مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

«و آهن را پدید آوردیم که در آن ستیز و صلابت است و نیز سودهایی برای مردم،‎ ‎تا سرانجام خداوند معلوم بدارد که چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری‎ ‎می دهد، بی گمان خداوند نیرومند، پیروزمند است».‎[1]‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏وقوع انقلاب اسلامی خارج از تصور اندیشمندان و سیاستمداران حاکم بر جهان بود. این پدیدۀ‏‎ ‎‏خدا محور از اساس با دیگر انقلابها و تحولات جاری جهان، هم در پیدایش و کیفیت مبارزه، و هم‏‎ ‎‏در انگیزۀ انقلاب و قیام تفاوت داشت و در ذات خود با دعوت به بندگی خدا و خداپرستی و نفی‏‎ ‎‏هرگونه سلطه گری و ظلم و جور همراه بود.‏

‏     سازش ناپذیری انقلاب اسلامی در روند حرکت خود با قدرتهای سلطه گر جهانی و مبارزه با‏‎ ‎‏منافع نامشروع آنها بی سابقه است و به همین خاطر انبوه عظیمی از توطئه ها و تهدیدات را به‏‎ ‎‏دنبال داشت. در چنین شرایطی وجود نیروهای مسلح کارآمد و آماده برای دفاع از کشور،‏‎ ‎‏ضروری می نمود. زیرا که حفظ استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و بقای ساختار سیاسی،‏‎ ‎‏اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... هر کشوری مستقیم یا غیرمستقیم، به قوای مسلح آن کشور‏‎ ‎‏بستگی دارد.‏

‏     لذا توجه به نیروهای مسلح به عنوان اصلی ترین بازوی انقلاب و حیاتی ترین رکن حفظ‏‎ ‎‏استقلال کشور و آزادی ملت، از تأکیدات و سفارشهای بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است.‏‎ ‎‏ایشان در بحرانی ترین شرایط کشور، با درایت و نظارت خود سه سیاست راهبردی را جهت نیل‏‎ ‎‏به اهداف فوق دنبال نمودند:‏

‏     الف) اصلاح ساختار قوای مسلح به جا مانده از رژیم گذشته؛‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ا

‏     ب) حمایت از نهادهای امنیتی مردمی خودجوش؛‏

‏     ج) انگیزش مردم برای حمایت از قوای مسلح.‏

‏ ‏

الف) اصلاح ساختار قوای مسلح به جا مانده از رژیم گذشته

‏بدنۀ اصلی نیروهای مسلح به جا مانده از رژیم گذشته مسلمان بودند و زمینۀ خدمت در آنان مهیا‏‎ ‎‏بود؛ لذا حضرت امام(س) با حذف عناصر وابسته به طاغوت، قوای مسلح را در مسیر کارآمدی‏‎ ‎‏بهتر برای دفاع از اسلام، کشور و ملت مورد توجّه قرار دادند و تضعیف قوای مسلح را حرام و‏‎ ‎‏حمایت ملت از آنان را واجب برشمردند.‏

‏     این سیاستِ حمایتی هنگامی صورت پذیرفت که در اثر فروپاشی رژیم پهلوی، شعارهای‏‎ ‎‏تندی در انحلال نیروهای مسلح داده می شد، و فضای مسمومی توسط دشمنان داخلی انقلاب با‏‎ ‎‏هدایت کشورهای خارجی ایجاد شده بود تا بدنه قوای مسلح از هم بپاشد، و با انحلال آن، کشور‏‎ ‎‏بدون دفاع بماند و راه برای اجرای توطئه ها آسانتر گردد.‏

‏     هوشیاری امام در برخورد با توطئه گران داخلی و حمایت مستمر از نیروهای مسلح، منجر به‏‎ ‎‏شکست توطئه های دشمنان و تقویت روحیۀ قوا و انسجام سازمانی بیشتر نیروهای مسلح گشت.‏‎ ‎‏اما دشمن آرام نگرفت و عناصر وابستۀ خود را در داخل قوای مسلح فعال کرد و با راه اندازی‏‎ ‎‏جریان حزب گرایی، در ایجاد بی نظمی در داخل سازمان نیروهای مسلح کوشید و با به پا نمودن‏‎ ‎‏غائله هایی مانند خلق عرب، خلق کرد، خلق بلوچ و... تلاش کرد امکان انسجام و سازماندهی را از‏‎ ‎‏قوای مسلح سلب نماید.‏

