کتاب نماز
احکام شک
نماز احتیاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نماز احتیاط

احکام خلل در نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز احتیاط

نماز احتیاط 

[سؤال 1547]‏ ‏ ‏ 709‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏لطفاً به چند سؤال شرعی جواب مرحمت فرمایید:‏

‏1. اگر کسی جاهل به حکم کیفیّت قرائت سجده سهو و نماز احتیاط باشد و در‏‎ ‎‏موارد گوناگون سجده سهو و نماز احتیاط را به صورت صحیح انجام نداده باشد، مثلاً‏‎ ‎‏نیت نماز احتیاط را به زبان آورده باشد یا ذکر سجده سهو را صحیح نگفته باشد‏‎ ‎‏نمازهایش چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر در یادگرفتن مسأله تقصیر نکرده و با اعتقاد به صحت به این کیفیت عمل کرده چیزی بر او نیست.

‏2. در صورت اختلاط پول تبلیغ و شهریه طلاب، کیفیت خمس دادن چگونه است؟‏

بسمه تعالی، باید نسبت به مقداری که یقین دارند که از تبلیغ است خمس بدهند.

‏3. لباس هایی که از دار الکفر (مثل امریکا...) به دست مسلمین می رسد معامله و استفاده اش چه‏‎ ‎‏حکمی دارد؟ (مثل اُورکت امریکایی و اسرائیلی)‏

بسمه تعالی، اگر در بازار مسلمین به فروش می رسد مانع ندارد مگر آن که بدانند که از اجزاء حیوانی در آن است و احتمال ندهند که وارد کننده مسلمان احراز تذکیه حیوان را نموده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده است.

[سؤال 1548]‏ ‏ ‏ ‏----> 2032

‏3. اگر شخصی شک بین سه و چهار کرده و بنا را به چهار گذاشت و عمل به وظیفۀ‏‎ ‎‏خود نمود و از راهی یقین پیدا کرد سه رکعت خوانده، آیا احتیاج به اعاده دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از نماز احتیاط فهمیده اعاده ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 198

[سؤال 1549]‏ ‏ ‏ ‏----> 646

‏2. اگر در نماز احتیاط، اشتباهاً سورۀ دومی را شروع به خواندن کند و در وسط‏‎ ‎‏سورۀ دوم یادش بیاید که نباید بخواند و همان جا سوره را قطع کند و نماز را تمام کند،‏‎ ‎‏آیا نماز درست است؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 199