کتاب نماز
افعال نماز
قرائت و ذکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قرائت و ذکر

قرائت و ذکر

[سؤال 1370]‏ ‏ ‏ ‏----> 223

‏3. در نمازها، واجب است که در رکعت اول یا دوم، یکی از سوره های قرآن کریم‏‎ ‎‏را بخوانیم. آیا به جز 4 سوره ای که سجدۀ واجب دارد، می توانیم هر سوره ای که دلمان‏‎ ‎‏خواست را بخوانیم ـ حتی بقره ـ یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اختیار دارید.

[سؤال 1371]‏ ‏ ‏ ‏----> 717

‏4. ما هو حکم المصلّی بالنسبة للقراءة؟ فهل یقصد حین القراءة فی مثل‏‎ ‎‏إیَّاکَ نَعْبُدُ‏‎ ‎‏وَإیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ‏‏ المخاطبة مع الله‌ أو یقصد القرآنیة ولا یجوز له أن یقصد الدعاء؟ نرجو‏‎ ‎‏توضیح المسألة .‏

بسمه تعالی، یقصد القراءة الواجبة فی الصلاة.

[سؤال 1372]‏ ‏ ‏ ‏----> 677

‏2 . آیا در نوافل هم بعد از حمد، در صورتی که بخواهد سوره ای بخواند باید آن‏‎ ‎‏سوره را کامل بخواند یا می شود به چند آیه از یک سوره اکتفا کرد؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست یک سوره کامل بخواند.

[سؤال 1373]‏ ‏ ‏ ‏----> 5063

‏2. آیا در نماز نافله شب سور‏‏ۀ‏‏ توحید که سه بار تکرار می شود و همچنین بعد از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 126

‏سور‏‏ۀ‏‏ توحید، ‏‏قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ‏‏ و ‏‏قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏‏ بایستی «بسم الله‌ الرحمن‏‎ ‎‏الرحیم» تکرار شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، هر یک از سوره های قرآن، هر چند بار تکرار شود، بسم الله‌ آن نیز تکرار باید شود.

[سؤال 1374]‏ ‏ ‏ ‏----> 5459

‏2. شخصی نماز قضای مادرش را می خواند، بعداً متوجه می شود که بایستی در‏‎ ‎‏جهر و اخفات به وظیفه خود عمل می نموده. لکن نمازهای قضای خوانده شده طبق‏‎ ‎‏وظیفه مادر انجام شده، آیا نمازهای خوانده شده درست است یا باید دوباره بخواند.‏‎ ‎‏البته اگر فرض کنیم پسر نماز مادر را بر خود واجب کرده.‏

بسمه تعالی، اعاده لازم نیست.

[سؤال 1375]‏ ‏ ‏ ‏----> 5459

‏7. اگر چنانچه شخصی در نماز ظهر حمد و سوره را بلند بخواند، اگر بعد از رفتن‏‎ ‎‏به رکوع یا قبل از آن بفهمد چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، صحیح است.

[سؤال 1376]‏ ‏ ‏ 645‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 9 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، سلام علیکم‏

‏1. آیا نماز بر کودکان کر و لال که از قدرت شنوایی و گویایی محرومند و با توجه به‏‎ ‎‏این که در حال یادگیری هستند واجب است؟‏

بسمه تعالی، اگر بالغ هستند نماز بر آن ها واجب است و کیفیت آن در رساله ذکر شده است.

‏2. آیا نماز بر کودکان عقب ماندۀ ذهنی که فقط قادر به تربیت پذیری هستند واجب است؟ ‏

بسمه تعالی، اگر عاقل نباشند تکلیف ندارند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 127

[سؤال 1377]‏ ‏ ‏ ‏----> 7006

‏6. چرا بعضی از نمازها را بلند و بعضی دیگر را آهسته می خوانیم؟‏

بسمه تعالی، حکم شرع مطهر است؛ باید از آن پیروی نمود.

[سؤال 1378]‏ ‏ ‏ ‏----> 1860

‏5. اگر شخصی در نماز ظهر سهواً حمد و سوره را بلند بخواند یا در نماز مغرب‏‎ ‎‏سهواً حمد و سوره را آهسته بخواند نمازش باطل است یا صحیح؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، نماز صحیح است.

[سؤال 1379]‏ ‏ ‏ ‏----> 223

‏2. نمازهای قضا به جز نماز ظهر و عصر را باید با صدای بلند بخوانیم یا با صدای‏‎ ‎‏آهسته؟‏

بسمه تعالی، بلند بخوانید.

[سؤال 1380]‏ ‏ ‏ ‏----> 1583

‏2. هل الجهر واجب فی القراءة فقط، أم فی جمیع أجزاء الصلاة؟ وکذلک‏‎ ‎‏الإخفات؟ ‏

بسمه تعالی، فی القراءة فقط.

[سؤال 1381]‏ ‏ ‏ ‏----> 1550

‏3. آیا همان طور که باید نماز صبح و نماز مغرب و عشا را بلند خواند، به همان‏‎ ‎‏صورت هم باید قضای آن ها را بلند خواند یا در قضای نماز صبح و...آهسته خواندن‏‎ ‎‏اشکال ندارد؟ ‏

بسمه تعالی، باید بلند خوانده شود.

[سؤال 1382]‏ ‏ ‏ ‏----> 2021

‏2. مردی که نماز جمعه نخوانده و می خواهد نماز ظهر روز جمعه را‏ ‏بخواند، آیا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 128

‏مستحب است و یا اصلاً جایز است که حمد و سوره را بلند بخواند؟ ‏

بسمه تعالی، در نماز ظهر جمعه، بلند خواندن قرائت مستحب است؛ اگر چه احتیاط در آهسته خواندن است.

[سؤال 1383]‏ ‏ ‏ ‏----> 1583

‏3. هل الإخفات أن نُظهر البحة؟‏

بسمه تعالی، لا  بدّ من صدق الإخفات عرفاً.

[سؤال 1384]‏ ‏ ‏ 646‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 5 / 1361‏

‏1. اگر کسی در نماز حرفی را ـ اتفاقاً ـ نتواند از مخرجش تلفظ کند و چند بار تکرار‏‎ ‎‏کند و باز هم نتواند، چند بار تکرار کردن آن حرف جایز است؟ و اگر کسی به هیچ وجه‏‎ ‎‏نتوانست حرفی را از مخرجش تلفظ کند، حکمش چیست؟ من حرف (ض) را به‏‎ ‎‏هیچ وجه نمی توانم تلفظ کنم؛ گاهی تا چند بار هم تکرار می کنم ولی باز هم از‏‎ ‎‏مخرجش نمی توانم ادا کنم؛ و اگر نماز جماعتی نباشد و کسی هم نباشد که بشود به او‏‎ ‎‏اقتدا کرد، حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در یادگرفتن کوشش نمود و نتوانست یاد بگیرد، به همان نحو که می تواند بخواند صحیح است و تکرار لازم نیست؛ بلکه اگر تکرار، از روی وسوسه باشد جایز نیست.

