کتاب نماز
مقدمۀ اول: اوقات نمازهای یومیه و نوافل آن‏ ها
شرط یقین به دخول وقت برای شروع نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرط یقین به دخول وقت برای شروع نماز

مقدمات نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرط یقین به دخول وقت برای شروع نماز

شرط یقین به دخول وقت برای شروع نماز

[سؤال 1108]‏ ‏ ‏ 496‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام، به طوری که معمول است برای دخول وقت نماز، مردم گوش‏‎ ‎‏به رسانه های گروهی می دهند. از طرفی رسانه های گروهی از روز قبل برنامۀ اوقات‏‎ ‎‏شرعی را اعلام می کنند. آیا می شود به همین اکتفا کرد و بعد از پخش اذان از رادیو و‏‎ ‎‏تلویزیون یقین به دخول وقت نماز کرد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر موجب اطمینان به دخول وقت باشد، اعتماد بر آن مانع ندارد.

[سؤال 1109]‏ ‏ ‏ ‏----> 2068

‏21. ساعاتی که برای نماز در قطار اعلام می شود معمولاً آن ها که اهل نمازند با‏‎ ‎‏اطمینان به وقت نماز می خوانند ولی برای بعضی ها که معمولاً در تشخیص وقت دقت‏‎ ‎‏داشته اند مورد شک واقع می شود مخصوصاً برای نماز صبح رعایت احتیاط هم مقدور‏‎ ‎‏نیست چون قطار حرکت می کند آیا نماز بخواند ولو با شک در دخول وقت یا صبر کند‏‎ ‎‏یقین حاصل شود و در قطار در حال حرکت بخواند؟‏

بسمه تعالی، با شک در دخول وقت نماز مجزی نیست لیکن بهتر آن است که جمع کند بین نماز در توقف گاه با شک در وقت و بین نماز در بین راه بعد از یقین به وقت.

[سؤال 1110]‏ ‏ ‏ ‏----> 1870

‏3. آیا تفاوت افق شهرستان ها از لحاظ اوقات شرعی، در هر سه نوبت‏‎ ‎‏فرائض  یومیه یکسان است؟ مثلاً تفاوت فاصله افق خوی تا تهران، به فرض این که‏‎ ‎‏25  دقیقه و 51 ثانیه است، در هر سه نماز باید این مقدار رعایت شود یا هنگام صبح‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 18

‏و  شام تغییر می کند؟‏

بسمه تعالی، بلاد، مختلف است و در هر یک از نمازها باید دخول وقت احراز شود.

[سؤال 1111]‏ ‏ ‏ ‏----> 3344

‏8. آیا در بین اذان گفتن که هنوز اذان تمام نشده، می توان نماز خواند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر اطمینان به دخول وقت دارد، می تواند نماز بخواند. 

[سؤال 1112]‏ ‏ ‏ ‏----> 7394

‏6. آیا همین که اذان شروع شد و «الله‌ اکبر» را گفت، می شود نماز را بخوانیم؟‏

بسمه تعالی، باید یقین به دخول وقت پیدا شود.

[سؤال 1113]‏ ‏ ‏ ‏----> 2852

‏3. آیا وقت نمازهای یومیه را می توان از تقویم گرفت؟ در صورت اختلاف چند‏‎ ‎‏تقویم چطور؟‏

بسمه تعالی، باید یقین به دخول وقت حاصل شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 19