فصل دوم: اهداف و مأموریتها
بسیج سازندگی کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

بسیج سازندگی کشور

بسیج سازندگی کشور

‏ ‏

‏ ‏

همه باید گروه امداد باشیم 

‏ما همه باید گروه امداد باشیم. اسلام همۀ مردم را به رعایت یکدیگر‏‎ ‎‏دعوت فرموده اند: ‏کُلُّکُم رَاعٍ‏ و همۀ ما مسئولیم و ‏کُلُّکُم مَسؤول‏ همه باید‏‎ ‎‏رعایت اشخاصی که با آنها تناسب دارید، رعایت همۀ ملت را بکنیم، و‏‎ ‎‏همه باید از لشکر اسلام باشیم و از گروه امداد.(187)‏

6 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

 

بسیج همگانی برای آبادانی ایران 

‏الآن هم دولت در صدد این است که به طور گسترده در همه جا مشغول‏‎ ‎‏بشوند به پاکسازی، و مشغول بشوند به کار. که همین امروز هم پیامش را‏‎ ‎‏ما خواهیم داد به همۀ ملت، که جهاد سازندگی یک کاری است که باید‏‎ ‎‏بشود، و همۀ ملت، همۀ مردم موظفند که در کار شرکت کنند؛ و اگر با همۀ‏‎ ‎‏ملت این کار شروع بشود، ایران بعد از چندی یک ایران آباد ان شاءالله ‏‎ ‎‏خواهد بود.(188)‏

26 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت مردم به سازندگی کشور

‏ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت. ملتی که ـ بحمدالله ـ مهیا‏‎ ‎‏برای کمک و فداکاری بوده و هستند. با فداکاری ملت ـ بحمدالله ـ‏‎ ‎‏مراحلی را که بسیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم، موانع مرتفع شد،‏‎ ‎‏خائنین رفتند، و اگر تتمه ای هم باشد، با همت ملت خواهند رفت. لکن‏‎ ‎‏این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابیهای زیاد‏‎ ‎‏هست؛ و ما باید به همت ملت آن خرابیها را ترمیم کنیم. ناچاریم که به‏‎ ‎‏ملت متوجه بشویم برای سازندگی؛ برای اینکه ترمیم کنیم این خرابیها‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 102

‏ که در طول مدت حکومت جائر پهلوی در مملکت ما حاصل شده است. و‏‎ ‎‏ـ بحمدالله ـ ملت ما راجع به سازندگی، این مهیا بودن خودشان را اعلام‏‎ ‎‏کرده اند. دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری، کشاورز،‏‎ ‎‏همۀ قشرهای ملت، داوطلب برای این است که ایرانی که به طور مخروبه‏‎ ‎‏به دست ما آمده است بسازند. از این جهت، باید ما بگوییم یک جهاد‏‎ ‎‏سازندگی، موسوم کنیم این جهاد را به «جهاد سازندگی» که همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و‏‎ ‎‏متخصصین، شهری و دهاتی، همه با هم باید تشریک مساعی کنند و این‏‎ ‎‏ایران را که خراب شده است بسازند. و البته آن جاهایی که بیشتر خرابی‏‎ ‎‏هست؛ مثل آنجاهایی که روستاها، جاهایی که مساکن عشایر هست،‏‎ ‎‏دهات دورافتاده که تقریباً هر کدام از گروهها می آیند، شکایت از‏‎ ‎‏وضعشان دارند، می گویند برق نداریم، خانه نداریم، آب نداریم، آسفالت‏‎ ‎‏نداریم، بهداری نداریم؛ و همه هم صحیح می گویند. بنا، بر این بوده است‏‎ ‎‏که اینطور ایران را خراب کنند. و الآن که ـ بحمدالله ـ آن سد شکسته شد،‏‎ ‎‏برای مرحلۀ ثانی، که مرحلۀ سازندگی است، ما دستمان را پیش ملت‏‎ ‎‏دراز می کنیم، و از ملت می خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و‏‎ ‎‏همه دست برادری به هم بدهند و این سازندگی و جهاد سازندگی را‏‎ ‎‏شروع کنند. و البته مأمورین دولت در هر جا ـ آنها هم ـ مردم با آنها‏‎ ‎‏تشریک مساعی کنند. در تحت نظر اشخاص کارشناس، مأمورین دولت‏‎ ‎‏کارها را انجام بدهند. و روحانیونی که در همه جا در بلاد ـ بحمدالله ـ‏‎ ‎‏هستند، در این امر آنها هم تشریک مساعی کنند، نظارت کنند.‏

‏     و من به همۀ ملت، به همۀ اشخاص که در این روستاها و دهات به سر‏‎ ‎‏می برند، پس از اینکه به همه شان دعا می کنم و عرض ارادت، یک‏‎ ‎‏سفارش دارم. و آن اینکه توجه کنند کسانی که برای ساختن و برای‏‎ ‎‏سازندگی و برای جهاد سازندگی در دهات می آیند، در روستاها می آیند،‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 103

‏توجه کنند که مبادا خدای نخواسته در بین آنها یک اشخاصی نباشد که‏‎ ‎‏بر خلاف رویّۀ ملت، بر خلاف اسلام، مسائلی داشته باشند. اگر یک همچو‏‎ ‎‏اشخاص دیدند، فوراً آنها را از ده کنار بگذارند، و نگذارند در بین جوانهای‏‎ ‎‏ما، در بین روستاییان ما، تبلیغات سوئی بکنند.‏

‏     ان شاءالله خداوند به همۀ ملت و به همۀ کسانی که در این راه تشریک‏‎ ‎‏مساعی می کنند و این وظیفۀ اخلاقی ـ شرعی را ادا می کنند، به همه‏‎ ‎‏توفیق عنایت کند. همه موفق باشند که در این جهاد شرکت کنند و آن‏‎ ‎‏خرابه ها را بسازند، و برادران خودشان را کمک کنند؛ که شاید هیچ‏‎ ‎‏عبادتی بالاتر از این عبادت نباشد. بلکه من می خواهم از اشخاص که‏‎ ‎‏برای زیارتها، برای مکۀ معظمه، برای مدینۀ منوره می خواهند بروند لکن‏‎ ‎‏به طور استحباب می خواهند بروند، من می خواهم از آنها هم تقاضا کنم‏‎ ‎‏که شما برای ثواب می خواهید بروید مکه مشرف بشوید، می خواهید‏‎ ‎‏بروید مدینۀ منوره، عتبات عالیات مشرف بشوید؛ امروز ثوابی بالاتر از اینکه‏‎ ‎‏به برادرهای خودتان کمک کنید ‏‏[‏‏نیست‏‏]‏‏ و این سازندگی را همه با‌هم‏‎ ‎‏شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود، و برادرهای خودتان‏‎ ‎‏نجات پیدا بکنند. خداوند به همۀ شما اجر عنایت می کند، و همان ثوابی را‏‎ ‎‏که شما از زیارتها می خواهید خداوند به شما در این جهاد خواهد داد.(189)‏

26 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موفقیت در کارها با همراهی مردم 

‏جهاد، خدمتگزار مردم محروم و مستمند بوده است. جمعیت و یا ملتی‏‎ ‎‏اگر بخواهند موفق باشند، علاوه بر اینکه برای خدا باید کار کنند و از‏‎ ‎‏دیگران چشمداشتی نداشته باشند، باید با مردم باشند. بدون مردم‏‎ ‎‏نمی شود کار کرد و موفقیت حاصل نمی شود.(190)‏

17 / 6 / 61 

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 104