‏2. اگر در نماز احتیاط، اشتباهاً سورۀ دومی را شروع به خواندن کند و در وسط سورۀ دوم یادش بیاید‏‎ ‎‏که نباید بخواند و همان جا سوره را قطع کند و نماز را تمام کند، آیا نماز درست است؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏3. من اعمال مستحبی را زیاد انجام می دهم ـ مانند تعقیبات نمازهای شب و روز، اعمال رجب،‏‎ ‎‏رمضان، شعبان، نماز پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فاطمه ‏‏علیهاالسلام‏‏ و امامان ‏‏علیهم السلام‏‏، ـ و می توانم بگویم که تمام اعمال‏‎ ‎‏مستحبی را انجام می دهم و خیلی ها هم این را می دانند؛ ولی با این وصف وقتی جایی مهمانی‏‎ ‎‏هستم،  در آن جا هم شروع به خواندن دعا و اعمال مستحبی می کنم. آیا ریا می شود؟ و یا بعضی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 129

‏وقت ها که حرف سر این موضوعات می شود، من هم می گویم که آن عمل را انجام دادم. آیا این هم‏‎ ‎‏ریا  می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر منظور، خودنمایی و نشان دادن عبادت به دیگران نباشد اشکال ندارد.

‏4. در احکام غیبت هست که اگر مظلومی از ظالمی غیبت کند روا است و اشکالی ندارد. آیا این‏‎ ‎‏مشروط به این است که حتماً به گوش ظالم برسد؟ و اگر مظلومی پیش کسی از ظالمی شکایت کرد و‏‎ ‎‏می داند که هرگز به گوش ظالم نخواهد رسید، باز هم این، غیبت می شود؟‏

بسمه تعالی، منظور، غیبت مظلوم از ظالم در مقام دادخواهی است.

‏5. دختر و پسری قرار است سه ماه دیگر عقد دائم شوند و مهر عقد هم معلوم است و در این مدت سه‏‎ ‎‏ماه می خواهند صیغۀ محرمیت بخوانند. آیا این صیغه، باز هم مهر دارد؟‏

بسمه تعالی، مهر عقد دائم، مربوط به عقد متعۀ قبلی نیست و عقد متعۀ قبلی برای خود جداگانه باید حساب شود.

‏6. کسی که می خواهد کفارۀ روزه را روزه بگیرد و یادش نیست که چه سالی کفاره برایش واجب شده‏‎ ‎‏است، حال که می خواهد روزه بگیرد اگر در نیّت فقط بگوید کفارۀ روزه را می گیرم و قید نکند مال چه‏‎ ‎‏سالی است، قبول است و اگر قبول نیست چه نیتی بکند؟ و آیا اگر کفارۀ روزه هم چند سالی بگذرد باز‏‎ ‎‏مثل روزۀ قضا کفاره به آن تعلق می گیرد.‏

بسمه تعالی، تأخیر روزۀ کفاره، کفارۀ تأخیر ندارد و تعیین سال و روز لازم نیست.

‏7. اخیراً در بین خانم ها رایج شده است که در ماه رمضان قرص جلوگیری از حیض می خورند تا بتوانند‏‎ ‎‏روزه ها را بگیرند و قضای روزه ای به گردنشان نیفتد، آیا این عمل جایز است و در ضمن در موقع سفر‏‎ ‎‏به حج هم این کار را می کنند، آیا در سفر به حج هم جایز است. و در آخر آیا این عمل حرام خدا را‏‎ ‎‏حلال کردن نیست.‏

بسمه تعالی، اگر موجب ضرر برای شخص نباشد اشکال ندارد.

‏8. در خیابان فدائیان اسلام تهران نوشته هایی به این مضمون هست از قول رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ که از زن‏‎ ‎‏فرمان مبرید که هلاک می شوید آیا این عبارت درست است یا نه؟ و اگر درست است با این فرمود‏‏ۀ‏‏ شما‏‎ ‎‏که مرد از دامن زن به معراج می رود چطور می شود؟ ثانیاً: در این زمان از انقلاب که منافقین و ضد‏‎ ‎‏انقلاب و خلاصه کسانی که به انقلاب اسلامی ایمان ندارند و مرتب در پی فرصتی هستند مسأله ای را‏‎ ‎‏عنوان کنند و از آن به ضرر طبقه ای از اسلام علم کنند مانند همین مسأل‏‏ۀ‏‏ فوق آیا این طور نوشته ها جایز‏‎ ‎‏است و اگر جایز نیست چرا بعضی این کارها را می کنند و آیا برایشان مقرراتی نیست؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 130

بسمه تعالی، امثال مطلب فوق یک دستور اخلاقی به حساب نوع است و موارد مختلف است و منافات با ارزش و احترام زن ندارد.

‏خدایا! خدایا! تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار‏

[سؤال 1385]‏ ‏ ‏ 647‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 4 / 1361‏

‏خدمت امام عزیز و گرامی، پس از عرض سلام و ارادت، خواهشمند است به‏‎ ‎‏سؤالاتی که از طرف چند نفر از دوست داران آن حضرت مطرح است پاسخ بفرمایید.‏

‏1. آیا انسان می تواند با توجه به این که نمازهایی به گردن دارد در جبهه شرکت‏‎ ‎‏کند؟ البته منظور این است که نمازهایش را در گذشته خوانده باشد ولی در حمد یا‏‎ ‎‏سوره، صدا و یا تلفظی را اشتباه گفته است. اگر شخصی با داشتن چنین حالتی شهید‏‎ ‎‏شد، آیا نمازها را باید به وسیلۀ شخص دیگری به جا آورد؟‏

بسمه تعالی، اگر در حمد و سوره اشتباهاً غلط تلفظ کرده، نماز صحیح است و اعاده ندارد. داشتن نماز قضا بر عهده، مانع رفتن به جبهه نیست.

‏2. آیا فقط در صورت اشتباه داشتن در حمد یا سوره باید نمازها را دوباره به جا آورد یا در صورت اشتباه‏‎ ‎‏داشتن در سایر قسمت های نماز نیز باید نماز را دوباره خواند.‏

بسمه تعالی، در غیر ارکان نماز اگر سهو و اشتباهی رخ داده، نماز اعاده ندارد.

‏3. زمان بلوغ انسان که تکالیف مذهبی به عهدۀ او گذاشته می شود چه وقتی می باشد؟ آیا فقط با رویش‏‎ ‎‏موهای زاید، تکالیف مذهبی بر او واجب می شود؟‏

بسمه تعالی، علامت های بلوغ شرعی در رسالۀ عملیه مذکور است.

‏4. آیا می شود بر حسب این که مردم به شخصی اقتدا می کنند، ما نیز اقتدا کنیم؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب اطمینان به عدالت امام شود مانع ندارد.