‏     البته این توطئه ها در روند پیروزی انقلاب و هم در دوران دفاع مقدس ادامه یافت ولی‏‎ ‎‏نیروهای مسلح اجازه ندادند این توطئه ها، مانع سازماندهی مجدد و انسجام تشکیلاتی آنان واقع‏‎ ‎‏شود.‏

‏     اصلاح ساختار گذشته نیروهای مسلح، یکی دیگر از مسائل مورد توجه حضرت امام بوده‏‎ ‎‏است که می بایست بر اساس ارزشهای مکتبی و معنوی تغییر می کرد، برای اینکه قوایی که ایمان‏‎ ‎‏و اتکالشان به خداوند بیشتر باشد، نصرت و پیروزیشان هم افزونتر است.‏

‏     در هر شرایطی، اصلی ترین هدف قوای مسلح حفظ اسلام می باشد و تکلیف نیروهای مسلح‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ب

‏جمهوری اسلامی کوشش برای تحقق این مهم بوده است و چنین هدفی با نیروهای مسلح‏‎ ‎‏مسلمان و معتقد به خداوند و با داشتن بنیانی مرصوص متصور است. بنابراین دغدغۀ امام‏‎ ‎‏همواره بر اصلاح ساختار قوای مسلح از نظام وابستۀ مستشاری به ساختار مستقل، اسلامی و‏‎ ‎‏کارآمد بوده است. از این رو به اصول زیر توجه و تأکید داشته اند:‏

‏ ‏

اسلام گرایی قوای مسلح

‏اسلام گرایی به معنای انطباق فرهنگ سازمانی نظامیان گذشته با مبانی فرهنگ اسلامی و جاری‏‎ ‎‏و ساری کردن این فرهنگ در تمامی اندام و پیکرۀ قوای مسلح، بویژه در مدیریت و فرماندهی آن‏‎ ‎‏است که از ارکان مهم نیروهای مسلح می باشد.‏

‏     فرمانده موفق کسی است که ساختار سازمانی حوزۀ فرماندهی خود را با موازین و‏‎ ‎‏معیارهای اسلامی سامان دهد، و دغدغۀ اصلی او اجرای احکام دینی و فرامین رهبرش باشد، و در‏‎ ‎‏برخورد با نیروهای تحت امر خویش طعم شیرین اخلاق و فضایل اسلامی را به آنان بچشاند؛‏‎ ‎‏به طوری که همگان او را به عنوان فردی ملتزم به احکام شریعت الگوی خود قرار دهند، چنانکه‏‎ ‎‏بین فرماندهان و افراد تحت امرشان و در کل ساختار نیروهای انسانی قوای مسلح حدود و موازین‏‎ ‎‏اسلام و اخلاق اسلامی حاکم گردد. در چنین فضایی است که نیروهای نظامی صادقانه از‏‎ ‎‏فرماندهان خویش اطاعت می کنند و به تعبیر حضرت امام فرماندهان جنگهای اسلامی علاوه بر‏‎ ‎‏صالح بودن؛ هم امام محراب بودند و هم فرمانده میدان حرب.‏

‏ ‏

مردم گرایی قوای مسلح

‏مهمترین اصولی که قوای مسلح باید در اصلاح ساختار خود به کار بندد، اندیشۀ «خدمت به‏‎ ‎‏مردم» و «برخورداری از پشتیبانی مردم» است.‏

‏     خدمت به مردم و توجه به آنان باید به صورت یک فرهنگ در سازمانهای نظامی و انتظامی‏‎ ‎‏رشد یابد و توسعه پیدا کند تا با گسترش روحیه خدمتگزاری، از حمایتهای حقیقی مردم‏‎ ‎‏برخوردار شوند که این خود موجب عزت و افتخار و سرافرازی نیروهای مسلح خواهد بود.‏

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ج

قانون گرایی قوای مسلح

‏حضرت امام(س)، اجرای قوانین داخلی قوای مسلح را از ضروری ترین عوامل بقای این نیروها و‏‎ ‎‏مهمترین عامل مؤثر در دفاع نیروهای مسلح دانسته اند؛ لذا حفظ نظام و سلسله مراتب را واجب و‏‎ ‎‏مؤثر، و تخلف از آن را تخلف از قانون و تضعیف اسلام بر شمرده اند.‏

