فصل دوم: اهداف و مأموریتها
دفاع از اسلام و امنیت کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

دفاع از اسلام و امنیت کشور

‏ ‏

دفاع از اسلام و امنیت کشور

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام و معرفی آن 

‏شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفۀ‏‎ ‎‏دفاع از اسلام که به عهدۀ هر فرد مُسْلم است؛ وظیفۀ دفاع از میهن و‏‎ ‎‏استقلال آن که از وظایف حتمیۀ اسلامی است؛ وظیفۀ شناساندن اسلام‏‎ ‎‏بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیۀ طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه‏‎ ‎‏از ناحیۀ رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معاملۀ والی با‏‎ ‎‏بیت المال مسلمین. شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و‏‎ ‎‏حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را؛ تا جوامع بشری‏‎ ‎‏بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد؛ تا افکار غلطی که به واسطۀ‏‎ ‎‏عمال استعمار به جوانهای ما تحمیل شده است تغییر کند. بکوشید و‏‎ ‎‏خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید، و‏‎ ‎‏پرده های ضخیمی که کجروان بر چهرۀ نورانی اسلام افکنده اند برطرف‏‎ ‎‏کنید.(58)‏

مرداد 1349 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حفظ مرزها

‏شما جوانهای برومند مسلح به آن مقداری که می توانید باید مرزها را‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 33

‏ حفظ کنید.(59)‏

4 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری برای اسلام 

‏تقریباً هر روز مواجه هستیم با این مادرهایی که بچه هایشان را از دست‏‎ ‎‏دادند و این پدرهایی که عزیزانشان را از دست دادند و این معلولین و این‏‎ ‎‏مجروحین و این گرفتاریهایی که در رژیم سابق برای ملت ما مهیا شده‏‎ ‎‏بود. ما هر روز تأثرات زیادی در این مسائل داریم، لکن خودمان را تسلیت‏‎ ‎‏می دهیم به اینکه ملت ما به صورت مجاهدین صدر اسلام درآمدند.‏‎ ‎‏همان طور که در صدر اسلام در رکاب رسول الله و امیرالمؤمنین ـ‌سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ عدۀ کثیری از فرزندان اسلام از دست رفتند، لکن اسلام را حفظ‏‎ ‎‏کردند. امروز هم که ما در یک موقعیتی واقع هستیم که اسلام روبه روی‏‎ ‎‏کفر ایستاده است و احتیاج به فداکاری دارد.(60)‏

11 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از کشور، تکلیف شرعی 

‏دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در مواقع خطر، تکلیف‏‎ ‎‏شرعی، الهی و ملی است؛ و بر تمام قشرها و گروهها واجب است.(61)‏

1 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از خانوادۀ شهدا و جانبازان 

‏ملت شریف ایران می داند که نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که در صف اول باید شهدای‏‎ ‎‏انقلاب ـ رحمة الله علیهم ـ و کسانی که در این راه معلول و آسیب دیده‏‎ ‎‏شده اند، محسوب داشت. لهذا باید رسیدگی کامل به خاندان شهدا و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 34

‏آسیب دیدگان و معلولین در این راه، چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد از‏‎ ‎‏آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود.(62)‏

25 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از حیثیت ملت 

‏جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن را و با دست‏‎ ‎‏دیگر، سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که قدرت‏‎ ‎‏تفکر توطئه علیه خود را از آنان سلب نمایید. چنان با دوستانتان رحیم‏‎ ‎‏باشید که از ایثار هر چه دارید نسبت به آنان کوتاهی ننمایید.‏‏(63)‏

1 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نترسیدن از دشمن در دفاع 

‏کسی که اسلام را، نهضت اسلامی را منشأ همۀ چیزها می داند، و‏‎ ‎‏می خواهد مجاهده کند با یک طایفه ای که می خواهند هجوم کنند بر‏‎ ‎‏اسلام و بر کیش انسان و بر مملکت انسان و بر نوامیس این مملکت و‏‎ ‎‏اینها، این خوف از این ندارد که کسی حمله بکند همان طوری که آنجا‏‎ ‎‏یک نفرشان مقابل هزار نفر ایستادند، شما هم یک نفرتان مقابل هزار نفر‏‎ ‎‏ان شاءالله می ایستید و دفاع از مملکتتان می کنید و هیچ ترس از این‏‎ ‎‏معنا که آنها دارای چه و چه هستند ‏‏[‏‏نداشته باشید‏‏]‏‏ اینها طبلهای تو‏‎ ‎‏خالی شان زیادتر از واقعیت است. البته خوب، واقعیت هم دارد، مجهز‏‎ ‎‏هم هستند لکن یک خوفی در دل آنها هست.(64)‏

28 / 1 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مهیا شدن برای فداکاری 

‏سپاه بیست میلیونی که خود را مجهز نموده اند امروز برای فداکاری‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 35

 

‏ اسلام مهیا باشند که در موقع لزوم از کشور اسلامی خود دفاع کنند؛ و از‏‎ ‎‏این مانور احمقانه‏‎[1]‎‏ که به امر خدای قادر شکست خورد، هراسی به خود‏‎ ‎‏راه ندهند که حق با ما و خدا پشتیبان ملت مسلمان است.(65)‏

5 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مراقبت از امور، وظیفۀ همۀ قوای مسلح 

‏قوای انتظامی ما، ارتش ما، ژاندارمری ما، سپاه پاسداران ما، اینها‌و‏‎ ‎‏همین طور بسیج ملی ما، بسیج اسلامی ما، اینها باید همیشه‌مراقب‏‎ ‎‏باشند. رفت و آمدهای مشکوک را در نظر داشته‌باشند و اگر دیدند اطلاع‏‎ ‎‏بدهند به مراکزی که باید اطلاع بدهند. در عین حالی که باید تمام‏‎ ‎‏مراقبتها را بکنند و تمام رفت و آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند، در‏‎ ‎‏عین حال قلبشان مطمئن باشد به اینکه این قلب تا متوجه به خداست‏‎ ‎‏آسیبی نخواهد دید.(66)‏

