کتاب نماز
افعال نماز
نیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نیت

نیت

[سؤال 1333]‏ ‏ ‏ 631‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 11 / 1361‏

‏حضور محترم رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی  روح الله‌ الموسوی الخمینی که ان شاء الله‌ خداوند بزرگ تا انقلاب مهدی به‏‎ ‎‏شما طول عمر عنایت فرماید و خداوند سایۀ شما را از سر تمام مسلمین جهان کوتاه‏‎ ‎‏نگرداند.‏

‏اماما ؛ این جانب عضو بسیج سپاه پاسداران هستم از شما خواهش دارم که به این‏‎ ‎‏دو سؤال پاسخ دهید و جوابش را با خط مبارک خودتان برای ما بفرستید.‏

‏وقتی که می خواهیم نماز بخوانیم یا غسل بکنیم نیت را باید بر زبان جاری کنیم یا‏‎ ‎‏به قلب خود نیت کنیم؟ هرکدام درست است شما جوابش را بنویسید. چون من از‏‎ ‎‏بیشتر روحانیان پرسیدم گفتند چه به قلب بگویید چه به زبان هیچ اشکالی ندارد و‏‎ ‎‏بعضی می گویند اگر به زبان نیت کنید نماز یا غسل باطل است. ‏

بسمه تعالی، لازم نیست به زبان نیت کنید، ولی اگر به زبان بیاورید نماز و غسل باطل نمی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 112

[سؤال 1334]‏ ‏ ‏ ‏----> 722

‏5. نیت نماز جمعه و نماز جماعت یومیه و نیت نماز مستحبی چیست؟ بنویسید.‏

بسمه تعالی، نیت همین است که در وقت عمل، قصد آن را دارد؛ اگر قصد نماز جمعه دارد، نیت نماز جمعه و اگر قصد نماز دیگر دارد، نیت آن نماز است.

[سؤال 1335]‏ ‏ ‏ ‏----> 722

‏6. اگر کسی نیت کند (بعد از این که حاجتش برآورده شد) نماز مستحبی می خوانم،‏‎ ‎‏نیت نماز چیست؟‏

بسمه تعالی، در مسألۀ قبل توضیح داده شد.

[سؤال 1336]‏ ‏ ‏ 632‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با درود بر شهیدان راه حق و حقیقت و با درود به شما رهبر کبیر انقلاب و حامی‏‎ ‎‏مستضعفان جهان؛ ما همۀ امیدمان به شما است. ای ابراهیم بت شکن! در این جا‏‎ ‎‏مسأله ای می خواهم مطرح کنم تا جواب آن را برایم بفرستید.‏

‏1. آیا در نماز، نیت را باید بر زبان آورد یا نه؟ و آیا به هر دو صورت ـ چه بر زبان‏‎ ‎‏آوردن و چه بر زبان نیاوردن ـ صحیح هست؟‏

بسمه تعالی، نیت را بر زبان آوردن لازم نیست؛ بلکه احوط، ترک است.

‏2. اگر کسی خانه ای را از کسی بخرد و این خانه، زمینش غصبی باشد ولی آن شخص که این خانه را‏‎ ‎‏می خرد خبر ندارد، تکلیفش چیست؟ آیا نمازش درست می باشد؟‏

بسمه تعالی، تصرفاتی که پیش از اطلاع از غصب انجام داده اشکال ندارد؛ ولی پس از اطلاع، باید از مالک شرعی رضایت بگیرد.

‏3. اگر کسی دیگر، مثلاً همسایۀ او خبر داشته باشد که زمینی که او خریده غصبی است، ولی از ترس‏‎ ‎‏این که مبادا شخص فروشندۀ زمین بفهمد و دشمن او شود، این را به همسایه اش نگوید، آیا واجب است‏‎ ‎‏که بگوید؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 113

بسمه تعالی، بر همسایه واجب نیست اعلام کند.