‏     بنابراین التزام عملی به قانون و رعایت نظم و سلسله مراتب از ضروری ترین مقرارت داخلی‏‎ ‎‏نیروهای مسلح و از مهمترین عوامل تقویت و استحکام این نیروها می باشد؛ به همین دلیل حذف‏‎ ‎‏خشونت و رعایت مناسبات انسانی و فرهنگ برادری، توأم با قانون گرایی، موجب آسیب ناپذیری‏‎ ‎‏نیروهای مسلح خواهد بود.‏

‏ ‏

ب) حمایت از نهادهای امنیتی مردمی خودجوش

‏انقلاب اسلامی هنگامی روی داد که در عرصۀ روابط بین الملل و نظام سیاسی جهان، نظام‏‎ ‎‏دوقطبی بلوک شرق و غرب بر کره زمین سیطره داشت، و کشورهای جهان با هم پیمانی با یکی از‏‎ ‎‏این دو قطب حاکم بر جهان، به ادامۀ حیات می پرداختند، و هر نظام دیگری خارج از این دو تفکر،‏‎ ‎‏محکوم به تحریمهای سیاسی، اقتصادی و انزوای جهانی بود.‏

‏     انقلاب اسلامی در سرزمین تشیع و در منطقه حساس ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکی ایران‏‎ ‎‏متولد شد. قد برافراشتن انقلابی با ماهیتی اسلامی برای هر دو ابرقدرت گران آمد، زیرا که‏‎ ‎‏تشکیل این نظام سیاسی، ملازم با نفی منافع هر دو قدرت بزرگ جهانی بود. از این رو، این قدرتها‏‎ ‎‏وارد معرکه پیکار با این نظام سیاسی جدید شدند و نهال نوپای نظام سیاسی نوین ایرانِ پس از‏‎ ‎‏انقلاب، نیازمند دفاع و مدافع گشت.‏

‏     حجم خصومتها و توطئه ها فزونی گرفت و از متن مردم انقلابی ایران نهادهای امنیتیِ مردمی‏‎ ‎‏برای حراست از انقلاب و دستاوردهای آن به وجود آمد. «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و‏‎ ‎‏«کمیته های انقلاب اسلامی» دو نمونه از این نهادهای امنیتیِ مردمی هستند که مورد حمایت‏‎ ‎‏همه جانبه امام قرار گرفتند و در دهۀ اول انقلاب، عمدۀ مسئولیتهای امنیتی کشور را بر دوش‏‎ ‎‏کشیدند، و با دستور حضرت امام با ایستادگی در برابر تمامی غائله ها و با خنثی سازی توطئه های‏‎ ‎‏داخلی و خارجی، در مسیر تثبیت نظام سیاسی نوین ایران گام برداشتند. کارنامۀ عملکرد موفق‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه د

‏این نهادها، مدیون مجاهدت نیروهای این نهادها و نظارت و راهبردهای مدبرانه حضرت امام‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏ ‏

ج) انگیزش مردم برای حمایت از قوای مسلح

‏با توجه به ذائقه تلخ مردم از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی شاه و قطع رابطۀ بین این نیروها‏‎ ‎‏و مردم، و نیاز مبرم کشور به نظم و نظام و انتظام، و برطرف کردن آشفتگیها، حضرت امام با‏‎ ‎‏دعوتهایشان در نزدیک ساختن قلوب مردم و قوای مسلح به یکدیگر کوشیدند و خواستار خدمت‏‎ ‎‏هر چه بیشتر قوای مسلح به ملت و حمایت مردم از قوای مسلح شدند تا روحیه دفاعی به قوای‏‎ ‎‏مسلح باز گردد:‏

«ارتش باید نگهبان یک ملت باشد و نگهبان کشور باشد؛ و سایر قوای انتظامی هم‎ ‎همین طور. باید طوری عمل بکنند که ملت را برادر خود بدانند، و ملت هم آنها را‎ ‎برادر خود. آنها پشتیبان ملت باشند، ملت پشتیبان آنها. اگر یک مملکتی دولت و‎ ‎ملتش، ارتش و ملت، قوای انتظامی و ملت از هم شدند، با هم شدند و هر دو‎ ‎احساس کردند که باید خدمت به هم بکنند، یک همچو مملکتی و کشوری شکست‎ ‎نخواهد خورد».‎[2]‎

