کتاب نماز
مقدمۀ سوم: ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)
پوشیدن زنان لباس مخصوص مردان را و بالعکس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پوشیدن زنان لباس مخصوص مردان را و بالعکس

مقدمات نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پوشیدن زنان لباس مخصوص مردان را و بالعکس

پوشیدن زنان لباس مخصوص مردان را و بالعکس

[سؤال 1188]‏ ‏ ‏ 534‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 12 / 1361‏

‏خدمت حضرت روح الله‌، یاور حزب الله‌ و با سلام و درود فراوان به رزمندگان‏

‏آیا پوشیدن لباس و هیئت پسران و درآوردن ادای آنان، برای دختران در اجرای‏‎ ‎‏نمایشنامه های انجمن های اسلامی مدارس و یا تئاتر ایراد دارد؟ ‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط باید لباس مختص به پسران را دختران نپوشند.

[سؤال 1189]‏ ‏ ‏ ‏----> 3179

‏4. در بعضی مجالس خصوصی لباس زن را مرد بپوشد یا زن لباس مرد را بپوشد‏‎ ‎‏چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، احتیاط لازم در ترک آن است.

[سؤال 1190]‏ ‏ ‏ 535‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 11 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، محضر مبارک بزرگ رهبر انقلاب، حضرت امام خمینی ‏

‏خواهشمند است روشن فرمایند که حکم مسأله 846 یا در مورد نمایشنامه هایی که‏‎ ‎‏خواهران اجرا می کنند و ناچارند در بعضی موارد به ضرورت نقش لباس مردانه‏‎ ‎‏پوشیده صدق می کند یا خیر؟ در ضمن فقط برای خواهران در مواقع معین.‏

بسمه تعالی، از پوشیدن زن لباس مخصوص به مرد باید اجتناب شود.

[سؤال 1191]‏ ‏ ‏ ‏----> 2167

‏2. آیا خانم ها در نمایشنامه، از لباس مردان (مثل لباس ارتشی و یا پاسداری)‏‎ ‎‏می توانند استفاده کنند یا خیر؟ در صورتی که این لباس متعلق به محارم باشد چطور؟‏

بسمه تعالی، از لباسی که فقط مردان می پوشند باید اجتناب نمایند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 45

[سؤال 1192]‏ ‏ ‏ 536‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 10 / 1361‏

‏با اهدای تحیات وافره و امید موفقیت بیش از پیش و آرزوی صحت و سلامت‏‎ ‎‏برای آن امام بزرگوار، استدعا دارم که این دو استفتای ذیل را به خط مبارک امام‏‎ ‎‏مزیّن  فرمایید؛ باشد تا سرمۀ چشم ما واقع شود. قبلاً از لطف شما صمیمانه تشکر‏‎ ‎‏می کنم.‏

‏1. آیا برای کارهای هنری (نمایشنامه ـ تئاتر ـ تعزیه) به زن و مرد اجازه می فرمایید‏‎ ‎‏که با لباس مبدل در صحنه حاضر شوند؛ با توجه به این که در حالت عادی چنین امری‏‎ ‎‏را مجاز نشمرده بودید؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد؛ ولی مرد باید از پوشیدن لباس مختص به زن و زن از پوشیدن لباس مختص به مرد خودداری کنند و جهات شرعی را مراعات نمایند.

‏2. اگر در ازدواج موقت، مرد و زن قصد ازدواج دائم داشته باشند و این امر را مقدمه قرار دهند (به جای‏‎ ‎‏دوران نامزدی که وجه شرعی داشته باشند) اگر بعد از مدتی یکی از آن دو پشیمان شود، مجاز به ترک‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ ولی تا مدت ازدواج منقطع باقی است زن باید از شوهر خود تمکین کند.

[سؤال 1193]‏ ‏ ‏ 537‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، اطال الله‌ بقاؤه‏

‏1. بازی کردن زن در نقش مرد در نمایشنامه ای که کلیۀ بازیگران و تماشاگران آن‏‎ ‎‏فقط زن می باشند چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که لباس های مختص به مردان را نپوشند و مفسدۀدیگری هم نباشد اشکال ندارد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 46

[سؤال 1194]

‏2. بازی کردن مرد در نقش زن در نمایشنامه ها چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، حکم مسأله قبل را دارد.

[سؤال 1195]‏ ‏ ‏ 538‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 9 / 1361‏

‏دفتر استفتای حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏سؤال می کنند از این که با توجه به حرمت پوشیدن زن لباس مرد و مرد لباس زن را‏‎ ‎‏ـ که امام نیز تصریح فرموده اند ـ آیا این حکم در مواردی چون تئاترهای اسلامی ـ که‏‎ ‎‏مثلاً برای خانم ها یک عده زن، نمایش مسلم بن عقیل می دهند؛ یکی از خواهرها باید‏‎ ‎‏مسلم بشود و یکی طوعه و یک زن هم پسر طوعه ـ آیا در این موارد، زن لباس مرد و یا‏‎ ‎‏بالعکس مرد لباس زن را در صورتی که بهتر می تواند صحنۀ تئاتر را اجرا کند جایز‏‎ ‎‏است بپوشد یا نه؟‏

بسمه تعالی، احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد و در این احتیاط فرقی بین موارد نیست. 

[سؤال 1196]‏ ‏ ‏ 539‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏درود به رهبر گرامی و پدر تمام مسلمین جهان‏

‏پس از عرض سلام؛ سلامتی شما را از خدای متعال خواهانم. ‏

‏لطفاً اگر مایل هستید به سؤال هایی که در زیر برای من مطرح شده، پاسخ دهید:‏

‏1. آیا شلوار و بلوز مردانه، پوشیدنش و نماز خواندنش برای زن اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر از لباس های مخصوص مردان محسوب نباشد اشکال ندارد.

‏2. آیا خریدن تلویزیون در این زمان (زمان حال) حرام است؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 47

بسمه تعالی، برای استفاده های حلال اشکال ندارد.

‏3. عکس گرفتن به دست زن و ظاهر کردنش به دست مرد ناشناس گناه دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر مرد نامحرم صاحب عکس را نشناسد و مفسده ای در بین نباشد مانع ندارد.

‏4. جبهه رفتن و جنگ کردن در راه اسلام وخدا بدون اجازۀ پدر و مادر گناه دارد؟‏

بسمه تعالی، مادامی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد، رفتن جبهه واجب است و رضایت والدین شرط نیست.

‏5. آیا زن یا دختر می تواند در کلاس سوادآموزی شرکت کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، با مراعات کامل حجاب واجب و سایر مقررات شرعی، مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 48