‏5. آیا استفاده از وسایل ارگانی که شخص، عضو آن ارگان شبانه روزی می باشد جایز است؟ ضمناً اجازۀ‏‎ ‎‏استفاده از آن وسایل را مسئولین بالاتر داده اند. علاوه بر این، بابت استفاده از آن وسایل، پول آن را به‏‎ ‎‏حساب همان ارگان واریز نماید (به طور تخمین)؛ مانند استفاده از موتورسیکلت، ماشین، تلفن،‏‎ ‎‏خودکار، و غیره.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 131

بسمه تعالی، استفاده از اموال دولتی، تابع مقررات دولت اسلامی است و بدون اجازۀ مسئولین مربوطه جایز نیست.

‏6. آیا خمس پول را می شود به حساب جبهۀ جنگ یا 100 امام و یا دولت و غیره واریز کرد؟ (در غیر‏‎ ‎‏این صورت، به چه کسی باید سپرد؟)‏

بسمه تعالی، بدهی بابت سهمین شریفین را می توانید به حساب شمارۀ هزار مؤسسۀ تعاون اسلامی قم حواله نمایید.

‏7. آیا حق امام را جهت تعمیر مسجد می توان داد؟ ضمناً حق سادات را به ساداتی که شناخته شده‏‎ ‎‏می باشند می توان داد؟‏

بسمه تعالی، در قسمت سهم مبارک امام علیه السلام، با ذکر خصوصیات استجازه نمایید؛ و سهم سادات متعلق به مال خودتان را مجازید به سادات فقیر عفیف متدین بدهید.

‏8. آیا زکات به سکه های طلایی که به عنوان هدیه به شخصی داده اند تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق‏‎ ‎‏گرفتن، به چه کسی باید داد؟ مثلاً می شود به حساب جبهه جنگ و یا دولت واریز کرد؟ آیا زکات‏‎ ‎‏سال های گذشته را نیز باید داد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر شرایط وجوب زکات در آن جمع باشد و به حد نصاب برسد، زکات دارد و برای هر سال جداگانه زکات دارد و صرف آن برای جبهه مانع ندارد.

‏9. اگر مقداری از خمس پولی را داده و قبل از دادن بقیۀ خمس آن، پول را تماماً انفاق کند، آیا خمس‏‎ ‎‏بقیۀ پول را باید داد یا نه؟‏

بسمه تعالی، پولی که خمس به آن تعلق گرفته باید خمس آن پرداخت شود.

‏10. پول حجی که واریز شده و نوبت حج، دو سال بعد می باشد، آیا با گذشتن یک سال، خمس به آن‏‎ ‎‏پول تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر از قبل مستطیع بوده و رفتن به سفر حج واجب، منوط به باقیماندن پول در حساب است، خمس ندارد وگر نه خمس دارد.

[سؤال 1386]‏ ‏ ‏ 648‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 10 / 1361‏

‏امام عزیز و مهربان! من یک مسأله شرعی داشته ام؛ و آن این است که من به صورت‏‎ ‎‏عربی نمازم را نمی خواندم یعنی «ع» که از حلق بیرون می آید نمی کشیدم؛ چون تا کنون‏‎ ‎‏کسی در این مورد به من چیزی نگفته؛ ولی حالا فهمیدم که باید نماز و قرآن را به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 132

‏صورت عربی خواند و نخواندن آن به این صورت باطل است و این برای من مسأله ای‏‎ ‎‏شده است.‏

‏دیگر این که اگر 4 فرسخ برویم از محل و مکان خود، نماز را شکسته می خوانیم؛‏‎ ‎‏ولی در مورد آمدن تهران فرق می کند. من در رشتۀ دینی در مرکز تربیت معلم شرافت‏‎ ‎‏درس می خوانم که تازه آمده ایم و تازه می خواهیم درسمان را شروع کنیم؛ اما این‏‎ ‎‏مسأله پیش آمده که ما باید 10 روز در این جا مستقر شویم و تا این مدت نمازمان را‏‎ ‎‏شکسته بخوانیم و چون به جای دیگری منتقل می شویم، باید تا مستقر شدن در جای‏‎ ‎‏دیگر تا 10 روز نمازمان را شکسته بخوانیم. این مسأله چگونه است؟‏

‏در خاتمه، رهبر بزرگ آرزو دارم که برای من و برای همه، طلب آمرزش گناهان را‏‎ ‎‏بکنی. ما تا کنون خطا زیاد کرده ایم اما تصمیم گرفته ایم که راه سیر الی الله‌ را برویم و‏‎ ‎‏آرزو داریم که شما برای ما آرزوی شهادت بنمایی؛ اگر باعث زحمت شما نشود.‏

بسمه تعالی، نمازهایی که قبلاً خوانده اید قضا ندارد و از این به بعد، به طور صحیح بخوانید؛ ولی از وسوسه و خواندن به کیفیت غیرمتعارف اجتناب کنید؛ و چنانچه تهران وطن شما نیست، بدون قصد ماندن ده روز در یک محله آن، حکم مسافر دارید و باید نمازتان را شکسته بخوانید.

[سؤال 1387]‏ ‏ ‏ ‏----> 244

‏19. اگر نمازگزار اذکار مستحب را صحیح تلفظ ننماید نماز او چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، نماز باطل نمی شود.

[سؤال 1388]‏ ‏ ‏ ‏----> 716

‏2. در موقع بلند شدن در نماز، به جای «بحول الله‌ وقوّته أقوم وأقعد» می خواندم:‏‎ ‎‏«بحول الله‌ وقوته أقوم واقعُدْ» آیا نمازم صحیح است یا باطل؟ در صورتی که‏‎ ‎‏نمی دانستم.‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 133

[سؤال 1389]‏ ‏ ‏ ‏----> 1375

‏7. نمازهایی که تا چند سال پیش خوانده ام اشکالی نظیر صحیح تلفظ کردن «ظ» و‏‎ ‎‏«ض» و از این قبیل داشته است، آیا باید اعاده شود؟ و اگر هنگام تلفظ «سمع الله‌ لمن‏‎ ‎‏حمده» خلط و مزج شده است ـ یعنی به صورت «سمع اله هُلمن حمده» تلفظ شده‏‎ ‎‏است و قیام متصل به رکوع در حالت سکون نبوده و بدن حرکت کرده است آیا باید‏‎ ‎‏این نمازها اعاده بشود؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، نمازهای گذشته قضا ندارد.

[سؤال 1390]‏ ‏ ‏ 649‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم امام خمینی، سلام علیکم‏

‏لطفاً راجع به مسأله 1001 از رسالۀ حضرت امام که برایم واضح نیست نظر و‏‎ ‎‏فتوای امام را بیان فرمایید:‏

‏1. مسأله 1001 که راجع است به خواندن نمازهای گذشته که از نظر ادای مخارج‏‎ ‎‏حروف اشکال داشته و ناصحیح بوده است، در یک نوع رساله نظر امام این است که‏‎ ‎‏صحیح است نمازهای گذشته، ولی گویا با فتوای جدید، آن ها را باطل می داند.‏‎ ‎‏خواهشمند است دربارۀ دو نوع رساله توضیح فرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر موقع خواندن نماز، قرائت خود را صحیح می دانسته و بعداً معلوم شد اشتباه بوده نماز صحیح است و اعاده و قضا ندارد اگرچه احوط استحبابی اعاده است.

