مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. بسیج در اندیشه امام خمینی(س)/{ویرایش2}. تدوین مهدی مرندی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1382. 373 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفتر بیست ونهم)ISBN:  964 - 335 - 384 - 2فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص 372 ـ 345؛ همچنین به صورت زیرنویس. چاپ اول: 1380.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره بسیج. 2. ایران ـ ـ بسیجیان. الف. مؤسسه تنظیـم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. ب. مرندی، مهدی، گردآورنده. ج. عنوان.       5 ب 5 ب/ 5/ 1574  DSR                                                            0842/ 955              کتابخانه ملی ایران                                                                    2303 ـ 80 م 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  ‏    کد/ م 1192

‏ ‏

Transparent

‏ ‏

 ‎ ‎

‏ ‏

بسیج در اندیشه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفتر بیست ونهم)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

تدوین:  مهدی مرندی

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ پنجم:  1390‏ ‏2000 نسخه 

قیمت: 5500 تومان

‏ ‏

‏    ‏

‏                       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

‏ ‏

                نشانی الکترونیکی:  pub@imam-khomeini.ir ‎         ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV