کتاب نماز
مقدمۀ چهارم: مکان نمازگزار
تقدم و تأخر زن و مرد و وجود حائل بین آن ‏ها در نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تقدم و تأخر زن و مرد و وجود حائل بین آن ‏ها در نماز

مقدمات نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تقدم و تأخر زن و مرد و وجود حائل بین آن ‏ها در نماز

تقدم و تأخر زن و مرد و وجود حائل بین آن ها در نماز

[سؤال 1282]‏ ‏ ‏ 603‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر انور حضرت امام استاد الفقهاء و المجتهدین، رئیس الملة والدین حضرت‏‎ ‎‏روح الله‌ الموسوی الامام الخمینی. متّع الله‌ المسلمین بطول بقاء وجوده العزیز و‏‎ ‎‏الشریف، با کمال احترام استدعا دارد به دو مسأله ذیل پاسخ فرمایید.‏

‏1. در صف جماعت اگر در یک صف یا صف ها بین مردان که در یک طرف‏‎ ‎‏ایستاده اند و زنان که در طرف دیگر می باشند حجابی نباشد نماز آن ها اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‏2. اگر زن روزهای آخر قاعدگی خود را طی می کند و مرد با کاندوم با وی نزدیکی کند باز مشمول‏‎ ‎‏پرداخت کفاره می گردد؟‏

بسمه تعالی، حکم کفاره در این صورت نیز ثابت است.

[سؤال 1283]‏ ‏ ‏ 604‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 10 / 1358‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مرجع عالی قدر، چه می فرمایند در‏‎ ‎‏خصوص این که:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 91

‏1. در موقع نماز معمولی، احیاناً زن جلو مرد قرار گیرد و نماز بخوانند. آیا نماز هر‏‎ ‎‏دو باطل است؟‏

بسمه تعالی، باطل نیست.

‏2. چه مانعی دارد مرد و زن مسن و علیلی که نماز یومیه خود را به زحمت می خوانند و مطلقاً قادر به‏‎ ‎‏خواندن نماز و گرفتن‏ ‏روز‏‏ۀ‏‏ دوران جوانی نیستند، نماز و روزه گذشته را در زمان حیات به وسیله افراد‏‎ ‎‏باایمانی شخصاً اجاره کنند تا بعد از فوت گرفتار وارث کاهل و بی بندوبار نشوند؟! آیا این کار شرعاً‏‎ ‎‏مجاز است؟ جناب عالی چنین اذنی را می دهید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تا زنده اند جایز نیست.

[سؤال 1284]‏ ‏ ‏ ‏----> 3004

‏3. چرا در هنگام نماز خواندن، مردان باید جلو بایستند و زنان در پشت سر آنان ؟‏

بسمه تعالی، واجب نیست.

[سؤال 1285]‏ ‏ ‏ 605‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ امام خمینی، دامت برکاته‏

‏یک سؤال دارم، حکم خدایی آن را بفرمایید.‏

‏از قدیم در مساجد بین زن و مرد در موقع نماز خواندن و روضه و موعظه پرده‏‎ ‎‏بوده است؛ ولی اکنون بعضی اساتید دانشگاهی و سخنرانان که در بعضی مساجد و‏‎ ‎‏مجالس سخنرانی می کنند، می گویند: «اصلاً پرده و دیوار قرار دادن بین زن و مرد در‏‎ ‎‏اسلام نبوده و نباید باشد حتی در حال نماز خواندن، و این پرده قرار دادن ها اسباب‏‎ ‎‏عقب ماندگی و به لجن کشیدن مسلمان ها بوده است». در حالی که ائمه جماعت و‏‎ ‎‏روحانیون می گفتند: در مساجد در موقع نماز خواندن و موعظه کردن باید بین زن و‏‎ ‎‏مرد پرده باشد. اکنون در مساجد در حال نماز و یا روضه خواندن و موعظه کردن بین‏‎ ‎‏زن و مرد باید پرده باشد یا اگر بردارند اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که مفسده ای نیست، پرده لزوم ندارد. بلی در نماز،

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 92

احتیاط مستحب آن است که زن عقب تر از مرد باشد؛ مگر در صورتی که بین آن ها حائلی مثل پرده باشد.

[سؤال 1286]‏ ‏ ‏ 606‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. وقتی که مسجد گوهرشاد پر می شود، خواهران نمازگزار در صحن انقلاب که‏‎ ‎‏متصل به صحن امام می باشد، صف می بندند. مأموری می گفت: جماعت‏‎ ‎‏درست‏‎ ‎‏نیست و باید حداقل با صف برادران یک متر فاصله باشد؛ ولی موقع نماز فقط یک‏‎ ‎‏میل‏‏ۀ‏‏ آهنی در یک قسمت وسط می گذارند و خواهران پشت سر آقایان که فاصله نیم‏‎ ‎‏متر هم نیست، به نماز می ایستند. شما نظر بدهید که آیا نماز درست است یا نه؟‏

بسمه تعالی، فاصله لازم نیست و نماز صحیح است.

‏2. بعضی از علما فتوایشان این است که زن بهتر است در صندوق خانۀ عقب اتاق نماز بخواند و‏‎ ‎‏همچنین رفتن به نماز جمعه مستحب است و باید نماز ظهر را دوباره بخوانند. آیا رفتن به نماز جمعه با‏‎ ‎‏این شرایط صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز جمعه بر زن واجب نیست، اگر چه صحیح و کافی از ظهر است.

[سؤال 1287]‏ ‏ ‏ 607‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 3 / 1361‏

‏1. جلو مردها نماز خواندن زنان در حرم اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ اگرچه بهتر است زن ها جلوتر از مردها نایستند.

‏2. تماس بدن زنان با مردان در حرم اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، باید حتی المقدور اجتناب کنند.

‏3. در موقع نمازخواندن مردان، عبور زنان از جلو مردان در حرم اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ نماز صحیح است.

‏4. آیا گذاشتن پیشانی بر روی سنگ حضرت در حرم اشکال دارد؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 93

بسمه تعالی، اگر سنگ معمولی باشد، سجده اشکال ندارد.

‏5. رعایت نکردن حجاب زنان مثلاً چادر یا دستمال را طوری می پوشند که یا گردن آن ها تقریباً پیدا‏‎ ‎‏است یا موهای جلوی سر آن ها پیدا است؛ البته بعضی از آن ها حکمش چیست.‏

بسمه تعالی، باید حجاب واجب مراعات شود.

[سؤال 1288]‏ ‏ ‏ ‏----> 5916

‏2. در توضیح المسائل در مسأله 889 فرمودید مرد و زن هر دو اگر در جایی‏‎ ‎‏خلوت باشد نماز هر دو باطل است ولی نفرمودید در حال ناچاری هم باطل است یا‏‎ ‎‏صحیح؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، باطل نیست و فرقی بین دو صورت نیست و در توضیح هم نوشته شده باطل نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 94