‏2. دربارۀ دادن یک یا چند مدّ طعام به فقیر، این امر را چگونه باید اجرا کرد؟ آیا باید مستقیماً به فقیر‏‎ ‎‏داد؟ در آن صورت، شرط فقر چیست؟ در صورتی که راه های دیگری مثل فرستادن برای دفتر امام و‏‎ ‎‏غیره هست، ذکر فرمایید.‏

بسمه تعالی، کفاره باید طعام باشد و به فقیر داده شود و مانع ندارد بدهکار، وکیل کند دیگری را در رساندن کفاره به فقیر.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 134

[سؤال 1391]‏ ‏ ‏ ‏----> 5525

‏5. آیا نمازهایی که از سن نه سالگی تا به حال خوانده ام و تا دو سال پیش تلفظ‏‎ ‎‏آن ها صحیح نبوده، باید قضا و ادا شود یا اصلاً لزومی ندارد؟‏

بسمه تعالی، چنانچه با اعتقاد صحت خوانده شده و بعد به غلط بودن پی برده اید، قضا واجب نیست.

[سؤال 1392]‏ ‏ ‏ 650‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 11 / 1361‏

‏با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گلگون کفن انقلاب‏

‏با سلام خدمت برادران مسئول دفتر امام، مسائلی برای این حقیر پیش آمده که‏‎ ‎‏تقاضامندم با پاسخ به این سؤالات، اشکالات را رفع نمایید.‏

‏1. اگر کسی چندین سال، کلماتی از نمازش را اشتباهاً تلفظ کرده و بعداً فهمید، آیا‏‎ ‎‏بایستی که قضای آن را به جا آورد؟‏

بسمه تعالی، اگر تقصیری در یادگرفتن نمازش نکرده قضا ندارد.

‏2. اگر کسی در جبهه، قتل غیر عمدی انجام دهد و خانوادۀ مقتول هم رضایت دهند، مسئولیت شرعی‏‎ ‎‏دیگری هم دارد؟ و اگر کفاره دارد، باید شصت روز روزه را به طور متوالی بگیرد؟‏

بسمه تعالی، چیزی بر او نیست.

‏3. کسی که در چندین سال پولی جمع کند که خانه تهیه نماید، آیا به آن پول، خمس تعلق می گیرد؟ و‏‎ ‎‏اگر پول نقد نبوده است بلکه به صورت زمین بوده یا مصالح چطور؟ و آیا می توان خمس را در چند‏‎ ‎‏سال پرداخت نمود؟‏

بسمه تعالی، پول جمع شده را اگر از درآمد کسب و حقوق تهیه کرده خمس دارد و اگر در بین سال پول را در مصالح صرف کرده خمس واجب نیست.

[سؤال 1393]‏ ‏ ‏ 651‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 8 / 1360‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، ادام الله‌ بقاؤه، سلام علیکم‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 135

‏پس از اظهار ارادت و بندگی نسبت به ذات اقدس الهی و درود بر پیغمبر و‏‎ ‎‏جانشینان برحقش، درود بر نایب حضرت بقیة الله‌، حضرت امام خمینی‏

‏غرض از مزاحمت این بود که چند مسأله ای برای این جانب مطرح است که‏‎ ‎‏خواهشمندم جواب آن ها را لطف بفرمایید.‏

‏1. در موقع خواندن سور‏‏ۀ‏‏ حمد، بعضی از افراد ‏‏إیّاکَ نَعْبُدُ وَ إیّاکَ نَسْتَعِینُ‏‏را به‏‎ ‎‏صورت «اِیّاکنع بُد و اِیّاکَنَ سْتَعینْ» می خوانند. آیا این صحیح است؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد؛ مگر آن که طوری ادا کنند که غلط شود.

‏2. آیا از خمس و سهم امام ‏‏علیه السلام‏‏ می توان به افراد غیر سید پرداخت کرد؟‏

بسمه تعالی، بدون اجازه نباید داد، ولو به سید.

‏3. در کتاب قصص الانبیا تألیف مولانا محمد جویری در بیان آفرینش مطالبی مرقوم شده است. آیا تمام‏‎ ‎‏آن ها صحیح است و می توان به عنوان مدرک از آن ها برای پاسخ به افراد مشرک و بی نماز و غیره‏‎ ‎‏استفاده کرد؟‏

بسمه تعالی، به نحو نقل از کتاب و احتمال مانع ندارد.

[سؤال 1394]‏ ‏ ‏ 652‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 12 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته، سلام علیکم،‏‎ ‎‏مستدعی است به سؤال زیر جواب مرقوم فرمایید. با عرض تشکر‏

‏در مسأله 1001 بعضی رساله های توضیح المسائل آمده است: «اگر انسان، کلمه ای‏‎ ‎‏را صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده، باید دوباره‏‎ ‎‏نماز را بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید». و در عروة الوثقی (احکام قرائت، مسأله‏‎ ‎‏60، جلد دوم) فرموده اند که احتیاط مستحب، در اعاده یا قضا است، و حضرت امام‏‎ ‎‏حاشیه ای برخلاف ندارند. مستدعی است تکلیف را مشخص فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر در یادگرفتن قرائت کوتاهی نکرده، صحیح است و قضا لازم نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 136

[سؤال 1395]‏ ‏ ‏ 653‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 1 / 1362‏

‏شورای محترم استفتای حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏پس از اهدای سلام، محترماً نظر حضرت امام، مدّ ظله را در خصوص مسأله ذیل‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید: ‏

‏اگر انسان در نماز کلمه ای را صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد‏‎ ‎‏غلط خوانده، آیا باید دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر کوتاهی در یادگرفتن قرائت نماز نکرده نمازش صحیح است و دوباره خواندن لازم نیست.

[سؤال 1396]‏ ‏ ‏ ‏----> 2033

‏7. کسی که مدتی نمازها را صحیح خوانده، ولی در مخرج (ظ) اشتباه تلفظ می کرده،‏‎ ‎‏مثلاً (سبحان ربی العظیم) را با (مخرج ذ) تلفظ می کرده، آیا اعاده دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نمازها صحیح است و اعاده ندارد.