4 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از شهرها و مرزهای کشور

‏امروز، روزی است که تمام مردم باید از شهرهای خود دفاع کنند و به‏‎ ‎‏شهرهای جنگزده کمک نمایند. امروز، روزی است که بر تمام ملت واجب‏‎ ‎‏است با سربازان و پاسداران اسلام و ایران همکاری لازم و نزدیک داشته‏‎ ‎‏باشند. امروز، روزی است که عشایر عزیز و غیور ما از مرزهای کشورشان‏‎ ‎‏باید دفاع نمایند. امروز، روزی است که ملت ما باید دست در دست سپاه‏‎ ‎‏و ارتش نجیب و دلیر گذاشته و به دشمنان بفهمانند که بر فرض محال اگر‏‎ ‎‏وارد شهری شدند، تازه با مردمی مسلح و جنگجو مواجه خواهند شد که‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 36

‏از وَجَب به وَجَب شهرشان دفاع می نمایند.(67)‏

5 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عزت نفس در پایداری 

‏آنچه من به ملت خودمان می خواهم بگویم این است که ملت ما‏‎ ‎‏باید‌متوجه باشد که اسلام است و قضایای اسلام در کار است و ما‏‎ ‎‏تبع‌اسلام داریم جنگ می کنیم، دفاع می کنیم و به واسطۀ اسلام داریم‏‎ ‎‏دفاع می کنیم. ملت ما باید مجهّز باشند. جوانهای ما باید تدریب کنند‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏مجهز باشند؛ برای اینکه ما ممکن است در آتیه یک جنگهای‏‎ ‎‏طولانی تری داشته باشیم و برای اسلام باید جنگ بکنیم، برای اسلام‏‎ ‎‏باید فداکاری بکنیم. ما باز هم در این مواردی که کشته دادیم به قدری‏‎ ‎‏که‌در صدر اسلام کشته دادند ما باز کشته ندادیم. ما باید فداکاری‏‎ ‎‏بکنیم.‌ما باید همۀ عزیزانمان را فدای اسلام بکنیم. باید این کار‏‎ ‎‏انجام‌بگیرد و بلااشکال، باید همۀ افرادی که قدرتمند هستند، چه‏‎ ‎‏آنهایی که در سرحدّات هستند، آنهایی که در مثل خرمشهر و مثل اهواز‏‎ ‎‏و‌مثل آبادان و اینها هستند، پافشاری کنند، نگذارند از شهر‏‎ ‎‏خودشان‌بیرون بروند. این ضعف است. اسلام گفته است شما باید‏‎ ‎‏پایداری بکنید.‏

‏     در هر صورت، من به آنها هم سفارش می کنم که با قدرتمندی و با‏‎ ‎‏شجاعت و با عزّت نفْس پایداری کنند و هیچ گاه از مسائلی که گفته‏‎ ‎‏می شود و آن ضد انقلابیها منتشر می کنند، نترسند. ما پیروز هستیم... ما‏‎ ‎‏مکلّفیم که جلوی آنها‏‎[3]‎‏ را بگیریم. چه پیروز بشویم و چه نشویم، دفاع‏‎ ‎‏باید بکنیم. باید حتماً دفاع بکنیم و همۀ ملت در وقتی که اجازه داده شد،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 37

‏همه باید بروند و دفاع بکنند.(68)‏

8 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زنده نگه داشتن شعائر دینی توسط مردم 

‏امروز ما به مجالس تعزیه و روضه بیشتر احتیاج داریم از سابق. این‏‎ ‎‏اجتماع سرتاسری کشور، این دسته جات سرتاسری کشور، امروز دیگر‏‎ ‎‏یک رنگ سیاسی پیدا کرده است و حق هم همین است. اگر ما سی و چند‏‎ ‎‏میلیون جمعیت در این دهۀ محرّم، که وسیله شان را خدا برای ما فراهم‏‎ ‎‏کرده است و آنقدر ائمۀ اطهار راجع به اینطور امور سفارش فرموده اند و‏‎ ‎‏آنطور ثوابها را خدای تبارک و تعالی برایش مرتب فرموده است، اگر 35‏‎ ‎‏میلیون جمعیت در این ماه محرّم، در این دهۀ محرّم، اجتماعات داشته‏‎ ‎‏باشند، خطبا هم بروند مسائل روز را برایشان بگویند و تعزیه بگویند و‏‎ ‎‏گریه بکنند برای سیدالشهدا، این یک شعاری است؛ یک شعار الهی‏‎ ‎‏است.‏

‏     «امروز دیگر ما انقلاب کرده ایم، روضه دیگر لازم نیست» از غلطهایی‏‎ ‎‏است که تو دهنها انداخته اند؛ مثل این است که بگوییم امروز ما انقلاب‏‎ ‎‏کرده ایم، دیگر لازم نیست که نماز بخوانیم. انقلاب برای این است.‏‎ ‎‏انقلاب کردیم که شعائر اسلام را زنده کنیم، نه انقلاب کردیم که شعایر‏‎ ‎‏اسلام را بمیرانیم. زنده نگه داشتن عاشورا یک مسأله بسیار مهم‏‎ ‎‏سیاسی‌ ـ عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه‏‎ ‎‏اسلام داد‏‏[‏‏ه‏‏]‏‏، یک مسأله سیاسی است؛ یک مسأله ای است که در‏‎ ‎‏پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد.‏

‏     ما از این اجتماعات استفاده می کنیم. ما از آن «الله اکبر»ها، ملت ما از‏‎ ‎‏آن «الله اکبر»ها استفاده کرد. آن «الله اکبر»ها را باید حفظ بکنیم. این‏‎ ‎‏مظاهر و شعائر و اموری که در اسلام در آن سفارش شده باید فکر کنید که‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 38

‏اینها یک مسأله سطحی نبوده است که می خواستند جمع بشوند و گریه‏‎ ‎‏کنند، خیر.‏

‏     ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشکها‏‎ ‎‏سیل جریان می دهیم و خرد می کنیم سدهایی را که در مقابل اسلام‏‎ ‎‏ایستاده است.(69)‏