‏امیدوارم که همیشه سلامت و سرافراز باشید. ماهمیشه گوش به فرمان شما هستیم.‏

[سؤال 1337]‏ ‏ ‏ 633‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم رهبر انقلاب نایب الامام خمینی دامت برکاته‏

‏پس از حمد و ثنای ایزد منان و درود فراوان بر شهدای راه حق از صدر اسلام تا‏‎ ‎‏امروز، سلامتی رهبر را از درگاه خداوند آرزومندم.‏

‏آیا این جانب می توانم در حال نماز خواندن الله‌ اکبر را بلند بگویم که مردها و‏‎ ‎‏زن های پشت پرده به همراه یکدیگر رکوع و سجود را با هم به عمل بیاورند که‏‎ ‎‏سایرین نمازشان درست باشد، من هم از فیض نماز جماعت محروم نباشم؟ ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 1338]‏ ‏ ‏ 634‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اگر شخصی در نماز جماعت قنوت را نخواند، ممکن است مردم او را تکذیب‏‎ ‎‏کنند و یا تمسخر نمایند. حال اگر او ـ برای این که هم رنگ جماعت شود تا از این‏‎ ‎‏تهمت ها برهد ـ قنوت را بخواند تا مردم او را تکذیب نکنند و تمسخر ننمایند، آیا‏‎ ‎‏نمازش صحیح است؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، اصل نماز صحیح است.

‏2. شخصی اگر قرائت نماز را به خوبی نمی داند؛ مثلاً «ح» را «ه » بخواند یا برعکس و یا... و با آن فرض‏‎ ‎‏بالا، آیا باید (واجب است) در نماز جماعت شرکت کند؟ و اگر شرکت کند چگونه؟‏

بسمه تعالی، شرکت در نماز جماعت واجب نیست. باید سعی کند قرائت را به نحو صحیح یاد بگیرد.

‏3. آب مسح سر اگر وصل به آب صورت شد، وضو را باطل می کند؟‏

بسمه تعالی، وضو و مسح سر باطل نمی شود؛ ولی برای مسح پا نباید با رطوبت گرفته شده از آب وضوی صورت باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 114

[سؤال 1339]‏ ‏ ‏ 635‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏ان شاء الله‌ که حالتان خوب باشد؛ ضمن عرض سلام و تحیات وافره، مسأله ای بود‏‎ ‎‏که می خواستم از حضورتان بپرسم: آیا مأموم می تواند صدای خود را بلندتر از امام کند‏‎ ‎‏برای این که مردم بتوانند رکوع و یا سجده و یا اعمال نماز را انجام دهند؟‏

‏با تحیات وافره و طول عمر حضرت عالی و تعجیل فرج امام زمان علیه السلام ‏

بسمه تعالی، اگر اصل ذکر، به قصد نماز باشد و بلند کردن صدا برای اعلان، اشکال ندارد.

[سؤال 1340]‏ ‏ ‏ ‏----> 3328

‏2. آیا خواندن نماز برای آموزش دیگران اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1341]‏ ‏ ‏ ‏----> 1854

‏7. کسی در نماز جمعه شرکت کرد به قصد نماز جمعه اما در موقع نیّت متوجه نبود‏‎ ‎‏و به جای نیّت نماز جمعه نیّت نماز ظهر کرد نماز او چه صورت دارد به عنوان نماز‏‎ ‎‏جمعه صحیح است یا نه؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است و کفایت از ظهر می کند.

[سؤال 1342]‏ ‏ ‏ ‏----> 722

‏3. نمازهای قضایی که در رابطه با این مسأله خوانده و به نیت این مسأله بوده، آیا‏‎ ‎‏می شود آن ها برای نمازهای قضایی دیگر (مثلاً اگر در نماز اشکالاتی داشته) باشد و،‏‎ ‎‏این نمازها به جای او باشند توضیح دهید.‏

بسمه تعالی، اگر نماز قضا بر ذمه او بوده و نماز قضا خوانده، به جای او محسوب می شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 115

[سؤال 1343]‏ ‏ ‏ ‏----> 710

‏2. نحوۀ نیت کردن نمازهای قضا چگونه است و به چه صورت باید نیت کرد؟‏

بسمه تعالی، به نیت قضا باید انجام دهد.