‏    ‏‏این تدبیر حضرت امام(س)، نتایج مهمی در تثبیت و پیشبرد اهداف انقلاب و دفاع مقدس به‏‎ ‎‏همراه داشت، و پیروزیهای به دست آمده، همواره مرهون رهنمودها و نظارتهای حضرت‏‎ ‎‏امام(س) بوده است. ‏

‏     آنچه بعد از ضرورت و اهمیت وجود قوای مسلح، مورد توجه حضرت امام(س) قرار گرفته‏‎ ‎‏است، وجه تمایز قوای مسلح جمهوری اسلامی با نظامیان قبل از انقلاب و یا نظامیان کشورهای‏‎ ‎‏دیگر؛ هم از لحاظ محتوا، هم از نظر ترکیب و هم از منظر اهداف می باشد. چرا که ماهیت نیروهای‏‎ ‎‏مسلح در نظر حضرت امام(س) تنها در تسلیح گروهی از افراد با تشکیلات نظامی خلاصه‏‎ ‎‏نمی شود، بلکه از اساس با هم متفاوتند:‏

«لشکر اسلام قبل از اینکه توجه به مادیات بکنند، به معنویات توجه می کردند؛

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ه

روی معنویات شمشیر می کشیدند؛ اشخاص فاسد را جلویش را می گرفتند».‎[3]‎

«شما آن چیزی را که همراه دارید دشمنان شما ضد او را همراه دارند؛ شما رضای‎ ‎خدا را همراه دارید و آنها سخط خدا را، شما ایمان را همراه دارید و آنها‎ ‎طرفداری از کفر را».‎[4]‎

‏    ‏‏دفاع قوای مسلح در نظام اسلامی برای جلب قلوب مردم و رضایت خداوند سبحان است. از‏‎ ‎‏این جهت مردم هم، آنان را دوست و حامی خود، و آنها هم خود را مدافع مردم می دانند و هرگز با‏‎ ‎‏چهرۀ ارعاب بر مردم وارد نمی شوند و در خدمت سلطه گران قرار نمی گیرند. اعمال، عقاید و‏‎ ‎‏اخلاقشان بر موازین اسلام تنظیم شده است، و در صف قوای مسلح مکتبی وارد شده و خداوند را‏‎ ‎‏از خود راضی کرده اند.‏

‏     بنا بر این، حضرت امام(س) با آگاهی کامل از خواسته های اسلام و روند حوادث آیندۀ کشور و‏‎ ‎‏ضرورت تحقق این خواسته ها، جهد و کوشش بسیاری در این راستا نموده اند. یکی از‏‎ ‎‏خواسته های ایشان، برخورداری کشور از قوای مسلح کارآمد و متکی بر قدرت ایمان بوده است و‏‎ ‎‏لذا در این جهت از هیچ کوششی دریغ نکرده اند و حتی در وصیتنامۀ خود به مسئولین حال و‏‎ ‎‏آیندۀ کشور، بر حفظ استقلال و مکتبی بودن قوای مسلح تأکید داشته اند.‏

‏ ‏

یادمان شهید سید مرتضی آوینی

‏گروه جنگ و جهاد در اواخر سال 1368 در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) تشکیل‏‎ ‎‏گردید و بنا به دعوت مسئولین مؤسسه شهید سید مرتضی آوینی برای همکاری با این گروه‏‎ ‎‏مسئولیت پذیرفت که تلاش ایشان بر سه پایه استوار بود:‏

‏     1. جمع آوری عناصر مورد نیاز گروه؛‏

‏     2. تبیین مبانی مبارزاتی و دفاعی حضرت امام بدون پیش داوری یا طرح قبلی؛‏

‏     3. مطابقت مفهوم جنگ و دفاع با سایر موضوعات، فرایض و اعتقادات دینی و عملی. ‏

‏     لذا این تلاش در کنار فعالیتهای دیگر ایشان؛ همچون روایت فتح، سراب و... حتی در بستر‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه و

‏بیماری منقطع نگردید تا در پیمودن مسیر تکلیف در 20 فروردین 1372 عاشقانه به ملکوت‏‎ ‎‏اعلیٰ پیوست و آسمانی گردید.‏