14 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت، نگهبانِ حکومتِ الله

‏کشور ما در این دو سال مواجه با مشکلات بسیار بوده که بحمدالله تعالی‏‎ ‎‏تمام آن مشکلات را پیروزمندانه و سرفراز پشت سر نهاد، و امید است که‏‎ ‎‏با عنایات خداوند متعال و وحدت کلمه بر دیگر مشکلات ـ که در هر‏‎ ‎‏انقلابی احتراز ناپذیر است ـ غلبه کند و با استقامت و صبر در مقابل‏‎ ‎‏ناملایمات ایستادگی نماید. ملت ما و قوای مسلح جمهوری اسلامی در‏‎ ‎‏این دو سال امتحان خود را داده اند که به هیچ وجه حاضر نیستند آنچه را‏‎ ‎‏با چنگ و دندان به دست آورده اند از دست بدهند؛ اگر چه با نثار جان و‏‎ ‎‏فرزندان عزیزشان باشد. شما خانواده های شهدا و معلولین و مجروحین‏‎ ‎‏نشان دادید که هرگز اجازه نمی دهید استعمار بر مقدرات این کشور سایه‏‎ ‎‏افکند. شما خانواده های شهدا با شهادت افتخارآفرینان این مرز و بوم به‏‎ ‎‏جهان فهماندید که از همۀ عزیزان در راه اسلام خواهید گذشت. شما‏‎ ‎‏چشم و چراغ این ملتید، خداوند یارتان باد. شما با ایثار فرزندان و جوانان‏‎ ‎‏و عزیزان خویش به همه نشان دادید که توطئه های داخل و خارج‏‎ ‎‏نخواهد توانست بر این ملت مصمم پیروز شود.‏

‏     مبارزات کشور ما عقیدتی است و جهاد در راه عقیده، شکست ناپذیر‏‎ ‎‏است. جهاد در راه عقیده است که سرتاسر کشور را در یک راه تجهیز‏‎ ‎‏می کند و تمام سختیها و مشکلات را از سر راه برمی دارد. پیروز است‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 39

‏ملتی که راه خود را که صراط مستقیم انسانیت است یافته و در راه آن به‏‎ ‎‏جهاد مقدس برخاسته است. مسلماً پیروز خواهید بود. هان ای شهیدان،‏‎ ‎‏در جوار حق تعالی آسوده خاطر باشید که ملت شما پیروزی شما را از‏‎ ‎‏دست نخواهد داد. و ای بازماندگان شهدای به خون خفته، و ای معلولان‏‎ ‎‏عزیزی که حیات جاوید را با نثار سلامت خود بیمه کرده اید، مطمئن‏‎ ‎‏باشید که ملت شما مصمم است پیروزی را تا حکومت الله و تا ظهور‏‎ ‎‏بقیة الله ـ روحی فداه ـ نگهبان باشد. جاوید باشید، و پیروز باشد‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی.(70)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آسیب ناپذیر بودن کشور

‏قوای مسلح ایران با کمال رشادت در مرزها مشغول مجاهده هستند و‏‎ ‎‏تمام ملت پشتیبان آنهاست؛ زن و مرد این ملت در پشتیبانی آنها‏‎ ‎‏مشغول اقدام است. و یک همچو کشوری که تمام افرادش حاضر در‏‎ ‎‏صحنه هستند و تمام افرادش برای پیشبرد اسلام و پیشبرد مقاصد‏‎ ‎‏اسلامی مهیا هستند، یک همچو کشوری آسیب نخواهد دید.(71)‏

26 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام و ادامه راه شهدا

‏من به همۀ بازماندگان شهدا ـ که باید بگویم همۀ ایران بازماندگان این‏‎ ‎‏شهدا هستند‌ ـ تسلیت عرض می کنم. ما از خدا هستیم، ما هرچه داریم از‏‎ ‎‏اوست. از خود هیچ نداریم و آنچه که هدیه می کنیم به اسلام، هدیه ای‏‎ ‎‏است که از خدای تبارک و تعالی به ما مرحمت شده است و ما امانتها را به‏‎ ‎‏او برمی گردانیم و این امانتها با پاکی و سرفرازی به سوی خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی شتافتند و موجب سرافرازی ملت و مظلومین جهان واقع شدند.‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 40

‏آنها پیشقدم شدند و همۀ اشخاصی که در جبهه ها و پشت جبهه ها از‏‎ ‎‏15‌خرداد به این طرف به سوی حق تعالی شتافتند، موجب سرفرازی‏‎ ‎‏ملت ما و مظلومین جهانند. آنچه مهم است برای ما این است که ما چه‏‎ ‎‏باید بکنیم. آنها خدمت خودشان را به اسلام کردند و آن وقت خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی مقدر فرمود به خدمت او شتافتند.‏

‏     مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم. به آنچه خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی فرموده است عمل بکنیم. پیش کسانی که به خدا ارتباط‏‎ ‎‏دارند، شهادت عزیزان مطرح نیست، خدمت عزیزان مطرح است. آنها‏‎ ‎‏خدمت خودشان را کردند و برای این ملت سرمایه هایی بودند که از دست‏‎ ‎‏رفت، لکن راهی که آنها رفتند باید ما هم با هوشیاری آن راه را تعقیب‏‎ ‎‏کنیم.(72)‏

11 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یاری رساندن به سازمان اطلاعات

‏ملت ما امروز تکلیفش این است که تمام افراد، تمام افراد ملت، چشم و‏‎ ‎‏گوششان را باز کنند و رفت و آمدهای آنها را کنترل کنند. اگر نشسته ملت‏‎ ‎‏که برای او پاسدارها فقط، کمیته ها فقط، دولت فقط، انجام وظیفه بدهد،‏‎ ‎‏این اشتباه است. همۀ افراد الآن موظفند به اینکه این مسائل را تعقیب‏‎ ‎‏کنند. این خرابکارهایی که در گوشه ها خزیده اند و مشغول خرابکاری‏‎ ‎‏هستند.... امروز مثل سابق نیست که ملت به حساب نیاید و یک دولت‏‎ ‎‏جائری سر کار باشد که بخواهد همۀ استفاده ها را خودش ببرد و ملت را‏‎ ‎‏کنار بگذارد. امروز روزی است که شما همه با هم می خواهید این کشور را‏‎ ‎‏به سعادت برسانید و از دست قدرتهای فاسد بیرون کنید.‏

‏     امروز باید همۀ شما سازمان اطلاعات باشید، از اجزای سازمان‏‎ ‎‏اطلاعات باشید. همۀ ماها مکلفیم که اگر از این خرابکارها کسی را یافتیم‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 41