[سؤال 1397]‏ ‏ ‏ ‏----> 1750

‏2. حقیر پس از گذشت چهار سال از سن بلوغم (حدوداً) تلفظ های صحیح در‏‎ ‎‏قرائت نماز را رعایت کرده ام؛ ولی در چهار سال فوق الذکر، شاید در دو سال دوم آن،‏‎ ‎‏متوجه وجوب قرائت صحیح شدم؛ ولی به علت کم عقلی و جو آن زمان که بیشتر‏‎ ‎‏انقلابی بودم تا شرعی، متأسفانه اعتنا نکردم به رعایت قرائت صحیح، تکلیف حقیر‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر قرائت را صحیح خوانده باشید یا در یادگرفتن آن کوتاهی نکرده باشید، صحیح است.

[سؤال 1398]‏ ‏ ‏ ‏----> 1584

‏3. شخصی در نمازهایش همیشه کلمۀ «صراط المستقیم» را غلط می خواند؛ یا در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 137

‏تسبیحات اربعه، کلمۀ آخر یعنی «الاّ الله‌ و الله‌ اکبر» را غلط می گفت؛ مثلاً «الاّ الله‌» را در‏‎ ‎‏آخر که می بایست حرف آخر «ه» با صدای کوتاه خوانده شود، با صدای بلند یعنی‏‎ ‎‏«هو» می خواند و می گفت «لا اله الا الله‌ هو». تکلیفش چیست؟ آیا باید بعد از ده سال‏‎ ‎‏تمام نمازهایش را قضا به جا آورد؟‏

بسمه تعالی، نمازهای گذشته، اعاده و قضا ندارد.

[سؤال 1399]‏ ‏ ‏ 654‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با عرض سلام و ضمن آرزوی سلامتی برای شما رهبر عزیز‏

‏چند سؤالی دارم که منتظر پاسخ آن هستم.‏

‏1. من مدتی در نماز، تلفظ (ظ) و (ض) را به جای هم می گفتم و نمی دانم تعداد آن‏‎ ‎‏نمازها چندتا هست. آیا حالا که متوجه اشتباهم شدم، باید نمازها را اعاده کنم یا نه؟ در‏‎ ‎‏صورت مثبت بودن جواب، چه تعداد نماز بخوانم؟‏

بسمه تعالی، اگر در یادگرفتن نماز کوتاهی نکرده اید قضا ندارد.

‏2. آیا با شستن لباس نجس در لباسشویی هایی که به آب لوله کشی وصل است، پاک می شود یا خیر؟‏‎ ‎‏(با  توجه به این که آب، قطع و وصل می شود).‏

بسمه تعالی، اگر بعد از زوال عین نجاست، یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل بشوید پاک می کند.

‏3. اشیایی که از کوچه و خیابان پیدا می کنیم، آیا می توانیم آن ها را برای استفاده خود برداریم یا خیر؟‏‎ ‎‏(البته اشیای کم قیمت؛ مثل میخ و ...).‏

بسمه تعالی، احکام مربوط به چیزی که انسان پیدا می کند، در رساله ذکر شده است.

[سؤال 1400]‏ ‏ ‏ 655‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏ضمن عرض سلام‏

‏امام خمینی در مسأله 1000 از رساله، قریب به این مضمون می فرمایند:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 138

‏اگر یکی از کلمات نماز، تا حالا اشتباه تلفظ می شده و یا ... ـ آن طور که ذکر‏‎ ‎‏کرده اند ـ نماز باطل است. می خواستم آگاه شوم که آیا اگر از روی جهالت بوده،‏‎ ‎‏نمازهایی که تا به حال خوانده ایم اشتباه و باطلند و همچنین باید دوباره آن ها را ادا کنیم‏‎ ‎‏یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در یادگرفتن قرائت تقصیر نکرده باشد، نماز او صحیح است و قضا ندارد.

[سؤال 1401]‏ ‏ ‏ ‏----> 634

‏2. شخصی اگر قرائت نماز را به خوبی نمی داند؛ مثلاً «ح» را «ه » بخواند یا برعکس‏‎ ‎‏و یا... آیا باید (واجب است) در نماز جماعت شرکت کند؟ و اگر شرکت کند چگونه؟‏

بسمه تعالی، شرکت در نماز جماعت واجب نیست. باید سعی کند قرائت را به نحو صحیح یاد بگیرد.

[سؤال 1402]‏ ‏ ‏ 656‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 12 / 1361‏

‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، سلام علیکم‏

‏با توجه به مسأله 1001 از توضیح المسائل جناب عالی: «اگر انسان کلمه ای را‏‎ ‎‏صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده، نمازش صحیح‏‎ ‎‏است، به احتیاط مستحب دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید».‏

‏اگر کسی حمد و سوره را بداند اما بدون رعایت مخارج حروف و همچنین سایر‏‎ ‎‏اذکار نماز را، مثلاً ذکر رکوع را این طور بگوید: «سبحان ربی العظیمْ و بحمده»؛ یعنی‏‎ ‎‏که حرف «میم» را وقف کند و بلافاصله جملۀ «و بحمده» را بگوید. بعضی از افراد به او‏‎ ‎‏تذکر دهند که باید مثلاً حرف «عین» این طور باید گفته شود و فلان حرف فلان  طور.‏‎ ‎‏اما این گفته ها در شخص اثر نگذارد، به دلیل این که این شخص تازه با دینش آشنا شده‏‎ ‎‏بود و وارد به مسائل نبود که این تذکرات برای او لااقل شک ایجاد کند و او به تحقیق‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 139

‏بپردازد و چون سواد عربی او هم کم بود و نمی دانست که اگر مثلاً کلمه «صمد» با تلفظ‏‎ ‎‏«ص» نگوید کلمه معنای دیگر پیدا می کند و معنای کلمه عوض می شود و نماز باطل‏‎ ‎‏می گردد. حال بفرمایید نمازهایی را که این شخص بدین صورت خوانده است،‏‎ ‎‏قضایش واجب است یا مستحب؟ ‏

بسمه تعالی، درصورتی که از جهت غفلت و عدم التفات، اشتباهی در قرائت و یا ذکر شده، قضا واجب نیست.

[سؤال 1403]‏ ‏ ‏ 657‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:‏

‏1. در مورد قرائت صحیح نماز که در رسالۀ حضرت عالی در مسأله هزارم آمده‏‎ ‎‏است این سؤال مطرح است که اگر کسی اصلاً از این مسأله اطلاعی نداشته و کسی هم‏‎ ‎‏برای او نگفته است و تا کنون نماز را از نظر قرائت صحیح حروف، غلط خوانده است؛‏‎ ‎‏آیا بایستی تمام نمازهای قبلی را قضا نماید؟ و آیا این حکم نیز در مورد عامۀ مردم که‏‎ ‎‏تا کنون سال های زیادی است نماز را غلط خوانده اند نیز صادق است؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در وقت خواندن آن ها را صحیح می دانسته نمازش صحیح است.

