نظام دفاعی و گسترش اسلام
نظام دفاعی بیست میلیونی (کشوری)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

نظام دفاعی بیست میلیونی (کشوری)

نظام دفاعی بیست میلیونی (کشوری)

 

 

استقبال از شهادت

‏ما نه از اقدام نظامی می ترسیم و نه از محاصرۀ اقتصادی. اما از او‏‎ ‎‏نمی ترسیم برای اینکه ما شیعۀ یک ائمه ای هستیم که آنها شهادت را‏‎ ‎‏استقبال می کردند، ملت ما هم امروز شهادت را استقبال می کند. فرضاً‏‎ ‎‏که آقای کارتر بتواند نظامی بیاورد اینجا، با اینکه نمی تواند همچو کاری‏‎ ‎‏بکند، دخالت نظامی بکند، نمی تواند بکند، فرض می کنیم که خیر،‏‎ ‎‏تفاهم کنند این اَبَرقدرتها که به ایران نظامی بفرستند، ما 35 میلیون‏‎ ‎‏جمعیت داریم که اینها بسیاریشان، بسیار زیادشان، آرزوی شهادت‏‎ ‎‏می کنند. ما با این 35 میلیون به میدان می رویم. بعد که ما همه شهید‏‎ ‎‏شدیم، خودتان با ایران هر کاری می خواهید بکنید، از این ما نمی ترسیم،‏‎ ‎‏ما مرد جنگیم، ما مرد مبارزه هستیم. ما جوانهایمان با مشت معارضه و‏‎ ‎‏مبارزه کرد با تانکها و توپها و مسلسلها. ما را آقای کارتر از مبارزه نترساند،‏‎ ‎‏ما اهل مبارزه هستیم ولو نداشته باشیم ابزار مبارزه. لکن بدن داریم در‏‎ ‎‏مقابل اینکه ما را بزنند، و این را عمل خواهیم کرد.(131)‏

19 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل ارتش بیست میلیونی 

‏همه جا باید این طور بشود که یک مملکت بعد از یک چند سالی بشود‏‎ ‎‏یک کشوری با بیست میلیون جوان که دارد بیست میلیون تفنگدار‏‎ ‎‏داشته باشد. بیست میلیون ارتش داشته باشد. و این یک همچه مملکتی‏‎ ‎‏آسیب بردار نیست.(132)‏

4 / 9 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تجهیز قوای ایمانی و نظامی 

‏اگر بنا شد که در یک کشور سی و چند میلیونی، بیست میلیون قیام‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 71

‏کردند برای اینکه مهیا کنند خودشان را از برای دفاع، ولو آن تتمه هم در‏‎ ‎‏وقتی که مقتضی شد و محتاج به دفاع شد آنها هم باید بکنند. لکن حالا‏‎ ‎‏که می خواهیم ما مهیا بشویم، باید این بیست میلیون، یعنی همۀ جوانها‏‎ ‎‏همۀ اشخاصی که ازشان کاری برمی آید، باید خودشان را مهیا کنند. آن‏‎ ‎‏روزی را ملاحظه کنند که یکوقت دشمن رو آورد به طرفشان. هم باید‏‎ ‎‏تجهیزات مهیا بشود به قدری که بترساند دشمنها را، و هم باید قوای‏‎ ‎‏افراد، قوای نظامی، قوای چریکی، قوای پارتیزانی باید مهیا بشود، و هم‏‎ ‎‏قوۀ ایمان باید زیاد بشود.(133)‏

28 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهیا برای دفاع

در مواقع ضروری 

‏سپاه بیست میلیونی که خود را مجهز نموده اند امروز برای فداکاری‏‎ ‎‏اسلام مهیا باشند که در موقع لزوم از کشور اسلامی خود دفاع کنند.(134)‏

5 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل ارتش بزرگ 

‏شما می خواهید یک مملکتی را حفظ بکنید. ملت می خواهد که در‏‎ ‎‏مقابل این قدرتهایی که همه با هم منسجم شدند و اطراف کشور ما‏‎ ‎‏هستند، ملت می خواهد که جلوی اینها را بگیرد. این تا اینکه نظام، نظام‏‎ ‎‏صحیح نباشد و منسجم نباشد و پادگانها پر از جمعیت نباشد و مملکت‏‎ ‎‏یک نظام بزرگ نداشته باشد و ان شاءالله ، یک نظام بیست‌میلیونی شما‏‎ ‎‏داشته باشید تا بتوانید از این توطئه ها که الآن برای مملکت ما در کار‏‎ ‎‏است جلوگیری بکنید.(135)‏

11 / 6 / 59 

*  *  *

 

 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 72

آمادگی ملت برای فداکاری

‏ ارتش میلیونی و بسیج عمومی که با سازماندهی خود ملت مجهز‏‎ ‎‏می شوند، آمادۀ فداکاری در راه اسلام و کشور است.(136)‏

21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آرزوی شهادت

‏یک ملت داریم که سی و چند میلیون است و بیست میلیون جوان داریم‏‎ ‎‏که آرزوی شهادت بسیاریشان می کنند.(137)‏

12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحقق

ارتش بیست میلیونی 

‏امید آن است که با شرکت فعال قشرهای معظم ملت و شور و شعفی که در‏‎ ‎‏جوانان عزیز از برکت اسلام مشاهده می شود «ارتش بیست میلیونی» که‏‎ ‎‏نگهبان جمهوری اسلامی و کشور عزیز از شرّ جهانخواران متجاوز است،‏‎ ‎‏تحقق یابد.(138)‏

4 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل ارتش اسلامی ـ مردمی 

‏ما امیدواریم که ایران به اندازۀ افرادی که دارد، جوانانی که دارد، ارتش‏‎ ‎‏داشته باشد. یک ارتش ملی، اسلامی، انسانی که در مواقعی که احتیاج به‏‎ ‎‏آن هست، چندین میلیون از افراد حاضر به خدمت باشند.(139)‏

21 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی برای دفاع از میهن

‏امروز ایران، با همۀ گرفتاریها و کارشکنیها و حصر و سدها، در صدد است‏‎ ‎‏تمام جوانان خود را تعلیم نظامی دهد. و تاکنون، به طوری که گزارش‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 73

‏می دهند، قریب یک میلیون رزمندۀ ذخیره تعلیم دیده دارد، که به‏‎ ‎‏محض آنکه لازم شود، با یک هشدار برای دفاع از میهن اسلامی خود‏‎ ‎‏مجهز و مسلح می شوند.(140)‏

12 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر تشکیل ارتش بیست‌میلیونی 

‏بار دیگر تأکید می کنم که غفلت از ایجاد ارتش بیست میلیونی، سقوط در‏‎ ‎‏دام دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد داشت.(141)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 74