‏ـ و باید هم دنبال این باشیم که بیابیم اینها را ـ معرفی کنیم تا قوای‏‎ ‎‏انتظامی و نظامی بگیرند و تحویل دادگاهها بدهند و محاکمه بشوند.‏‎ ‎‏محاکمه ها هم باید محاکمات عادلانه باشد، بر طبق موازین شرعی باشد،‏‎ ‎‏ننشینید تا اینکه اینها خرابکاری را توسعه بدهند. اینها اجیرند که این‏‎ ‎‏خرابکاریها را هرچه می توانند توسعه بدهند و در هر جای از کشور یک‏‎ ‎‏شلوغی به کار بیاورند، یک خسارتهایی وارد کنند به خیال اینکه ملت‏‎ ‎‏کم کم خوف پیدا بکند و این مسیر خودش را رها کند، حالا که مسیر رها‏‎ ‎‏شد و ملت دیگر ترسید و کنار نشست، آنها وارد میدان بشوند، حکومت را‏‎ ‎‏از بین ببرند و مجلس را از بین ببرند و یک مجلس و یک حکومت به‏‎ ‎‏صورت اسلامی و در باطن آن نحوی که خود آنها می خواهند و امریکا‏‎ ‎‏می خواهد. ما نباید بنشینیم و تماشاچی باشیم. ما باید فعالانه عمل‏‎ ‎‏بکنیم. اگر شهید دادیم فعالیتمان بیشتر بشود. آنهایی که شهید دادند‏‎ ‎‏فعالیتشان بیشتر بشود؛ برای اینکه از دست دادند یک افراد با ارزشی را و‏‎ ‎‏باید دنبال کنند تا پیدا بکنند آن اشخاصی که این جنایتها را کردند و‏‎ ‎‏می کنند.(73)‏

11 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام، وظیفه عمومی 

‏ملت، همه توجه داشته باشند که ما وظیفه داریم که این اسلامی که الآن‏‎ ‎‏به ما رسیده حفظش کنیم تا آن فرد آخری هم که ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏کشته می شود، موظف برای حفظ اسلام، برای دفاع از ملت، دفاع از کیان‏‎ ‎‏اسلامی، دفاع از کشور اسلامی تا آن آخر زن و مرد، بچه و بزرگ مکلف اند‏‎ ‎‏که دفاع کنند. مسأله دفاع یک امر عمومی است برای همه؛ هر کس‏‎ ‎‏قدرت دارد دفاع کند. به هر مقدار که قدرت دارد دفاع کند از کشور اسلام،‏‎ ‎‏باید دفاع کند. اسلام و احکام اسلام آن قدر اهمیت دارد که پیغمبرها‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 42

‏برای احکام خدا و برای خدا خودشان را فدا کردند و در اسلام، از صدر‏‎ ‎‏اسلام به بعد، بزرگان اسلام خودشان را فدا کردند برای اسلام. وقتی یک‏‎ ‎‏همچه مطلبی است و یک همچه امانتی از جانب خدای تبارک و تعالی،‏‎ ‎‏به ما سپرده شده است، ما موظفیم همه مان برای حفظش و نباید‏‎ ‎‏بترسیم از اینکه چند نفر کشته شدند، چند نفر را با بمب کشتند، چند‏‎ ‎‏نفر را انفجار حاصل شد؛ هیچ ابداً این حرفها نیست. اسلام نه وابسته به‏‎ ‎‏من است و نه وابسته به تو. اسلام از خداست و همۀ ما مکلف برای حفظ او‏‎ ‎‏هستیم و با قدرت و قوّت حفظ می کنیم او را.(74)‏

27 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از نوامیس مسلمین 

‏وقتی کشور اسلام مورد تهدید دشمنهای اسلام است، دفاع از کشور‏‎ ‎‏اسلام و نوامیس مسلمین بر همۀ ما، بر تمام ما واجب است؛ با همۀ‏‎ ‎‏کوشش واجب است. وقتی یک همچو مطلبی پیش آمد و شما هم‏‎ ‎‏بحمدالله ، همۀ کشور ما، هم زن و مردش آماده برای این مسأله هستند،‏‎ ‎‏دیگر خوف این نیست که از پاریس یک دسته راه بیفتند بیایند چه‏‎ ‎‏بکنند یا از یک جای دیگر می خواهند بیایند چه؛ نه این خوفی نیست.‏‎ ‎‏یک دفعه هم تجربه اش را کردند وصدام را رها کردند تا پرید به ایران و‏‎ ‎‏سیلی اش را هم خورد.(75)‏

27 / 5 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

منطق قرآن و ناتوانی قدرتها

‏منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است: ‏اِنٰا لله ِ وَ انّا اِلَیْهِ رٰاجِعُونَ.‎[4]‎‎ ‎‏با این منطق، هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند. جمعیتی که ـ ملتی که ـ ‌‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 43

‏خود را از خدا می دانند و همه چیز خود را از خدا می دانند و رفتن از اینجا‏‎ ‎‏را به سوی محبوب خود، مطلوب خود می دانند، با این ملت نمی توانند‏‎ ‎‏مقابله کنند. آن که شهادت را در آغوش، همچون عزیزی می پذیرد، آن‏‎ ‎‏کوردلان نمی توانند مقابله کنند. اینها‏‎[5]‎‏ یک اشتباه دارند و آن اینکه‏‎ ‎‏شناخت از اسلام و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند.‏‎ ‎‏آنها گمان می کنند که با ترور شخصیتها، ترور اشخاص، می توانند با این‏‎ ‎‏ملت مقابله کنند؛ و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما‏‎ ‎‏شهید دادیم ملت ما منسجمتر شد.‏

‏     ‏‏ملتی که قیام کرده است. در مقابل همۀ قدرتهای عالم، ملتی که برای‏‎ ‎‏اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام‏‎ ‎‏قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. آنها گمان‏‎ ‎‏می کنند که افکار مؤمنین و ملت بپا خاستۀ ما همچون افکار غربزده ها و‏‎ ‎‏غرب است که جز به دنیا فکری نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند،‏‎ ‎‏آنها هم آن طورند.‏

‏     ملتی که از اول، از صدر اسلام و پیشوایان آن جان خودشان را فدا‏‎ ‎‏کردند برای هدف خودشان، که آن خدا و اسلام است، به این مسائل و به‏‎ ‎‏این امور از بین نخواهند رفت و سستی نخواهند داشت. ملت ما، ملت‏‎ ‎‏عزیز ما در تاریخ خوانده است که علی بن ابی طالب ـ سلام الله علیه ـ با‏‎ ‎‏دست یکی از همین منافقین، با دست یکی از همین اشخاصی که به‏‎ ‎‏صورت اسلام، ‏‏[‏‏اما‏‏]‏‏ از اسلام جدا بودند، فرق مبارکش شکافت. ملت ما‏‎ ‎‏چون علی بن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال‏‎ ‎‏این شهدا برای ملت ما یک مسأله مهم نیست، گرچه خود واقعه و خود‏‎ ‎‏این افرادی که شهید شده اند در نظر همۀ ما عزیز و ارجمندند.(76)‏