‏ ‏

مشخصات این مجموعه

‏این مجموعه در گروه اجتماعی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار‏‎ ‎‏امام خمینی(س) طی چهار مرحله استخراج و تنظیم شده، و مشتمل بر هشت فصل است: ‏

‏     ‏فصل اول:‏ پیرامون کلیات قوای مسلح و به مباحثی همچون وجه تمایز قوای مسلح الهی و‏‎ ‎‏غیرالهی و ضرورت نیاز به قوای مسلح و ارزش و جایگاه آن پرداخته است.‏

‏     ‏فصل دوم:‏ پیرامون ویژگیهای قوای مسلح اسلامی با موضوعاتی همچون نظامیان‏‎ ‎‏صدر اسلام و نظامیان جمهوری اسلامی و خصوصیات فرماندهان اسلام تدوین گردیده است. ‏

‏     ‏فصل سوم:‏ به اهداف و مأموریتهای قوای مسلح و نوع اهداف و مأموریتها اشاره دارد.‏

‏     ‏فصل چهارم:‏ با عنوان نظم و سلسله مراتب در قوای مسلح به مباحثی همچون مفهوم نظم و‏‎ ‎‏سلسله مراتب و ضرورت وجود نظم و تأکید بر رعایت سلسله مراتب پرداخته است.‏

‏     ‏فصل پنجم:‏ تحت عنوان مسئولیت متقابل مردم و نیروهای مسلح، موضوعات حمایت مردم‏‎ ‎‏و خدمتگزاری قوای مسلح و ضرورت اتحاد بین مردم و نیروهای مسلح را شامل می شود. ‏

‏     ‏فصل ششم:‏ با عنوان هشدارها و رهنمودها با زیرمجموعه هایی همچون پرهیز از گروه گرایی و‏‎ ‎‏حزب بازی، جلوگیری از نفوذ دشمن در صفوف نیروها و رعایت اخلاق به عملکرد قوای مسلح را‏‎ ‎‏پرداخته است.‏

‏     ‏فصل هفتم:‏ راجع به نقش قوای مسلح در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس با زیرموضوعات‏‎ ‎‏متوقف کردن دشمن و تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن می باشد.‏

‏     ‏فصل هشتم:‏ به فرامین و انتصابات پرداخته است.‏

‏     1. علاوه بر انتخاب عناوین و سرفصلهای مطالب این کتاب، برای هر یک از قطعات منتخب‏‎ ‎‏نیز جمله یا عنوانی در نظر گرفته شده است که عبارت آن دقیقاً عین عبارت حضرت امام نیست،‏‎ ‎‏هر چند کوشش شده است به تعابیر ایشان نزدیک باشد؛ بنابراین خوانندگان و محققان محترم‏‎ ‎‏باید توجه داشته باشند که عناوین مذکور از تنظیم کنندگان این مجموعه است و نباید به حضرت‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ز

‏امام منتسب گردد.‏

‏     2. در تنظیم قطعات منتخب داخلی هر یک از فصول و عناوین فرعی، ترتیب و توالی تاریخی‏‎ ‎‏صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده است، نه توالی منطقی مطالب. ‏

‏     3. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام مأخوذ از مجموعۀ ‏‏صحیفه امام‏‏، در ذیل هر‏‎ ‎‏قطعه ذکر شده است و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل ذکر شده در پایان هر‏‎ ‎‏قطعه، در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏     4. از آنجا که ترتیب و تفکیک موضوعات این مجموعه توسط خود حضرت امام صورت نگرفته‏‎ ‎‏است، به ناچار جمع آوری و تنظیم آنها به صورت فعلی دارای کاستیهایی اجتناب ناپذیر است که‏‎ ‎‏مسئولیت آن برعهده تنظیم کنندگان آن می باشد.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از کلیه همکارانی که ما را در تدوین این مجموعه یاری داده اند‏‎ ‎‏سپاسگزاری نماییم.‏

‏ ‏

گروه اجتماعی

معاونت پژوهشی                               

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ح

  • )) حدید / 25.
  • )) صحیفه امام؛ ج 9، ص 144.
  • )) صحیفه امام؛ ج 7، ص 360.
  • )) همان؛ ج 16، ص 90.