کتاب نماز
مقدمۀ چهارم: مکان نمازگزار
معنای کراهت در نماز و مکان‏ های مکروه برای نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

معنای کراهت در نماز و مکان‏ های مکروه برای نماز

مقدمات نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

معنای کراهت در نماز و مکان‏ های مکروه برای نماز

معنای کراهت در نماز و مکان های مکروه برای نماز

[سؤال 1314]‏ ‏ ‏ ‏----> 1415

‏2. با توجه به این که بیشتر مکان های نماز با الصاق عکس آزین بندی می شود،‏‎ ‎‏کراهت وجود عکس در محل نماز به چه اندازه است؟‏

بسمه تعالی، کراهت در نماز به معنای کمتر ثواب داشتن است و با پوشیدن عکس در موقع نماز زایل می شود و کراهت مخصوص آن جایی است که عکس مقابل نمازگزار باشد.

[سؤال 1315]‏ ‏ ‏ ‏----> 4474

‏3. خواندن نماز در امامزاده این روستا که در صحن آن نیز مرده ها را به خاک‏‎ ‎‏سپرده اند چه صورتی دارد؟ آیا اصولاً نماز خواندن در قبرستان مسلمین از نظر شرع‏‎ ‎‏اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و نماز در قبرستان مکروه است.

[سؤال 1316]‏ ‏ ‏ 622‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً به عرض می رساند: این جانب معاون مدرسۀ راهنمایی شرافت کرمانشاه‏‎ ‎‏در مدرسه ای خدمت می کنم که علاوه بر مدرسۀ خودمان، ده باب ساختمان به نام‏‎ ‎‏سازمان آموزشی از کودکستان تا دبیرستان به صورت مجتمع در روی قبرستان ها بنا‏‎ ‎‏شده است. با توجه به این که قسمتی از قبرستان ها هنوز باقی است، ولی دیگر استفاده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 105

‏نمی شود، علی هذا در مورد خواندن نماز در این مدارس همکاران سؤالاتی کرده اند که‏‎ ‎‏آیا با تنگی وقت که عصرها نمی توانیم به منزل برسیم و ظهرها هم قبل از ظهر شرعی‏‎ ‎‏به مدرسه می آییم، آیا در این مدارس نماز بخوانیم یا خیر؟ خواهشمند است در‏‎ ‎‏صورت موافقت، صریحاً اعلام دارید. ‏

‏ناگفته نماند که به حضرت آیت الله‌ اشرفی اصفهانی نمایندۀ آن جناب مراجعه‏‎ ‎‏نموده و ایشان جواب مثبتی ندادند و فرمودند: از قم کسب تکلیف کنید. ‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است.

[سؤال 1317]‏ ‏ ‏ 623‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. در رسالۀ آن جناب، نقاشی و تصویر در مساجد ـ به احتیاط واجب ـ منع شده‏‎ ‎‏است. آیا این منع، شامل عکس هم می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، شامل نیست.

‏2. کسانی که مدتی است (حدود یک سال) در محلّی اقامت دارند و خانواده شان در آن محل است،‏‎ ‎‏ولی همیشه در مسافرت و رفت و آمد هستند، آیا در محل اقامت و سکونت هم باید نماز را شکسته‏‎ ‎‏بخواند یا فرق دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر وطن اصلی آن ها نیست و قصد ماندن همیشه در آن محل ندارند، بدون قصد ماندن ده روز، حکم مسافر دارند.

‏3. از زکوات و ردّ مظالم می توان به جبهه کمک کرد یا نه؟‏

بسمه تعالی، مظالم باید به فقیر داده شود و از زکات، مانع ندارد؛ و اگر فقیر باشد، او را مقدم بدارند.