9 / 6 / 60 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 44

شهادت، موجب انسجام بیشتر

‏ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع اسلام‏‎ ‎‏دفاع می کند و چنانچه، هرکس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این‏‎ ‎‏ملت اثری جز اینکه منسجمتر بشود و بیشتر تقویت روحی بشود ندارد.‏‎ ‎‏همان طوری که در صدر اسلام اگر آن اشخاص متعهد کشته می شدند،‏‎ ‎‏مردم و لشکر اسلام قویتر می شدند و به پیش می رفتند و ملت ما از باب‏‎ ‎‏اینکه به غیر اسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا کرده است و در‏‎ ‎‏راه خدا به پیش می رود.(77)‏

10 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از اسلام، انگیزه ملت 

‏انگیزۀ ملت و قوای مسلح اسلامی ایران دفاع از اسلام و قرآن کریم به نفع‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان است.(78)‏

27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راندن مزدوران از کشور

‏بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و سایر قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه است که چون سیلی‏‎ ‎‏خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان برانند و ایران عزیز را از‏‎ ‎‏این خس و خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که نیروی ایمان پیروز‏‎ ‎‏است.(79)‏

27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی خدمت به اسلام 

‏ما خدا را شکر می کنیم که این ملت؛ سرتاسر کشور؛ زن و مرد، بزرگ و‏‎ ‎‏کوچک در خدمت به اسلام کمر بسته اند و دست از این برنخواهند داشت‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 45

‏ان شاءالله ، تا آنکه به پیروزی نهایی برسد.(80)‏

3 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقصد ملت، حفظ اسلام

‏ملت ایران قیام کرد، در مقابل ظلم ایستاد و در مقابل کفر ایستاد و‏‎ ‎‏مقصدش این بود که جمهوری اسلامی باشد و از قید و بند گرفتاریهای‏‎ ‎‏خارجی رهایی یابد. و این مقصد، مقصدی است الهی و این مطلب،‏‎ ‎‏مطلبی است که اسلام امر فرموده است.(81)‏

3 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سعی در تعلیم جوانان

‏بسیج مستضعفان ـ که سالروز آن را به ملت ایران و جوانان متعهد و مؤمن‏‎ ‎‏تبریک می گویم ـ در تعلیم و تربیت به جوانان و نوجوانان مساعی جمیلۀ‏‎ ‎‏خود را روز افزون کند.(82)‏

4 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ قدرت مردم تا پیاده شدن اسلام 

‏امیدوارم که با هدایت ائمۀ جمعه و جماعت مردم رو به اسلام همان طور‏‎ ‎‏که هستند قدرت خودشان را حفظ کنند و احکام اسلام هم ان شاءالله ،‏‎ ‎‏همه اش پیاده بشود.(83)‏

14 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، موهبت الهی

‏خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما‏‎ ‎‏رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 46

‏این کشور را و دست رد به سینۀ تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما‏‎ ‎‏پیروز هستید.(84)‏

18 / 12 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برگزاری هفته دفاع مقدس

‏اکنون که بزرگداشت «هفتۀ جنگ تحمیلی» فرا رسیده است و بحمدالله ‏‎ ‎‏تعالی قوای مسلح و غیور ایران با سرافرازی تمام و غرورآفرینی برای‏‎ ‎‏اسلام و ملت بزرگ، مراحل آخر پیروزی را طی می کند، لازم است ملت‏‎ ‎‏شریف ایران عموماً و خصوصاً دولتمردان و گویندگان و نویسندگان و‏‎ ‎‏شاعران و هنرمندان از این قشرهای فداکار هر یک به سهم خود قدردانی‏‎ ‎‏نمایند و مراحل مختلف پیروزی این حماسه آفرینان را با گفتار و نوشتار و‏‎ ‎‏کردار خود در معرض نمایش گذارند، و در محافل «هفتۀ جنگ» فواید و‏‎ ‎‏نتایج و پیامدهای آن را برشمارند، و روح شجاع این رزمندگان بزرگ را‏‎ ‎‏هر چه بیشتر تقویت کنند. ملت شجاع و متعهد، این هفته لازم است‏‎ ‎‏حضور خود را در صحنۀ جنگ اثبات نمایند، و مشت محکمی به دهان‏‎ ‎‏یاوه سرایان بکوبند. امروز ابرقدرتها، ملت حاضر در صحنۀ ما را متهم‏‎ ‎‏می کنند که از جمهوری اسلامی روبرگردانده، و از جنگ که حقیقتاً دفاع‏‎ ‎‏از اسلام است خسته شده اند. آنان ملت ایران را نشناخته اند و ناچار به‏‎ ‎‏دروغ پردازی پرداخته اند، و با اتهامات گوناگون به قوای مسلح و ملت‏‎ ‎‏ایران، تصمیم دارند به هر صورتی که هست بار دیگر جنایات خود را در‏‎ ‎‏ایران تکرار نمایند، ولی ملت رشید و مقاوم ایران در مقابل آنان‏‎ ‎‏ایستاده اند و هرگز به آنان چنین اجازه ای را نخواهند داد. آنان‏‎ ‎‏می خواهند با جمهوری اسلامی مخالفت کنند، چرا که این مخالفتها‏‎ ‎‏مردم عزیز ما را مصمم تر خواهد نمود تا برای مبارزه ای طولانیتر دست‏‎ ‎‏در دست یکدیگر نهند و از ایران و اسلام عزیز و استقلال و شرف خویش‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 47

‏دفاع نمایند.‏

‏     لهذا ملت شریف در سراسر ایران، از روحانی و دانشگاهی و‌بازاریان و‏‎ ‎‏جوانان عزیز محصل تا رزمندگان فداکار و سایر‌قشرهای معظم، در این‏‎ ‎‏«هفتۀ جنگ» به شکرانۀ پیروزی اسلام پشتیبانی خود را از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و قوای مسلح، فداکاران در راه هدف که اسلام و ایران است به‏‎ ‎‏ثبوت برسانند. و نیز یاد شهدای فداکار را که جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏پیروزیها، رهین جان نثاری آنهاست، زنده نگه دارند. و از معلولین عزیز و‏‎ ‎‏آسیب دیدگان و آوارگان مقاوم در راه استقرار حکومت الله تفقد و‏‎ ‎‏قدرشناسی نمایند. و از بازماندگان شهدا دلجویی و به آنان دلداری‏‎ ‎‏دهند.‏

