کتاب نماز
مقدمۀ اول: اوقات نمازهای یومیه و نوافل آن‏ ها
حکم تزاحم وقت نماز با غیر آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکم تزاحم وقت نماز با غیر آن

مقدمات نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم تزاحم وقت نماز با غیر آن

حکم تزاحم وقت نماز با غیر آن

[سؤال 1104]‏ ‏ ‏ ‏----> 683

‏2. هنگامی که مهمانی برای ما می آید و وقت نماز خواندن هم شده است، ما باید‏‎ ‎‏کدام یک را از نظر اسلام در آن شرایط که مهمان آمده، ارجحیّت بیشتری بدان دهیم؟‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 16

‏آیا باید پس از کمی که پیش مهمان نشستیم، از او عذر بخواهیم و به خواندن نماز‏‎ ‎‏مشغول شویم و یا این که هنگامی که مهمان رفت، نمازمان را بخوانیم؟‏

بسمه تعالی، مستحب است نماز را اول وقت بخوانند.

[سؤال 1105]‏ ‏ ‏ ‏----> 4897

‏2. یک آدم در حال احتضار است، یک گوسفند نزدیک است حرام شود، یک‏‎ ‎‏شخصی آن جا است نماز او می خواهد قضا شود، حالا این شخص چه باید بکند‏‎ ‎‏به  محتضر کلمه بگوید یا گوسفند را سر ببرد یا نماز بخواند، کدام این ها‏‎ ‎‏واجب تر  است؟‏

بسمه تعالی، نماز بخواند.

[سؤال 1106]‏ ‏ ‏ ‏----> 5729

‏5. آیا زنی که بچه شیر می دهد مثلاً 5 دقیقه به طلوع آفتاب مانده از خواب بیدار‏‎ ‎‏می شود، بچه هم همان وقت بیدار شده و گرسنه است، در این جا زن باید اول نمازش‏‎ ‎‏را بخواند یا بچه را سیر کند؟ (اگر نماز بخواند، ممکن است بچه بی تاب شود و اگر‏‎ ‎‏بچه را شیر دهد، نمازش قضا می شود).‏

بسمه تعالی، اگر می تواند جمع کند و اگر ممکن نیست و بچه بی تاب می شود بچه را شیر دهد.

[سؤال 1107]‏ ‏ ‏ ‏----> 1325

‏3. در هواپیما به اندازه کافی وقت نیست که همه نماز بخوانند؛ وظیفه آن ها چگونه‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، هر کس متمکن است باید با تمام شرایط نماز بخواند و دیگران به هر نحو ممکن است باید نماز بخوانند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 17