[سؤال 1318]‏ ‏ ‏ ‏----> 1815

‏7. نصب نمودن تصاویری که روح دارند در مساجد، در حال حاضر چه صورت‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ لکن کراهت دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 106

[سؤال 1319]‏ ‏ ‏ ‏----> 783

‏2. الآن در تمام مساجد عکس و پوستر نصب می شود که اکثر آن ها روبه روی‏‎ ‎‏نمازگزاران است و یا در مکان هایی که نماز جمعه برقرار می شود بعضی پوسترها و‏‎ ‎‏عکس ها روبه روی نمازگزاران است آیا نماز خواندن در آن مکان ها اشکال دارد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است، هرچند در مقابل نمازگزار بودن آن، کراهت دارد و کراهت رفع می شود به این که روی آن را به وسیله ای بپوشانند. 

[سؤال 1320]‏ ‏ ‏ 624‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 2 / 1361‏

‏پس از عرض سلام خدمت مطهر منور امام خمینی، دام ظله، غرض از نوشتن این‏‎ ‎‏نامه این بود که من دو سؤال از امام خمینی دارم که هرچه دربارۀ آن تحقیق کردم، به‏‎ ‎‏جواب آن نائل نیامدم. از حضرت امام خواهش می کنم به این دو سؤال پاسخ دهند:‏

‏1. آیا در مقابل نمازگزار عکس مکه حرام است یا نه؟ چرا؟ و عکس هایی غیر از‏‎ ‎‏عکس کعبه، چطور؟‏

بسمه تعالی، حرام نیست و اگر تصویر ذی روح باشد، مکروه است.

‏2. در مورد سوسیس و کالباس که به نظر بعضی از مردم حرام است، و بعضی دیگر می گویند: چون از‏‎ ‎‏گوشت گاو درست شده، حلال است؛ نظر مبارک حضرت امام را از نظر شرعی بیان بکنند. متشکرم‏

بسمه تعالی، اگر از مسلمان می گیرند و نمی دانند گوشت آن از کجا است، محکوم به حلیت است.

[سؤال 1321]‏ ‏ ‏ ‏----> 617

‏5. بودن هر نوع عکس رو به قبله آیا برای نماز خواندن اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است، اگر چه کراهت دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 107

[سؤال 1322]‏ ‏ ‏ ‏----> 1992

‏3. آیا نصب عکس امام خمینی یا عکس هر یک از شخصیت های روحانی ـ مثل‏‎ ‎‏شهید مظلوم بهشتی رحمه الله و غیره ـ در مسجد یا در جایی که نماز می خوانند اشکال دارد؟‏‎ ‎‏حکم شرعی چیست؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است مقابل نمازگزار در حال نماز نباشد و یا آن که در حال نماز روی عکس ها را بپوشانند.

[سؤال 1323]‏ ‏ ‏ 625‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 4 / 1361‏

‏محضر محترم رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی‏

‏عکس های شهدا که در مساجد می زنند و همچنین سنگرهایی که با سنگ و سیمان‏‎ ‎‏در جلو مساجد از طرف سپاه ساخته می شود چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1324]‏ ‏ ‏ 626‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏مسألۀ 908 که راجع به صورت چیزهایی است که مثل انسان و حیوان روح دارد که‏‎ ‎‏نقش آن در مسجد بنابر احتیاط واجب منع شده است، آیا فقط شامل مجسمه می شود‏‎ ‎‏یا شامل عکس هایی که سایه ندارند نیز می شود؟‏

بسمه تعالی، نقشی که در مسأله ذکر شده است مطلق است.

[سؤال 1325]‏ ‏ ‏ 627‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 5 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏در مسجدها که جلوی نمازگزار (قبله)، شعارهای انقلابی و عکس امام یا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 108

‏عکس های شخصیت ها را نصب می کنند، آیا اشکالی برای نماز دارد یا نه؟ و یا‏‎ ‎‏سخنرانی های امام یا شهدا را می زنند، اشکالی برای نماز دارد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، نماز اشکال ندارد، اگر چه ثواب آن کمتر می شود؛ و برای رفع کراهت می توانند در وقت نماز، عکس ها را از مقابل نمازگزار بردارند و یا آن که روی آن را بپوشانند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 109