کتاب نماز
افعال نماز
سجده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سجده

سجده

[سؤال 1430]‏ ‏ ‏ ‏----> 206

‏10. آیا در هنگام سجده حتماً باید گودی کف دست ها بر زمین قرار گیرد یا این که‏‎ ‎‏اگر دست ها را به حالت عادی بر زمین قرار دهیم کافی است؟‏

بسمه تعالی، دست ها را به نحو متعارف به زمین نهادن کفایت می کند.

[سؤال 1431]‏ ‏ ‏ ‏----> 122

‏6. در موقع سجده باید هفت عضو بدن به زمین باشد و من اگر بخواهم دست چپم‏‎ ‎‏که قطع شده، روی زمین بگذارم تعادل بدنم به هم می خورد، آیا اشکالی ندارد که روی‏‎ ‎‏زمین نگذارم و شش عضو بشود؟‏

بسمه تعالی، در صورت امکان باید دست قطع شده را هم به زمین بگذارد.

[سؤال 1432]‏ ‏ ‏ ‏----> 122

‏7. آیا با دست مصنوعی و پای مصنوعی می توان نماز خواند؟‏

بسمه تعالی، باید خود پا و دست، به هر نحو ممکن است، در سجده به زمین برسد؛ مگر این که حرجی باشد.

[سؤال 1433]‏ ‏ ‏ ‏----> 137

‏2. آیا موقعی که مهر به هنگام سجده به پیشانی می چسبد، می توان آن را جدا کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید جدا شود.

[سؤال 1434]‏ ‏ ‏ 668‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏إلی سماحة آیة الله‌ العظمی والمرجع الدینی الأعلی الإمام الخمینی، مدّ ظله العالی‏

‏بعد التحیة والإکرام، جمعی از مؤمنین با عده ای از برادران عامه در محله ای که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 152

‏طرفین زندگی می نمایند مسجدی بنا کرده و در تمام مراسم اسلامی مشترکاً‏‎ ‎‏بهره برداری می نمایند، ولی امام جماعت و نحوۀ ادای صلاة، به خصوص از جهت‏‎ ‎‏محل سجده بر وفق برادران عامه است و این مؤمنین ناگزیر از مشارکت جهت ادای‏‎ ‎‏فریضه و اتحاد هستند. حال سجده کردن بر زیلو و فرش چه صورت دارد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر مذاهب طرفین برای همدیگر شناخته شده است و تقیه در بین نیست؛ سجده بر فرش و زیلو صحیح نیست. 

[سؤال 1435]‏ ‏ ‏ ‏----> 5575

‏6. آیا اشکال دارد اگر چادر نماز روی پیشانی باشد سر روی مُهر بگذاریم؟ و‏‎ ‎‏همچنین در مورد خانم ها اگر کف پا برهنه باشد؟‏

بسمه تعالی، اگر چادر یا مقنعه بین پیشانی و مهر حایل شود، سجده صحیح نیست و پوشاندن کف پا لازم نیست.

[سؤال 1436]‏ ‏ ‏ 669‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام و درود فراوان به امام بزرگوار و امت شهیدپرور ایران و با سلام به‏‎ ‎‏شهدای انقلاب اسلامی ایران ‏

‏یک سؤال است که برای من پیش آمده و آن این است: دست من در عملیات بستان‏‎ ‎‏در راه اسلام از مچ قطع گردیده است و الآن دست مصنوعی گذاشته ام. می خواهم این‏‎ ‎‏مسأله را از امام خمینی بپرسم که اگر وقتی که می خواهم به سجده بروم دست‏‎ ‎‏مصنوعی که روی دستم باشد و مچ دست را بر زمین نگذارم اشکال ندارد؟ یعنی چون‏‎ ‎‏دست مصنوعی روی مچ دست را گرفته و نمی گذارد مچ دست به زمین برسد اگر‏‎ ‎‏دست مصنوعی را جای مچ دست بر زمین بگذارم اشکال ندارد؟ و آیا نماز خواندن با‏‎ ‎‏دست مصنوعی اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 153

[سؤال 1437]‏ ‏ ‏ 670‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏به نام الله‌ پاسدار حرمت خون شهیدان، خدمت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏امام خمینی دام ظله، السلام علیکم، امیدوارم که در سایه حق تعالی سلامت باشید و‏‎ ‎‏همچنین فرزند برومند شما هم به سلامت باشد، دو تا مسأله هست برای ما شرح‏‎ ‎‏دهید:‏

‏1. کسی که نماز می گزارد وقت سجده باید شصت پای او روی زمین باشد، اما ما‏‎ ‎‏در دهات مان کسانی را داریم که انگشت های دیگر پای آن ها از شصتشان بلندتر است،‏‎ ‎‏می گویند اشکال ندارد تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر سر شصت پا به زمین برسد اشکال ندارد.