‏     گرچه زبانها و قلمها در توصیف جوانان و نوجوانان، پیران و‏‎ ‎‏سالخوردگان عزیزی که خون پاک خود و سلامت خویشتن را فدا کردند تا‏‎ ‎‏اسلام، زنده و کشور، پاینده بماند، و از شرّ دشمنان خونخوار آزاد شود،‏‎ ‎‏عاجزند. و نیز عاجزند که به پدران و مادران دلیری که چنین فرزندانی را‏‎ ‎‏تربیت کردند و به اسلام تقدیم نمودند دلداری دهند، و از خواهران و‏‎ ‎‏برادرانی که در جوار آنان بودند دلجویی نمایند. اینان مشمول عنایات و‏‎ ‎‏رحمتهای بی پایان خداوند، در جوار اولیای عظیم الشأن، با سعادت در‏‎ ‎‏دنیا و آخرت قرینند، خدایشان رحمت و برکت دهد.(85)‏

31 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاریها، عامل پیشرفت اسلام 

‏شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان پیدا کنید؟‏‎ ‎‏همین چند روز پیش فقط در شهر اصفهان حدود سیصد و هفتاد نفر را‏‎ ‎‏تشییع کردند، مع ذلک، همین شهیدداده ها و داغدیده ها همچنان به‏‎ ‎‏خدمت خود به اسلام ادامه می دهند. امروز مردم ما فهمیده اند که تا‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 48

‏فداکاری نباشد، اسلام را نمی شود پیش برد و می دانند که همۀ ما باید‏‎ ‎‏برای اسلام فدا شویم.(86)‏

3 / 9 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مبارزۀ مردم برای اسلام 

‏این همه مردمی که در ایران در این طول مدت مبارزه کردند و حالا هم‏‎ ‎‏دارند در جبهه ها مبارزه می کنند و در پشت جبهه ها هم مبارزه می کنند،‏‎ ‎‏اینها همه برای اسلام است و برای خداست.(87)‏

4 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع،

وظیفۀ عمومی 

‏از ملت عظیم الشأن خواهانم که به طور فعال در صحنه حاضر، و از کمک‏‎ ‎‏به دولت خدمتگزار و جبهه ها و پشت جبهه ها دریغ ننمایند. مسأله دفاع‏‎ ‎‏از اسلام و کشور اسلامی و اموال و نوامیس مسلمین از واجبات کفایی‏‎ ‎‏است. و همۀ ما، به حسب امکاناتی که در اختیار داریم، لازم است‏‎ ‎‏احتیاجات جبهه ها و پشت جبهه ها را، که آن نیز کمک به دفاع است،‏‎ ‎‏برآورده نماییم.(88)‏

22 / 11 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع،

تکلیف شرعی 

‏اگر خدای نخواسته، در این جنگ امریکا پیروز بشود و صدام را پیروز‏‎ ‎‏بکند، اسلام یک سیلی ای می خورد که تا آخر، تا زمانهای طولانی،‏‎ ‎‏نمی تواند سرش را بلند کند. وقتی ما در یک همچه مقامی واقع هستیم و‏‎ ‎‏یک همچه تکلیفی را احراز کردیم، بر همه ما لازم است و واجب شرعی‏‎ ‎‏است که از اسلام دفاع کنیم. علاوه بر همه اینها مسأله، مسأله این نیست‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 49

‏که ما جنگ می کنیم، ما دفاع می کنیم. کسی که به ما حمله کرده و این‏‎ ‎‏طور ویرانگری کرده است در کشورمان، ما لازم است دفاع کنیم. دفاع را‏‎ ‎‏احدی از مسلمین نیست که، احدی از علمای اسلام نیست که بگوید‏‎ ‎‏دفاع در اسلام نیست. دفاع هیچ احتیاج به یک ولی ای ندارد، هیچ‏‎ ‎‏احتیاج به یک امامی ندارد. تمام مسلمین اگر یک وقت بنا شد برشان‏‎ ‎‏هجمه بشود، خودشان باید دفاع کنند، مستقلند در این امر. و کشور ایران‏‎ ‎‏مستقلاً، ولو اینکه ولی فقیه هم نگوید، ولو این که علما هم نگویند ـ‌با‏‎ ‎‏اینکه می گویند آنها هم ـ مردم مکلف شرعی هستند به اینکه دفاع کنند و‏‎ ‎‏حکم عقلشان این است که از کشور خودشان، از ناموس خودشان، از مال‏‎ ‎‏خودشان دفاع کنند. و شما می دانید که اگر خدای نخواسته، این حزب‏‎ ‎‏بعث مهلت پیدا بکند و مهلت به او داده بشود، این با کشورعراق چه‏‎ ‎‏می کند، و با کشور ما چه می کند. و ما تا آخر ایستاده ایم. ما دنبال اسلام‏‎ ‎‏هستیم. دنبال احکام اسلام، و حکم اسلام این است امروز.(89)‏

15 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از هجوم بیگانگان

‏چون مقصد ما اسلام است، باید هر جوانی یک نیرو باشد برای دفاع از‏‎ ‎‏اسلام. و همۀ مردم و هرکس در هر شغلی که هست مهیا باشد برای‏‎ ‎‏جلوگیری از کفر و الحاد و هجوم بیگانگان.(90)‏

25 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجوب دفاع از اسلام 

‏من امیدوارم که شما بپذیرید و شما هم به آن وظایفی که باید عمل کنید‏‎ ‎‏که هم در میدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده کنید و هم‏‎ ‎‏در میدان دفاع از اسلام، این از مهماتی است که بر هر مردی، بر هر زنی،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 50

‏ بر هر کوچک و بزرگی جزء واجبات است. دفاع از اسلام، دفاع از کشور‏‎ ‎‏اسلامی، احدی از علمای اسلام، احدی از اشخاصی که در اسلام زندگی‏‎ ‎‏کرده اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند که این واجب است.‏‎ ‎‏آن چیزی که محل حرف است، محل صحبت است، قضیۀ جهاد اولی‏‎ ‎‏است، آن بر زن واجب نیست، اما دفاع از حریم خودش، از کشور خودش،‏‎ ‎‏از زندگی خودش، از مال خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است. اگر‏‎ ‎‏دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل بشود، از آن جمله‏‎ ‎‏قضیۀ اینکه ترتیب نظامی بودن، یادگرفتن انواع نظامی بودن را برای‏‎ ‎‏آنهایی که ممکن است. این طور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم‏‎ ‎‏و ندانیم چه جور دفاع کنیم، باید بدانیم چه جور دفاع می کنیم. البته در‏‎ ‎‏آن محیطی که شما تعلیم نظامی می بینید باید محیط صحیح باشد،‏‎ ‎‏محیط اسلامی باشد، همۀ جهات عفاف محفوظ باشد، همۀ جهات‏‎ ‎‏اسلامی محفوظ باشد.‏

‏     ... سنگر علم هم یک سنگر دفاعی است، دفاع از همۀ فرهنگ اسلام.‏‎ ‎‏شما می دانید که فرهنگ اسلام در این مدت مظلوم بود، در این مدت‏‎ ‎‏چند صد سال، بلکه از اول بعد از پیغمبر ـ سلام الله علیه‌ ـ تا برسد به حالا،‏‎ ‎‏فرهنگ اسلام مظلوم بود، احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را‏‎ ‎‏باید زنده کرد. و شما خانمها همان طوری که آقایان مشغول هستند،‏‎ ‎‏همان طوری که مردها در جبهۀ علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما‏‎ ‎‏هم باید مشغول باشید. و من امیدوارم که خداوند به همۀ شما توفیق‏‎ ‎‏عنایت کند و در این سنگر هم پیشروی کنید و دعا کنید که آنهایی که در‏‎ ‎‏جبهه ها مشغول به دفاع از کشور خودشان و از اسلام هستند، آنها هم‏‎ ‎‏ان شاءالله ، پیروز باشند.(91)‏

11 / 12 / 64 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 51

وظیفۀ ملت، گرم نگه داشتن جبهه ها

‏از ملت عزیز می خواهم که جبهه ها و پشت جبهه ها را گرم نگه‌دارند، تا با‏‎ ‎‏لطف و عنایت خداوند متعال و دعای خیر حضرت ولی امر ـ ارواحنا فداه ـ‏‎ ‎‏شاهد موفقیت بیشتر در انجام فریضۀ دفاع الهی باشیم.(92)‏

15 / 1 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مأموریت دفاع از اسلام 

‏همه می دانیم که کشور ما در حال جنگ و انقلاب سختیها و مشکلاتی را‏‎ ‎‏تحمل کرده و کسی مدعی آن نیست که طبقات محروم و ضعیف و‏‎ ‎‏کم درآمد و خصوصاً اقشار کارمند و اداری، در تنگنای مسائل اقتصادی‏‎ ‎‏نیستند؛ ولی آن چیزی که همۀ مردم ما فراتر از آن را فکر می کنند مسأله‏‎ ‎‏حفظ اسلام و اصول انقلاب است. مردم ایران ثابت کرده اند که تحمل‏‎ ‎‏گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول‏‎ ‎‏آن را هرگز نخواهند داشت. ملت شریف ایران همیشه در مقابل‏‎ ‎‏شدیدترین حملات تمامی جهان کفر علیه اصول انقلاب خویش‏‎ ‎‏مقاومت کرده است که در اینجا مجال ذکر همۀ آنها نیست.(93)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع برای حفظ هویت اسلام 

‏اذناب امریکا باید بدانند که شهادت در راه خدا مسأله ای نیست که بشود‏‎ ‎‏با پیروزی یا شکست در صحنه های نبرد مقایسه شود. مقام شهادت،‏‎ ‎‏خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. نباید شهادت را تا‏‎ ‎‏این اندازه به سقوط بکشانیم که بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسلام‏‎ ‎‏تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر آزاد شد. تمامی اینها خیالات باطل‏‎ ‎‏ملیگراهاست. ما هدفمان بالاتر از آن است. ملیگراها تصور نمودند ما‏‎ ‎‏هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 52

‏ است. ما می گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست،‏‎ ‎‏ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم‌داریم‏‎ ‎‏پرچم «لا اله الاّ الله » را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.‏‎ ‎‏پس ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسیجی ام، و ای نیروهای مردمی،‏‎ ‎‏هرگز از دست دادن موضعی را با تأثر و گرفتن مکانی را با غرور و شادی‏‎ ‎‏بیان نکنید که اینها در برابر هدف شما به قدری ناچیزند که تمامی دنیا‏‎ ‎‏در مقایسه با آخرت. ‏

‏     پدران و مادران و همسران و خویشاوندان شهدا، اسرا، مفقودین، و‏‎ ‎‏معلولین ما توجه داشته باشند که هیچ چیزی از آنچه فرزندان آنان به‏‎ ‎‏دست آورده اند کم نشده است. فرزندان شما در کنار پیامبر اکرم و ائمۀ‏‎ ‎‏اطهارند. پیروزی و شکست برای آنها فرقی ندارد. امروز روز هدایت‏‎ ‎‏نسلهای آینده است. کمربندهاتان را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده‏‎ ‎‏است. امروز روزی است که خدا اینگونه خواسته است. و دیروز خدا آنگونه‏‎ ‎‏خواسته بود. و فردا ان شاءالله روز پیروزی جنود حق خواهد بود. ولی‏‎ ‎‏خواست خدا هر چه هست ما در مقابل آن خاضعیم. و ما تابع امر خداییم؛‏‎ ‎‏و به همین دلیل طالب شهادتیم. و تنها به همین دلیل است که زیر بار‏‎ ‎‏ذلت و بندگی غیرخدا نمی رویم. البته برای ادای تکلیف همۀ ما موظفیم‏‎ ‎‏که کارها و مسائل مربوط به خودمان را به بهترین وجه و با درایت و دقت‏‎ ‎‏انجام دهیم. همه می دانند که ما شروع کنندۀ جنگ نبوده ایم. ما برای‏‎ ‎‏حفظ موجودیت اسلام در جهان تنها از خود دفاع کرده ایم. و این ملت‏‎ ‎‏مظلوم ایران است که همواره مورد حملۀ جهانخواران بوده است؛ و‏‎ ‎‏استکبار از همۀ کمینگاههای سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی‏‎ ‎‏خود به ما حمله کرده است.(94)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 53

دفاع از اصول

نه شرقی، نه غربی 

‏امروز یکی از ضروریترین تشکلها، بسیج دانشجو و طلبه است. طلاب‏‎ ‎‏علوم دینی و دانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان خود در مراکزشان‏‎ ‎‏از انقلاب و اسلام دفاع کنند و فرزندان بسیجی ام در این دو مرکز، پاسدار‏‎ ‎‏اصول تغییرناپذیر «نه شرقی و نه غربی» باشند.(95)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ

جمهوری اسلامی 

‏به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و‏‎ ‎‏خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش‏‎ ‎‏را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن، که نعمتی عظیم‏‎ ‎‏الهی و امانت بزرگ خداوندی است کوشش کنید و از مشکلاتی که در این‏‎ ‎‏صراط مستقیم پیش می آید نهراسید که ‏إن تَنْصرواالله یَنْصُرْکم و یُثَبِّتْ‎ ‎اَقدامَکم.‎[6]‎‏ و در مشکلات دولت جمهوری اسلامی با جان و دل شریک و‏‎ ‎‏در رفع آنها کوشا باشید، و دولت و مجلس را از خود بدانید، و چون‏‎ ‎‏محبوبی گرامی از آن نگهداری کنید.(96)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتخاب وکلای متعهد توسط مردم 

‏وصیت اینجانب به ملت در حال و آتیه آن است که با ارادۀ مصمم خود و‏‎ ‎‏تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات‏‎ ‎‏وکلای‌دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی که غالباً بین متوسطین‏‎ ‎‏جامعه و محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم ـ به سوی‏‎ ‎‏غرب یا شرق ـ و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و اشخاص‏‎ ‎‏تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهای اسلامی، به مجلس‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 54

‏ بفرستند.(97)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور

در صحنه های دفاعی اسلام و کشور

‏وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب‏‎ ‎‏رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب‏‎ ‎‏خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی‏‎ ‎‏که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلاً در‏‎ ‎‏انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، توجه کنند که اگر‏‎ ‎‏مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند،‏‎ ‎‏چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و‏‎ ‎‏در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند.‏

‏     از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقۀ بازاری‏‎ ‎‏و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام‏‎ ‎‏می باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض‏‎ ‎‏مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره‏‎ ‎‏است.(98)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت خودشناسی

و خودکفایی و تعاون

‏یک مرتبۀ دیگر در خاتمۀ این وصیتنامه، به ملت شریف ایران وصیت‏‎ ‎‏می کنم که در جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکاریها و‏‎ ‎‏جان نثاریها و محرومیتها مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علوّ‏‎ ‎‏رتبۀ آن است، آنچه که شما ملت شریف و مجاهد برای آن بپاخاستید و‏‎ ‎‏دنبال می کنید و برای آن جان و مال نثار کرده و می کنید، والاترین و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 55

‏ بالاترین و ارزشمندترین مقصدی است و مقصودی است که از صدر عالم‏‎ ‎‏در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد؛ و آن‏‎ ‎‏مکتب الوهیت به معنی وسیع آن و ایدۀ توحید با ابعاد رفیع آن است که‏‎ ‎‏اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و‏‎ ‎‏شهود است؛ و آن در مکتب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به تمام‏‎ ‎‏معنی و درجات و ابعاد متجلی شده؛ و کوشش تمام انبیای عظام ـ علیهم‏‎ ‎‏سلام الله ـ و اولیای‏‎ ‎‏معظم ـ سلام الله علیهم ـ برای تحقق آن بوده و‏‎ ‎‏راهیابی به کمال مطلق و جلال و جمال بی نهایت جز با آن میسر نگردد.‏‎ ‎‏آن است که خاکیان را بر ملکوتیان و برتر از آنان شرافت داده، و آنچه برای‏‎ ‎‏خاکیان از سیر در آن حاصل می شود برای هیچ موجودی در سراسر‏‎ ‎‏خلقت در سرّ و عَلن حاصل نشود.‏

‏     شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان‏‎ ‎‏مادی و معنوی در اهتزاز است، بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را‏‎ ‎‏می روید که تنها راه تمام انبیا ـ علیهم سلام الله ـ و یکتا راه سعادت مطلق‏‎ ‎‏است. در این انگیزه است که همۀ اولیا شهادت را در راه آن به آغوش‏‎ ‎‏می کشند و مرگ سرخ را «احلی من العسل» می دانند؛ و جوانان شما در‏‎ ‎‏جبهه ها جرعه ای از آن را نوشیده و به وجد آمده اند و در مادران و‏‎ ‎‏خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید بحق بگوییم «یا‏‎ ‎‏لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً».‏‎[7]‎‏ گوارا باد بر آنان آن نسیم دل آرا و آن‏‎ ‎‏جلوۀ شورانگیز.‏

‏     و باید بدانیم که طرفی از این جلوه در کشتزارهای سوزان و در‏‎ ‎‏کارخانه های توانفرسا و در کارگاهها و در مراکز صنعت و اختراع و ابداع، و‏‎ ‎‏در ملت به طور اکثریت در بازارها و خیابانها و روستاها و همۀ کسانی که‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 56

‏متصدی این امور برای اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت و خودکفایی‏‎ ‎‏کشور به خدمتی اشتغال دارند جلوه گر است.‏

‏     و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب‏‎ ‎‏دهر ان شاءالله تعالی مصون است. و بحمدالله تعالی حوزه های علمیه و‏‎ ‎‏دانشگاهها و جوانانِ عزیز مراکز علم و تربیت از این نفخۀ الهی غیبی‏‎ ‎‏برخوردارند؛ و این مراکز دربست در اختیار آنان است، و به امید خدا‏‎ ‎‏دست تبهکاران و منحرفان از آنها کوتاه.‏

‏     و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی‏‎ ‎‏خودشناسی و خودکفایی و استقلال، با همۀ ابعادش به پیش، و بی تردید‏‎ ‎‏دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی‏‎ ‎‏کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید.  ‏

‏     و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیداری و هوشیاری و تعهد و‏‎ ‎‏فداکاری و روح مقاومت و صلابت در راه حق می بینم و امید آن دارم که به‏‎ ‎‏فضل خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً‏‎ ‎‏بعد نسل بر آن افزوده گردد.(99)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 57

  • )) اشاره به عملیات متجاوزانه دولت امریکا با نام «دلتا» در منطقه دشت طبس در تاریخ 5 / 2 / 59 به منظور آزادسازی جاسوسان امریکایی دربند دانشجویان پیرو خط امام (س)؛ این عملیات به امر الهی به وسیله توفان شن به شکست انجامید.
  • )) آموزش نظامی ببینند.
  • )) آنها: دشمن.
  • )) بقره  /  156.
  • )) منظور، منافقین هستند.
  • )) محمد  /  7.
  • )) «ای کاش ما با شما بودیم و به رستگاری بزرگ نایل می گردیدیم»؛ اقتباسی است از فراز آخر زیارت امام حسین(ع).