فصل دوم: اهداف و مأموریتها
نظام دفاعی و گسترش اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

نظام دفاعی و گسترش اسلام

نظام دفاعی و گسترش اسلام 

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

گسترش اسلام 

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 57