[سؤال 1344]‏ ‏ ‏ ‏----> 201

‏3. نیت نماز مسافر چگونه است؛ مثلاً اگر بخواهیم چهار رکعت نماز عشا بخوانیم‏‎ ‎‏باید این طور نیت بیاوریم که بگوییم: «چهار رکعت نماز شکسته، عشا، می خوانم قربة‏‎ ‎‏الی الله‌، الله‌ اکبر» و دو رکعت بخوانیم، یا این که نیتش طور دیگر است؟ هر طوری است‏‎ ‎‏توضیح بفرمایید.‏

بسمه تعالی، نیت قصر کفایت می کند و اسم رکعات بردن لازم نیست.

[سؤال 1345]‏ ‏ ‏ ‏----> 1913

‏3. عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر در حال نماز چگونه است؟‏

بسمه تعالی، عدول از لاحق به سابق مانع ندارد.

[سؤال 1346]‏ ‏ ‏ ‏----> 2989

‏3. وقتی که انسان می خواهد یک عملی در ارتباط با پروردگار انجام دهد، اگر‏‎ ‎‏خواست صورت ریا بگیرد، چه باید بکنیم؟‏

بسمه تعالی، باید مواظبت کنید ریا نشود.

[سؤال 1347]‏ ‏ ‏ ‏----> 646

‏3. من اعمال مستحبی را زیاد انجام می دهم ـ مانند تعقیبات نمازهای شب و روز،‏‎ ‎‏اعمال رجب، رمضان، شعبان، نماز پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم، فاطمه علیهاالسلام و امامان علیهم السلام، ـ و می توانم‏‎ ‎‏بگویم که تمام اعمال مستحبی را انجام می دهم و خیلی ها هم این را می دانند؛ ولی با‏‎ ‎‏این وصف وقتی جایی مهمانی هستم، در آن جا هم شروع به خواندن دعا و اعمال‏‎ ‎‏مستحبی می کنم. آیا ریا می شود؟ و یا بعضی وقت ها که حرف سر این موضوعات‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 116

‏می شود، من هم می گویم که آن عمل را انجام دادم. آیا این هم ریا می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر منظور، خودنمایی و نشان دادن عبادت به دیگران نباشد اشکال ندارد.

[سؤال 1348]‏ ‏ ‏ ‏----> 5760

‏2. در مسأله ریا: اگر شخصی برای جلب توجه خلق عملی انجام بدهد ریا‏‎ ‎‏محسوب می شود؛ اما آیا کسی که مثلاً نمازش در خلوت، سی دقیقه طول می کشد، اگر‏‎ ‎‏جلوی دوستش یا در بین مردم نیز همان سی دقیقه نمازش طول بکشد، آیا این ریا‏‎ ‎‏است؛ با توجه به این که نمازهای معمولی ممکن است ده دقیقه بیشتر طول نکشد؟‏

‏و این شک برای من زیاد پیش می آید که در میان مردم و یا در مسجد، مثلاً اگر‏‎ ‎‏بخواهم نمازی بخوانم، جدا از نمازهای یومیه احساس می کنم و شک می کنم که ریا‏‎ ‎‏است و این عمل را انجام نمی دهم و مثلاً اگر در صف اتوبوس ایستاده باشم و فقیری‏‎ ‎‏از کنارم رد شود، به دلیل این که نکند اگر به او پول بدهم دیگران من را نگاه می کنند و‏‎ ‎‏این ریا می شود، این کار را نمی کنم. لطفاً در این زمینه توضیح بدهید.‏

بسمه تعالی، ریا راجع به قصد است؛ اگر قصد نشان دادن به غیر نداشته باشد ریا نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 117