مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)/ ]ویرایش2[. تدوین فروغ السادات رحیم پور. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1392. 698 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترچهل ویکم)ISBN:  978 - 964 - 335 - 383 - 4فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 663 ـ 698 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. چاپ اول: 1380.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. ـ ـپیامها و سخنرانیها ـ ـ نظریه درباره نبوت ـ ـ نظریه درباره محمد(ص)، پیامبر اسلام.2. نبوت ـ ـ مقاله ها و خطابه ها. 3. محمد(ص)، پیامبر اسلام، 53 قبل از هجرت ـ 11 ق. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، گروه معارف اسلامی. ب. رحیم پور، فروغ السادات، گردآورنده. ج. عنوان.      2 ن 2 ن / 5/  1574   DSR                                                            0842 /  955              کتابخانه ملی ایران                                                                       2254 ـ 80 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏‏ ‏ کد/ م 1188

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفترچهل ویکم)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

تدوین:  فروغ السادات رحیم پور

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ چهارم:   1392 / 2000 نسخه

قیمت:  29000 تومان

     

                           0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎ 

کتابنبوت از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه IV