در تجلیات الهی را با‏‎ ‎‏چه قلم و چه هنر و چه بیانی می توان ترسیم کرد. ... در کدام جنگ و‏‎ ‎‏نهضت و انقلاب و شورش، در طول زمان و سراسر خلقت، سربازانی‏‎ ‎‏چنین و فداکارانی مانند ایران را سراغ دارید؛ جز در طبقه اولیای الهی و‏‎ ‎‏تربیت‌شدگان در مکتب آنان، که فرزندان این دیار به نور آنان استضائه‏‎[1]‎‎ ‎‏کرده و از خود رسته اند.(314)‏

 22 / 11 / 62


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 159

سازش ناپذیری

‏مردمی که در زیر بمبارانها و در تمامی مصائب، خود را برای یک مبارزۀ‏‎ ‎‏طولانی آماده کرده اند هرگز حاضر نیستند کوچکترین نرمشی در مقابل‏‎ ‎‏جهان استکبار داشته باشند.(315)‏

20 / 10 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل به تکلیف

تا لحظۀ آخر

‏ملت ما تا آن روز که احساس کرد که توان و تکلیف جنگ دارد به وظیفۀ‏‎ ‎‏خود عمل نمود. و خوشا به حال آنان که تا لحظۀ آخر هم تردید ننمودند،‏‎ ‎‏آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن‏‎ ‎‏نهاد، باز به وظیفۀ خود عمل کرده است، آیا از اینکه به وظیفۀ خود عمل‏‎ ‎‏کرده است نگران باشد؟(316)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 160

  • )) روشنی خواستن، روشن کردن، روشنی پذیرفتن.