کتاب نماز
احکام شک
حکم سجدۀ سهو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکم سجدۀ سهو

احکام خلل در نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم سجدۀ سهو

حکم سجدۀ سهو

[سؤال 1551]‏ ‏ ‏ ‏----> 1932

‏3. اگر انسان در زمان گفتن سلام، مثلاً دو مرتبه بگوید: «السلام علینا و علی عباد  الله‌‏‎ ‎‏الصالحین» چه می شود؟ آیا سجدۀ سهو یا چیز دیگری دارد؟‏

بسمه تعالی، تکرار سلام مذکور، سجدۀ سهو یا چیز دیگری نمی آورد.

[سؤال 1552]‏ ‏ ‏ ‏----> 676

‏3. اگر در حین نماز، بی موقع تشهد را شروع کنند (مثلاً در رکعت اول) و در وسط‏‎ ‎‏تشهد، متوجه شود و تشهد را قطع کند، نماز چه صورتی دارد و آیا سجدۀ سهو به‏‎ ‎‏واسطۀ این امر، واجب می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، سجدۀ سهو لازم نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 199

[سؤال 1553]‏ ‏ ‏ ‏----> 483

‏2. وقتی که در رکعت سوم نماز، در نمازهای چهار رکعتی و یا در رکعت اول،‏‎ ‎‏تشهد به طور کامل قرائت شود (تا آخر صلوات) چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، اگر از روی عمد نبوده اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز، دو سجدۀ سهو به جا آورد.

[سؤال 1554]‏ ‏ ‏ ‏----> 4031

‏5. اگر در بین نماز و یا آخر نماز و یا بعد از نماز یادمان آمد که در رکعتی سه سجده‏‎ ‎‏کرده ایم چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، زیادی سجده اگر از روی سهو و فراموشی بوده در فرض مرقوم، نماز صحیح است و چیزی بر او نیست؛ اگرچه بهتر است دو سجدۀ سهو برای زیادی سجده به جا آورد.

[سؤال 1555]‏ ‏ ‏ ‏----> 676

‏2. اگر در حین نماز، بی موقع دست به قنوت بلند شود (مثلاً در رکعت اول یا سوم‏‎ ‎‏یا چهارم) نماز چه صورتی پیدا کرده و آیا سجدۀ سهو به واسطۀ این امر، واجب‏‎ ‎‏می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، واجب نیست.

[سؤال 1556]‏ ‏ ‏ ‏----> 348

‏6. اگر در نماز در رکعت سوم و چهارم در تسبیحات اربعه سهواً «بسم الله‌» گفته‏‎ ‎‏شود و یا این که سهواً «الحمد لله‌» و کلماتی مثل این ها گفته شده، این سهویات سجدۀ‏‎ ‎‏سهو می خواهد یا نه؟ و چند تا می خواهد؛ یکی یا دو تا؟‏

بسمه تعالی، سجده سهو واجب نیست.

[سؤال 1557]‏ ‏ ‏ ‏----> 1932

‏2. در مسأله شماره 1005 در توضیح المسائل فرموده اید که اگر یک بار تسبیحات‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 200

‏اربعه گفته شود کافی است ولی در مسأله شماره 1241 فرموده اید که اگر سهواً‏‎ ‎‏تسبیحات اربعه گفته نشود و یا کمتر و یا بیشتر از سه مرتبه گفته شود احتیاط مستحب‏‎ ‎‏است که دو سجده سهو نماید لطفاً در این مورد هم مرا راهنمایی کنید.‏

بسمه تعالی، ترک احتیاط مستحب مانع ندارد و منافاتی نیست.

[سؤال 1558]‏ ‏ ‏ ‏----> 1545

‏2. آیا در سجده سهو، گفتن تکبیر در ابتدا لازم است؟‏

بسمه تعالی، تکبیر ندارد.

[سؤال 1559]‏ ‏ ‏ ‏----> 348

‏7. بعد از تشهد سجدۀ سهو، آیا هر سه سلام را باید گفت یا فقط سلام آخر را؟‏

بسمه تعالی، فقط السلام علیکم .

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 201