‏2. با توجه به جو فکری که در زمان طاغوت به خصوص بر جوانان مملکت به وجود آورده بودند و‏‎ ‎‏آن ها را یا از احکام اسلام به دور و یا بی تفاوت می نموده اند؛ اگر کسی در آن دوران به سن بلوغ برسد و‏‎ ‎‏او اصلاً نه به اسلام آشنا و متعهد بوده و نه خانوادۀ او به او امر می کرده اند؛ آیا بایستی نماز و روزه هایی‏‎ ‎‏را که در آن موقع نگرفته ـ اکنون که آگاه و متعهد نسبت به احکام اسلامی شده است ـ قضای آن ها را‏‎ ‎‏به جا بیاورد؟ ‏

بسمه تعالی، نماز و روزه های فوت شده را باید قضا کند. 

‏3. از چه موقع احکام اسلام (روزه، نماز و...) بر مرد و زن واجب است و آیا اگر فقط سن انسان در‏‎ ‎‏بلوغیت او مؤثر است و یا این که اگر نشانه های دیگر بلوغیت در او نبود، هنوز بالغ نشده است؟ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 140

بسمه تعالی، بر دختر تمام شدن نه سال است و در پسر یکی از علائم سه گونه است که در رساله مذکور است. 

‏4. آیا می توان خمس را به حساب 100 امام واریز نمود و اگر نه، چه باید کرد؟ ‏

بسمه تعالی، می توانید به حساب شمارۀ هزار مؤسسه تعاونی اسلامی قم حواله کنید. 

‏5. آیا اگر والدین به فرزند خود احتیاج داشته باشند و اجازه ندهند که به جبهه برود، می تواند بدون‏‎ ‎‏رضایت والدین برود؟ والسلام‏

بسمه تعالی، تا جبهه ها نیاز به نیرو دارد، اذن والدین شرط نیست. 

[سؤال 1404]‏ ‏ ‏ ‏----> 2899

‏2. اگر در اذکار نماز مخارج حروف را از روی جهل، اشتباه تلفظ کند، باید نمازها‏‎ ‎‏را دوباره قضایش را بخواند؟‏

بسمه تعالی، اعادۀ نمازها لازم نیست، اگرچه احوط است.

[سؤال 1405]‏ ‏ ‏ 658‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 10 / 1361‏

‏حضور مبارک حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله‌ العظمی‏‎ ‎‏الامام الخمینی، متع الله‌ المسلمین بطول بقائه الشریف‏

‏بعد التحیة والسلام، دوام ظل شریف را مسئلت داشته و ملتمس دعا هستم.‏

‏در کلمات عَلَیْهِم، عَلَیْکُم، عَلَیْنا و... از اجزای صلاة حرف لام مفتوحاً آمده است،‏‎ ‎‏ولی در وقت تلفظ و قرائت عَلِیْهم، عَلِیکُم و... قرائت می شود. حتی عند اهل اللسان‏‎ ‎‏والفصحاء من العرب. و همچنین حرف غین و لام در کلمات (غَیْر و لَیْلَة) گاهی (غِیْر و‏‎ ‎‏لِیْلَة) قرائت شده و گفته می شود قرائت صحیح این حروف مفتوحاً همین است و در‏‎ ‎‏قرائت مکسور (غیر و لیلَه) باید خوانده شود. در صورت تخلف تکلیف اعمال سابقه‏‎ ‎‏چیست؟ به هر حال نظر شریف مرقوم شود؛ جزاکم الله‌ خیراً.‏

بسمه تعالی، باید به فتحه خوانده شود و چنانچه به نحوی بخواند که نزد عرف عرب صحیح باشد اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 141

[سؤال 1406]‏ ‏ ‏ 659‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏الحمدلله‌ رب المستضعفین، والسلام علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وسلم‏

‏با درود به روان شهدا و با سلام فراوان به شما، آن پیر پارسای طریقتمان ‏

‏خواهشمندم که به سؤالات زیر پاسخ بفرمایید.‏

‏1. با توجه به این که در تلفظ حرف (ض) در تجوید چند قول وجود دارد،‏‎ ‎‏خواهشمندم بفرمایید شما به کدام قول عمل می کنید؟ (یک قول می گوید که‏‎ ‎‏برخورد  نوک زبان با دندان آسیا؛ یک قول هم می گوید که برخورد کنارۀ بن زبان با‏‎ ‎‏دندان آسیا) ‏

‏2. در تلفظ (ط) به کدام قول عمل می کنید؟ (مخرج حرف ط را کجا می دانید؟)‏

‏3. در تلفظ (ظ) به کدام قول عمل می کنید؟ (مخرج حرف ظ را کجا می دانید؟)‏

بسمه تعالی، 1 و 2 و 3، شناختن مخارج حروف طبق قول علمای تجوید واجب نیست. باید تلفظ هر حرف به نحوی باشد که در عرف عرب صدق کند آن حرف ادا شده. 

‏4. آیا اگر امام جماعتی نمی دانست نمازش درست نیست یعنی یقین به صحت داشت، بعد که فهمید،‏‎ ‎‏باید نماز مأمومین را قضا کند؟‏

بسمه تعالی، تکلیفی نسبت به مأمومین ندارد و نماز آن ها قضا ندارد.

‏5. آیا وقتی که نذر کردیم و یک مدتی از نذر گذشت، می توانیم آن را عوض کنیم؟ مثلاً نذر کردیم که تا‏‎ ‎‏آخر عمر اگر فلان کار مکروه را انجام دادیم، دو رکعت نماز بخوانیم؛ آیا بعداً می توانیم این دو رکعت را‏‎ ‎‏کم یا زیاد و یا مثلاً تبدیل به روزه، وضو، غسل کنیم یا به یکی از این ها؟‏

بسمه تعالی، بعد از تحقق نذر نمی توان آن را تغییر داد.

[سؤال 1407]‏ ‏ ‏ ‏----> 214

‏3. آیا ادا کردن کلمات در نماز از مخرج واقعی شان واجب است؟‏

بسمه تعالی، باید کلمات طوری ادا شود که عرف عرب آن را صحیح بداند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 142

[سؤال 1408]‏ ‏ ‏ 660‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 10 / 1361‏

‏سلامٌ علیکم و علی عباد الله‌ الصالحین‏

‏و اما بعد: پس از عرض سلام و آرزوی سعادت و سلامت برای آن رهبر عزیز و‏‎ ‎‏گرامی، چند سؤال داشتم که با کسب اجازه از شما، آن ها را بازگو می نمایم:‏

‏1. عده ای هستند که در لحن خواندن سور‏‏ۀ‏‏ حمد ‏‏مالِکِ یَوْمِ الدین‏‏ را «مالکی یوم‏‎ ‎‏الدین» می خوانند و یا ‏‏غیرِ المغضوبِ علیهم‏‏ را «غیر المغضوبی علیهم» می خوانند؛‏‎ ‎‏سؤال این بود که صحیح این تلفظ چیست؟ یا «سبحان ربّی العظیم وبحمده» را‏‎ ‎‏«سبحان ربّی العظیمی وبحمده» می خوانند؛ یا «اللهمّ صلّ علی محمد وآل محمد» را‏‎ ‎‏«صلّی...» می خوانند. ولی عده ای دیگر مغضوب گویند؛ لذا تقاضامندیم تلفظ صحیح‏‎ ‎‏این را بفرمایید.‏

بسمه تعالی، باید به کسره خوانده شود و اگر کمی اشباع شود بدون تبدیل به «یاء» مانع ندارد.