‏2. درباره تقلید می گویند که نمی شود کسی که از مجتهدی تقلید می کند او را رها کند و از مجتهد دیگر‏‎ ‎‏تقلید کند، لطفاً تکلیف را روشن کنید.‏

بسمه تعالی، باید از مجتهد اعلم تقلید کنند و به او عدول نمایند علی الاحوط.

[سؤال 1438]‏ ‏ ‏ ‏----> 1860

‏6. اگر در سجده یا رکوع که دو ذکر را می توان گفت، هر دو ذکر را بگوید و یکی از‏‎ ‎‏آن دو را غلط بخواند، نمازش صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، نماز صحیح است.

[سؤال 1439]‏ ‏ ‏ ‏----> 5459

‏4. شخصی مثلاً با عجله نماز می خواند و در سجده اول ناگهان و بی اختیار پیشانی‏‎ ‎‏به صرف رسیدن به مهر به اندازه نیم سانت بلند شده و باز بی اختیار به مهر گذاشته‏‎ ‎‏می شود و ذکر سجده می گوید و بعد سجده دوم را انجام می دهد. آیا درست است یا‏‎ ‎‏خیر؟ اگر درست نیست نمازهایی که خوانده چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 154

[سؤال 1440]‏ ‏ ‏ ‏----> 137

‏3. موقعی که می خواهیم به سجده برویم، ناگهان پیشانی به مهر خورده و جدا‏‎ ‎‏می شود. آیا این مورد، خود یک سجده محسوب می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از جدا شدن پیشانی بتواند خود را نگهدارد، باید نگهدارد و یک سجده محسوب است.

[سؤال 1441]‏ ‏ ‏ ‏----> 125

‏2. چنانچه انجام شرایط رکوع و سجود به علت باد شدید به طور صحیح مقدور‏‎ ‎‏نباشد، تکلیف چگونه انجام شود؟‏

بسمه تعالی، به هر نحو میسور است عمل کند.

[سؤال 1442]‏ ‏ ‏ ‏----> 1853

‏3. این حقیر به علت خشک شدگی مفصل ها و درد موجود در آن ها نمی توانم برای‏‎ ‎‏سجده، مهر را روی زمین گذاشته و سجده کنم؛ لذا مهر را بر روی میزی می گذارم و به‏‎ ‎‏اندازۀ رکوع خم شده و سجده می کنم؛ و اگر در جایی باشم که میز نباشد، مهر را با‏‎ ‎‏دست به پیشانی ام گذاشته و سجده می کنم. بنابراین هنگام سجده، پیشانی ام را بر روی‏‎ ‎‏مهری که روی میزی قرار دارد می گذارم و دو کف دست هایم نیز روی میز قرار‏‎ ‎‏می گیرد؛ ولی دو سر زانوها و دو انگشت بزرگ پاهایم روی زمین قرار نمی گیرد. آیا‏‎ ‎‏سجده کردن من به این ترتیب صحیح است یا نه؟ در صورت منفی بودن جواب،‏‎ ‎‏بفرمایید که چه باید بکنم؟ ‏

بسمه تعالی، اگر به جز نحو مزبور نمی توانید سجده کنید، اشکال ندارد.

[سؤال 1443]‏ ‏ ‏ 671‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. در سجدۀ نماز، اول باید دست ها را به زمین گذاشت و اگر چنانچه اول زانوها را‏‎ ‎‏به زمین بگذاریم نماز باطل می شود یا نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 155

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏2. بنده موقع وضو گرفتن برای این که در مصرف آب اسراف نشود، در فاصلۀ شستن دست و صورت،‏‎ ‎‏شیر آب را می بندم و بعضی ها می گویند: با بستن شیر وضو باطل می شود؟ ‏

بسمه تعالی، باطل نمی شود.

[سؤال 1444]‏ ‏ ‏ ‏----> 6922

‏2. در نمازهای یومیه موقعی که مصلی می خواهد برخیزد، به عوض «بحول الله‌‏‎ ‎‏وقوّته أقوم وأقعد» اگر بگوید: «یا حیّ یا قیّوم» چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1445]‏ ‏ ‏ ‏----> 1685

‏5. برادران سنّی، مُهر در نماز نمی گذارند و محل سجده روی موکت است؛ آیا برای‏‎ ‎‏وحدت پیش آن ها ما هم می توانیم پیشانی را در سجده بر موکت بگذاریم؟‏

بسمه تعالی، مجرد وحدت، موجب جواز سجده بر غیر ما یصح السجود علیه نمی شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 156