کتاب نماز
افعال نماز
رکوع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رکوع

رکوع

[سؤال 1428]‏ ‏ ‏ 667‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با سلام به رهبر عزیز مستضعفین جهان و نایب به حق امام زمان (عج)‏

‏خواهشمند است جواب سؤالات زیر را مشروحاً بیان کنید.‏

‏1. بعضی ها به هنگام رفتن به سجده، پس از به جا آوردن رکوع و گفتن الله‌ اکبر،‏‎ ‎‏برای بالا کشیدن پاچه های شلوارشان حالت رکوع می گیرند. آیا نمازشان صحیح‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است.

‏2. اگر برای کار گذاشتن دری در مسجد، از مرجع تقلیدی کسب تکلیف شود و آن مرجع اجازه نداده‏‎ ‎‏باشد توجه نکنند به فتوای مرجع و قسمتی از دیوار مسجد را بشکافند و در (مخصوص رفت وآمد) را‏‎ ‎‏کار بگذارند، مسأله اش چگونه است؟ و آیا نماز خواندن در چنین مسجدی چگونه خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، ضرر به نماز نمی رساند.

‏3. اگر برای خراب کردن مسجدی، از مرجع تقلیدی کسب تکلیف شود و آن مرجع اجازه ندهد و پس‏‎ ‎‏از این، خود با توسل به بهانه هایی ـ از قبیل تاریک بودن مسجد، شکست داشتن و غیره ـ اقدام به‏‎ ‎‏تخریب آن کرده و همۀ آن را از بین ببرند و با طرحی نو آن را بسازند، آیا دست اندرکاران این برنامه، غیر‏‎ ‎‏از عقوبت اخروی (که آیا شامل حالشان می شود یا خیر)، مشمول عقوبت دنیوی هم باید بشوند یا‏‎ ‎‏می شوند؟ و نماز خواندن در این مسجد چگونه است؟‏

بسمه تعالی، ضمان ندارد و نماز در آن مسجد صحیح است.

‏4. هنگامی که امام جماعت شروع به گفتن «بسم الله‌ الرحمن الرحیم» می کند، اگر مأموم «اعوذ بالله‌ من‏‎ ‎‏الشیطان الرجیم» بگوید، به طوری که با هم گفته شود، آیا اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏5. اگر قنوت را نیمه بخوانند و یا غلط بخوانند، مسأله چگونه است؟ آیا نماز باطل می شود؟‏

بسمه تعالی، نماز باطل نمی شود؛ اگر چه احوط، درست خواندن است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 150

‏6. هنگامی که مشغول گفتن تکبیرة الاحرام هستی، اگر همزمان با آن، دست هم حرکت کند ـ از بالا به‏‎ ‎‏پایین ـ چگونه است؟‏

‏هنگامی که تکبیرة الاحرام می گویی، دست را در بالا نگه بداری و پس از تمام شدن تکبیرة الاحرام‏‎ ‎‏پایین بیاوری؟‏

‏دست را که از بالا به پایین آوردی و در پایین نگه داشتی، تکبیرة الاحرام بگویی؟ یا اگر همراه با گفتن‏‎ ‎‏تکبیرة الاحرام، همزمان با آن حرکت کند از بالا به پایین، اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، در همۀ صور، نماز صحیح است.

‏7. این که گفته شده است اگر قناعت کنی و پولی جمع کنی، سر سال به آن خمس تعلق می گیرد، اگر‏‎ ‎‏قصد کاری را داشته باشی که احتیاج به پول زیاد دارد و کم کم آن را جمع کنی و به این ترتیب، خمس‏‎ ‎‏به آن تعلق گیرد، چگونه می توانی کاری را که احتیاج به پول زیاد دارد و این پول را کم کم جمع‏‎ ‎‏می کنی، صورت دهی؟‏

بسمه تعالی، هرچه از درآمد سال، زیاد بماند خمس دارد.

‏8. آیا نمازهای قضای سال های گذشته، جزء نمازهای مستحبی محسوب می شود؟ ضمناً آیا اگر در‏‎ ‎‏صف اول جماعت هنگامی که امام مثلاً مشغول نماز چهار رکعتی است، نیت نماز قضای سه رکعتی‏‎ ‎‏مغرب کنی و پس از به جا آوردن رکعت سوم نماز جماعت، نماز را تمام کنی و بلند شوی برای به جا‏‎ ‎‏آوردن نماز عشا، و رکعت چهارم جماعت را رکعت اول عشای خود حساب کنی و بچه ای هم در‏‎ ‎‏کنارت باشد، آیا ترتیب جماعت به هم خورده است؟ آیا کسانی که توسط تو، به امام وصل می شوند،‏‎ ‎‏نمازشان باطل می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، نماز واجب، واجب است و صورتی که در سؤال ذکر شده اشکال ندارد؛ و بودن طفل در کنار مأموم، اتصال را به هم نمی زند.

[سؤال 1429]‏ ‏ ‏ ‏----> 1898

‏3. در ذکر رکوع و سجود که مستحب است به وتر ختم شود اگر دو تسبیحۀ کبرا‏‎ ‎‏بگویند و یک تسبیحۀ صغرا عمل به این مستحب شده یا این که هر کدام از دو تسبیحه‏‎ ‎‏اگر به وتر ختم شود به مستحب عمل شده.‏

بسمه تعالی، بعید نیست عمل شده باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 151