‏2. این جانب دو سال روزه نگرفته ام (یعنی بدون دلیل؛ نه مریض بودم و نه چیز دیگری) باید چند ماه‏‎ ‎‏روزه بگیرم؟ و نیت چه باشد؟‏

بسمه تعالی، اگر عمداً روزه نگرفته اید کفاره دارد و در رساله ذکر شده است.

‏3. در نیت جماعت آیا حتماً باید نام امام و پیشنماز برده شود یا این که «نماز ظهر را به امامت امام حاضر‏‎ ‎‏به جای می آورم قربةً الی الله‌ تعالی»؟‏

بسمه تعالی، کافی است و اسم بردن لازم نیست.

[سؤال 1409]‏ ‏ ‏ 661‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 5 / 1361‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی ‏

‏لطفاً پاسخ دو سؤال ذیل را مرقوم فرمایید:‏

‏1. چنان که قبلاً هم در نامه ای برایتان نوشتم و فکر می کنم نرسیده باشد، قرّاء یزد،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 143

‏واو ما قبل مفتوح را نزدیک به ضمه و یاء ماقبل مفتوح را نزدیک به کسره تلفظ‏‎ ‎‏می نمایند، مثل «یوم الدین» یا «السلام علیک» و من هم همان طور تلفظ می کردم و حالا‏‎ ‎‏که به اصفهان آمده ام قرّاء اصفهانی آن را غلط می دانند؛ بفرمایید تلفظ قدیمم صحیح‏‎ ‎‏بوده و نمازهای سابقم درست است یا نه؟‏

بسمه تعالی، نمازهای گذشته محکوم به صحت است.

‏2. بفرمایید شرکت در نماز جمعه، در حال حاضر واجب است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز جمعه واجب تخییری است.

[سؤال 1410]‏ ‏ ‏ 662‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 8 / 1359‏

‏محضر شریف آیت الله‌ العظمی رهبر کبیر عالی قدر، مفتی عصر، نایب الامام، رهبر‏‎ ‎‏انقلاب، حضرت مستطاب جناب آقای خمینی، متع الله‌ المسلمین بطول عمره‏

‏1. در رساله وسیلة النجاة محشی به حاشیه شریف مدّ ‏‏ولا الضآلین‏‏ احتیاط واجب‏‎ ‎‏است اما در رساله توضیح المسائل واجب نیست. کدام یک نظر شریف‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، احوط مراعات است.

‏2. غسل دادن در خانه میت جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏3 . الکل پاک است و یا خیر؟‏

بسمه تعالی، الکل صنعتی اگر علم به نجاست آن نباشد پاک است.

‏4. اگر مهریه زوجه مثلاً صد هزار تومان باشد مستطیعه است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر شوهر اقدام به نفقه او دارد و می تواند مهریه را وصول کند و به حج برود، مستطیع است.

‏5. وقت شناسی در اوقات صلوات به چه چیز است؟‏

بسمه تعالی، در رساله عملیه ذکر شده است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 144

[سؤال 1411]‏ ‏ ‏ 663‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 12 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله‏

‏پس از عرض سلام، به شرف عرض حضرت عالی می رسد خواندن و قرائت قرآن‏‎ ‎‏کریم به روش قرائت قراء سبعه و بقیه قراء در نماز چه حکمی دارد؟ مستدعی است‏‎ ‎‏نظر مبارک را بفرمایید.‏

بسمه تعالی، خواندن نماز به قرائت یکی از قراء معروف مانع ندارد، اگرچه احوط آن است که به همان کیفیت که در قرآن است بخوانند.

[سؤال 1412]‏ ‏ ‏ ‏----> 160

‏2. اگر کسی تحت هیچ شرایطی نتواند حمد و سوره را به طور صحیح بخواند و‏‎ ‎‏امام جماعت هم وجود نداشته باشد، آیا می تواند به طور فرادا نماز بخواند؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، خواندن فرادا مانع ندارد، حتی با تمکن از جماعت.

[سؤال 1413]‏ ‏ ‏ 664‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم مسئول دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏با احترام، مقتضی است سؤالات ذیل را از حضرت امام پرسیده و جواب آن را که‏‎ ‎‏به مهر ایشان ممهور گردیده است ـ در صورت امکان ـ برای این جانب ارسال نمایید.‏

‏1. گفتن أعوذ بالله‌ مِنَ الشیطانِ الرجِیم در قبل از قرائت قرآن واجب است یا‏‎ ‎‏مستحب؟ پیش از شروع نماز چطور؟‏

بسمه تعالی، واجب نیست.

‏2. در رساله آمده است که از مکروهات نماز است اقتدای کسی که نمازش را تمام می خواند به کسی که‏‎ ‎‏نمازش را شکسته می خواند و بالعکس، آیا این فتوا همچنان به قوت خودش باقی است؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 145

بسمه تعالی، فتوا تغییر نکرده است و منظور از کراهت، قلّت ثواب است و نماز جماعت صحیح است.

‏3. پشت سر امام جمعه ها صحبت کردن، به عنوان مثال: گفتن این که فلانی نمی تواند خوب جملات را‏‎ ‎‏به هم ربط دهد و یا فلانی خیلی قضیه را کش می دهد، آیا غیبت محسوب می شود؟ و در این صورت،‏‎ ‎‏فردی که این جملات را گفته، چه باید بکند؟ و آیا پشت سر مسئولین کشوری هم نمی توان صحبت‏‎ ‎‏کرد؟‏

بسمه تعالی، عیب جویی از مؤمنین جایز نیست و باید توبه کند.

‏4. دیدن بدن لخت مرده و یا عکس لخت بدن فردی که مرده است برای همسرش اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1414]‏ ‏ ‏ ‏----> 501

‏2. آیا علی الاصول فرد مصلی (به استثنای حالت تکبیرة الاحرام و قیام متصل به‏‎ ‎‏رکوع) مجاز است یکی از دو پا را ولو به مدت کوتاهی عمداً به شکلی از زمین بلند‏‎ ‎‏کند که حالت اتصال پا با زمین قطع شود یا خیر؟ آیا این عمل انفصال موجب اخلال‏‎ ‎‏در قیام محسوب و مبطل نماز است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد و مبطل نیست، ولی در حالی که مشغول به قرائت یا تسبیحات اربعه است این عمل را انجام ندهد. 

