کتاب نماز
مقدمات نماز
مقدمۀ سوم: ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمۀ سوم: ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)

مقدمۀ سوم: ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)

[سؤال 1126]‏ ‏ ‏ 504‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اگر خانمی با لباس مخصوص، مثل مانتوی گشاد و شلوار و روسری یا مقنعه‏‎ ‎‏بزرگ نماز بخواند درست است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 24

[سؤال 1127]

‏2. خانمی در منزل با چادر کلفت و بلند ولی در زیر چادر بی جوراب و آستین‏‎ ‎‏کوتاه باشد نمازش باطل است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز باطل نیست. 

‏3. می گویند که در محل های دیگر یعنی غیر از دانشگاه تهران کسی در منزل به عللی برای نماز جمعه‏‎ ‎‏نرفته باشد باید صبر کند تا نماز جمعه دانشگاه تمام شود و نماز ظهر و عصر را بخواند؛ اگر قبل از نماز‏‎ ‎‏جمعه نماز بخواند نمازش باطل است، آیا این گفته درست است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، نمازش صحیح است.

[سؤال 1128]‏ ‏ ‏ ‏----> 614

‏2. آیا شخص نمازگزار می تواند چادر روی صورتش بکشد که موی گردنش معلوم‏‎ ‎‏نباشد و نماز بخواند، ولی زیر چادر هیچ گونه روسری نباشد؟ چون یک عده می گویند‏‎ ‎‏درست و یک عده می گویند اشتباه است؛ برای این که موقع سجده، مو به زمین‏‎ ‎‏می خورد؛ مگر دست بی آستین که زیر چادر است، به زمین نمی خورد؟!‏

بسمه تعالی، مانع ندارد؛ و رسیدن مو به زمین، با فرض رعایت ستر کامل ضرر ندارد.

[سؤال 1129]‏ ‏ ‏ ‏----> 7006

‏12. آیا موقع نماز می شود چادر را روی صورت بکشیم و نماز بخوانیم؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که مانع قرائت نشود اشکال ندارد.

[سؤال 1130]‏ ‏ ‏ ‏----> 130

‏5. آیا حدود حجابی که خانم ها در هنگام نماز خواندن رعایت می کنند باید همان‏‎ ‎‏حدودی باشد که در مقابل مرد نامحرم رعایت می کنند؟ یعنی مثلاً استفاده از چادری‏‎ ‎‏که در نور اندام انسان را مشخص می کند در نماز اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر حجاب و ساتر به نحوی باشد که بدن دیده شود کافی نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 25

[سؤال 1131]‏ ‏ ‏ ‏----> 3004

‏4. چرا زن در هنگام نماز خواندن باید باحجاب باشد، در صورتی که در مورد‏‎ ‎‏مردان این طور نیست؟‏

بسمه تعالی، گذشت که هر یک از زن ومرد وظیفۀ خاصی دارند.

[سؤال 1132]‏ ‏ ‏ ‏----> 5540

‏2. چرا زن باید با حجاب نماز بخواند؟‏

بسمه تعالی، تکلیف الهی است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 26