فصل دوم: اهداف و مأموریتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: اهداف و مأموریتها

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل دوم: اهداف و مأموریتها

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ دفاع از اسلام و امنیت کشور ‏

‏ نظام دفاعی و گسترش اسلام ‏

‏ بسیج محرومیت زدایی ‏

‏ بسیج سوادآموزی ‏

‏ بسیج سازندگی کشور ‏

‏ حمایت از دولت و قوای مسلح‏

‏ بازدارندگی و خنثی سازی توطئه ها ‏

‏ سلب آرامش دشمن ‏

‏ همراهی در بازسازی بعد از جنگ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 31

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 32