[سؤال 1415]‏ ‏ ‏ ‏----> 712

‏3. قبلاً سؤال شده بود که اگر در نماز، در حال قرائت یا اذکار و کلمات دیگر، اگر‏‎ ‎‏چند حرف از یک کلمه را گفت، جایز است رها کند و دوباره آن کلمه را بگوید و ادامه‏‎ ‎‏دهد و حال آن که عروه در آداب قرائت، مسأله 45 دلالت دارد بر بطلان و ابطال و‏‎ ‎‏تعلیقه هم ندارد؛ کدام صحیح است؟ و علی کل حال، اگر در کلمه ای اشتباه یا سکته رخ‏‎ ‎‏دهد، آیا می شود از چند کلمه قبل آن شروع نمود و دوباره قرائت کرد یا نه؟ و آیا فرق‏‎ ‎‏است بین قرائت و اذکار و بین تشهد و سلام؟‏

بسمه تعالی، حکم همان است که قبلاً نوشته شده و مربوط به مسأله 45

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 146

نیست؛ اعادۀ کلمه یا کلمات در فرض سؤال، مانع ندارد ولی اگر شک ناشی از وسوسه باشد نباید اعتنا کند.

[سؤال 1416]‏ ‏ ‏ 665‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 5 / 1361‏

‏حضور محترم خدمتگزاران دفتر امام خمینی که شب و روز خود را وقف خدمت‏‎ ‎‏مردم نموده اند، سلام عرض می کنم. ‏

‏جوانی هستم بیست ساله و اکنون در جبهه هستم. از پنج سال پیش که من به بلوغ‏‎ ‎‏سنی رسیدم تکلیف خود را که همان نماز و غیره است انجام می دادم؛ ولی اوّلاً، فکر‏‎ ‎‏می کردم «سمع الله‌ لمن حمده» ذکری واجب است و ثانیاً، فکر می کردم مانند «بحول‏‎ ‎‏الله‌ و قوّته أقوم و أقعد» باید آن را در حال برخاستن گفت و پنج سال است که‏‎ ‎‏همین طور نماز می خواندم، ولی اکنون می فهمم که بدن باید حالت سکون را داشته‏‎ ‎‏باشد. هنگامی که سر از رکوع بر می داریم در حال بی حرکتی بدن «سمع الله‌ لمن‏‎ ‎‏حمده» را بگوییم. حال آیا باید من تمام نمازهایم را قضا کنم. خواهشمندم به درد دل‏‎ ‎‏من برسید و این مسأله را هرچه زودتر جوابش را بنویسید که زیاد ناراحتم کرده است؟‏

بسمه تعالی، قضا و اعاده لازم نیست.

[سؤال 1417]‏ ‏ ‏ ‏----> 704

‏3. آیا تکان های مختصر هنگام خواندن اذکار در نماز، چنان که سهواً انجام شود و‏‎ ‎‏نمازگزار نتواند مانع آن شود، باعث ایجاد اشکال در نماز می شود؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1418]‏ ‏ ‏ ‏----> 1875

‏5. اگر کسی در تشهد، در کلمۀ «و رسوله» بعد از ادا کردن، یقین ندارد که صحیح ادا‏‎ ‎‏کرده، ولی ظن قوی دارد که صحیح گفته، آیا جایز است احتیاطاً تکرار کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، احتیاط مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 147

[سؤال 1419]‏ ‏ ‏ ‏----> 2673

‏4. برای تلفظ صحیح (تجوید) حمد و سوره و دیگر قرائت های نماز پیش افراد‏‎ ‎‏تقریباً آگاه رفته ام و مطالعات کمی داشته ام و می توانم بگویم که صحیح تلفظ می کنم و‏‎ ‎‏تقریباً بیشتر اوقات، مثلاً لفظ تکبیرة الاحرام و دیگر قرائت های نماز را چندین بار‏‎ ‎‏تلفظ می کنم که تقریباً بیشتر اوقات مرا از معنویت نماز دور کرده و زیاد در این باب‏‎ ‎‏شک می کنم. لطف بفرمایید تکلیف من چیست؟‏

بسمه تعالی، اعتنا به شک نکند و در تکبیرة الاحرام اگر دو مرتبه بگوید اشکال پیدا می شود. 

[سؤال 1420]‏ ‏ ‏ ‏----> 1050

‏4. آیا اگر انسان در بعض قسمت های نماز، حضور قلب نداشته باشد و قبل از‏‎ ‎‏رسیدن به رکن (رکوع مثلاً) متوجه شود از ‏‏إهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ...‏‏ به بعد، حضور‏‎ ‎‏خود را از دست داده، می تواند بازگردد و دوباره از همان جا نماز را ادامه دهد؟‏

بسمه تعالی، اگر به قصد جزئیت اعاده کرده احتیاطاً نماز را اعاده کند، گرچه لازم نیست.

[سؤال 1421]‏ ‏ ‏ ‏----> 695

‏3. حمد و سوره و آیه ای که در نماز خوانده می شود، آیا به قصد انشا باید خوانده‏‎ ‎‏شود یا به قصد حکایت؟‏

بسمه تعالی، باید به قصد حمد و سورۀ قرآن بخواند.

[سؤال 1422]‏ ‏ ‏ 666‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس ولی فقیه عالی قدر کل مسلمین، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏یک نفر قریب ده سال در تسبیحات اربعه به جای «والحمدلله‌»، «والحمدرالله‌»‏‎ ‎‏خوانده؛ آیا نمازهای او صحیح است یا باطل یا باید اعاده نماید؟ لطفاً جواب را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 148

‏در  ذیل  مرقوم فرمایید. ‏

بسمه تعالی، چنانچه یقین به صحت داشته و التفات به سؤال نداشته، اعاده واجب نیست.

[سؤال 1423]‏ ‏ ‏ ‏----> 7006

‏8. آیا می توان تسبیحات اربعه را یک یا دو بار بگوییم؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1424]‏ ‏ ‏ ‏----> 1301

‏2. آیا ذکر تسبیحات اربعه را در هر صورت ـ چه با عجله و چه بدون عجله باشی ـ‏‎ ‎‏می توان یک مرتبه خواند؟‏

بسمه تعالی، یک مرتبه کافی است.

[سؤال 1425]‏ ‏ ‏ ‏----> 1998

‏2. اگر کسی در رکعت سوم یا چهارم عمداً تسبیحات اربعه را دو مرتبه بگوید، آیا‏‎ ‎‏نمازش چه صورت دارد؟ ‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1426]‏ ‏ ‏ ‏----> 223

‏5. اگر در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی اشتباه بکنیم و تسبیحات اربعه‏‎ ‎‏(سبحان الله‌ و الحمدلله‌ و لا اله الا الله‌ و الله‌ اکبر) را دو بار یا چهار بار بگوییم چه‏‎ ‎‏اشکالی دارد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 1427]‏ ‏ ‏ ‏----> 697

‏6. اگر کسی در تعداد تسبیحات اربعه شک کند که دو تا گفته یا سه تا یا چهار تا یا‏‎ ‎‏یکی، حکمش چگونه است؟‏

بسمه تعالی، می تواند اکتفا کند و نمازش صحیح است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 149