کتاب نماز
مقدمۀ اول: اوقات نمازهای یومیه و نوافل آن ‏ها
حکم وقت اختصاصی نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکم وقت اختصاصی نماز

مقدمات نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم وقت اختصاصی نماز

حکم وقت اختصاصی نماز

[سؤال 1092]‏ ‏ ‏ 493‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 5 / 1361‏

‏دفتر امام، سلام علیکم، با درود فراوان بر امام امت و آرزوی سلامتی آن جناب از‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی‏

‏1. در تحریر الوسیله، کتاب الصلاة ج 1، اواسط مسأله 7 آمده: «وکذا لو صلی الظهر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 12

‏قبل الزوال... بل لو وقع تمام العصر فی وقت الظهر صحّ علی الأقوی».‏

‏تمام عصر در وقت ظهر نتیجتاً ظهر قبل از دخول می شود در صورتی که در همین‏‎ ‎‏باب مسأله 14: «لو تیقّن بدخول الوقت فصلی... فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت‏‎ ‎‏بطلت». خواهشمند است بیان فرمایید که فتوای آن جناب چیست؟ ‏

بسمه تعالی، منظور صحت نماز عصر در فرض مرقوم است نه صحت نماز ظهری که قبل از وقت واقع شده، بلکه در چنین فرضی نماز ظهر باطل است و باید اعاده شود.

‏2. و به طور کلی اقوا در مسائل و یا مشکل، آیا فتوای آن جناب می باشد؟‏

‏خواهشمند است بیان فرمایید که فتوای صریح شما در تحریر کدام مسائل است؟ ‏

بسمه تعالی، اقوا فتوا است و مشکلٌ یا فیه اشکال فتوا نیست.

[سؤال 1093]‏ ‏ ‏ ‏----> 784

‏2. اهل تسنن نماز مغرب را پیش از مغرب می خوانند. آیا ما می توانیم در هنگام‏‎ ‎‏حج یا غیر آن به آن ها اقتدا کرده و به همان نماز اکتفا نماییم.‏

بسمه تعالی، در مورد تقیه مانع ندارد.

[سؤال 1094]‏ ‏ ‏ ‏----> 3344

‏5. وقت صحیح نماز مغرب و نماز عشا تا چه وقت است و تا کی می توان نماز را‏‎ ‎‏ادا خواند؟‏

بسمه تعالی، از حین زوال سرخی افق شرقی تا نصف شب، وقت نماز مغرب و عشا است، که اول وقت به مقدار ادای نماز مغرب، مختص به نماز مغرب و آخر وقت به قدر ادای نماز عشا، مختص به نماز عشا است.

[سؤال 1095]‏ ‏ ‏ ‏----> 7006

‏5. نماز مغرب کی قضا می شود؛ چه ساعتی؟‏

بسمه تعالی، نباید تا نصف شب به تأخیر افتد و در صورت تأخیر، تا پیش

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 13

از اذان صبح به قصد ما فی الذمّه باید خوانده شود.

[سؤال 1096]‏ ‏ ‏ ‏----> 5760

‏5. وقت مخصوص نماز عصر و نماز عشا را بر طبق ساعت بیان بفرمایید. لطفاً‏‎ ‎‏دقیقاً ساعتش را با ذکر تاریخ همان روز بیان کنید.‏

بسمه تعالی، اول مغرب و نصف شب را مشخص نمایید؛ قبل از مغرب، به مقدار ادای نماز عصر، مخصوص عصر و قبل از نصف شب، به مقدار ادای نماز عشا، مخصوص نماز عشا است.

[سؤال 1097]‏ ‏ ‏ ‏----> 1466

‏2. در وقت اختصاصی نماز ادا، با توجه به این که در انتظار امام جماعت است یا‏‎ ‎‏خود امام، منتظر مأمومین هست، می شود نماز دیگر خواند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 1098]‏ ‏ ‏ ‏----> 1377

‏7. اگر انسان بعد از اذان مغرب نمازش را نخواند و بخوابد؛ مثلاً پس از یک ساعت‏‎ ‎‏بیدار شده و نماز مغرب و عشا را بخواند، آیا به غیر از این که از فضیلت نماز اول وقت‏‎ ‎‏محروم شده، معصیت دیگری هم کرده است؟ یعنی این نوع خوابیدن اشکال دارد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1099]‏ ‏ ‏ 494‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 8 / 1361‏

‏با عرض سلام خدمت تمامی کارکنان دفتر امام خمینی، سؤالاتی را عنوان می کنم.‏

‏1. در رساله، آخر وقت نماز عصر، مغرب گفته شده است. آیا منظور از مغرب،‏‎ ‎‏ناپدیدشدن خورشید است و یا هنگام اذان مغرب؟ چون بین این دو، حدود 20 دقیقه‏‎ ‎‏اختلاف می باشد.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 14

بسمه تعالی، منظور، وقت اذان است که وقت نماز مغرب داخل می شود.

‏2. آیا سوخته های روی نان و یا نان سوخته، جزء خبائث و خوردن آن حرام است یا نه؟‏

بسمه تعالی، حرام نیست مگر آن که ضرر داشته باشد.

‏3. آیا بلند بودن شارب حرام است و یا مکروه؟‏

بسمه تعالی، حرام نیست.

‏4. آیا تصویرهای متحرّک ـ مثل فیلم های سینمایی و یا تلویزیونی ـ از لحاظ فقهی حکم عکس فرد را‏‎ ‎‏دارند و یا خود اشخاص را؟‏

بسمه تعالی، در حکم عکس است.

‏5. مرد چه قسمت هایی از بدن خود را واجب است از نامحرم بپوشاند؟ توضیح بفرمایید.‏

بسمه تعالی، واجب بر مرد پوشاندن عورتین است.

‏6. سرودها و آهنگ هایی که در تلویزیون و رادیو خوانده می شود چه حکمی دارند و همچنین خرید و‏‎ ‎‏فروش آلات موسیقی در رابطه با آن؟‏

بسمه تعالی، موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد. خرید و فروش و استعمال آلات لهو حرام است.

‏7. آیا انسان می تواند مرجع تقلید خود را تغییر دهد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر احراز کند یا احتمال دهد که مجتهد دوم اعلم است واجب است علی الاحوط به مجتهد دوم عدول نماید.

‏8. آیا اعلمیت که در انتخاب مرجع باید رعایت شود فقط مربوط به احکام می باشد و یا در تمام‏‎ ‎‏شئونات و مسائل دینی؟‏

بسمه تعالی، مرجع تقلید باید در مسائلی که از او می خواهند تقلید کنند اعلم از دیگران باشد.

‏9. آیا حیواناتی که از دریا صید می گردند هر حیوانی که باشند چنانچه فلس داشته باشند حلال هستند‏‎ ‎‏و یا فقط ماهی های فلس دار حلال هستند؟ ‏

بسمه تعالی، ماهی فلس دار حلال است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 15