مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه

‏امام خمینی (س) بحق در تاریخ اسلام، بزرگترین عالم دینی است که از «حکومت اسلامی» و اجرای آن سخن گفته، و تنها فقیه و مرجع تقلیدی است که در مرحلۀ عمل توانسته است به اندیشه و اعتقاد خویش در گسترۀ وسیعی جامۀ تحقّق بپوشاند، هر چند با آنچه او خواهانش بود، فاصله بسیار داشت. از همین رو توجّه به تمامی زوایای اندیشۀ امام در این موضوع از اهمیّت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.‏

‏     «حکومت اسلامی» در اندیشۀ امام خمینی (س)، تبلور و تحقق اسلام راستین است، نه نظریه ای که در دوره ای از زندگانی ایشان در راستای مبارزه با رژیم ستمشاهی و بر پایۀ حوادث به وجود آمده باشد، در نگاه امام، اسلام آیینی است که مقصد آن انسان و تربیت و پرورش اوست و انسان، حقیقتی است که روح و بدن، ملک و ملکوت، دنیا و آخرت مراتبی از هستی او می باشد، جدا کردن هر یک از این دو به معنای عدم شناخت انسان، و بیراهه رفتن است. بر این پایه «حکومت اسلامی» برای ادارۀ دنیای انسان و بدن او نیست که ادّعا شود عقل بشری و تجربۀ انسانی برای آن کافی است؛ بلکه برای اداره و تربیت انسان است که بدن و روح آن دو مرتبه از یک حقیقت است و دنیا و آخرت آن، ظاهر و باطن یکدیگر می باشد؛ جداسازی این دو ممکن نیست و نتایج آن جز به زیان انسان پایان نمی یابد. به همین دلیل، امام هم نگاه دنیاگرایانه را به انسان نفی می کنند، و هم نگاه آخرت گرایانه را. جدایی دین و سیاست را هم به نفع سیاست و دنیا نادرست می دانند، و هم به سود دین و آخرت.‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ا

‏     پژوهشگر اندیشه و افکار امام می تواند این اندیشه را در همۀ آثار قدیم و جدید امام ببیند و ردّ پای «حکومت اسلامی» را در آنها مشاهده کند. از نظر امام همۀ هستی، تحت ولایت حق تعالی و ولایت کلیّۀ رسول الله (ص) است و حکومت ظاهری در دنیا، شعبه ای از ولایت کلیّۀ رسول الله (ص) می باشد. در آثاری چون: ‏‏مصباح الهدایة‏‏، ‏‏کشف اسرار‏‏، رسالۀ ‏‏الاجتهاد و التقلید‏‏ و ‏‏تحریرالوسیلة‏‏ که پیش از دروس ‏‏ولایت فقیه‏‏ در سال 1348 ه‌.‌ش. در نجف اشرف نگاشته شده، این اندیشه بارز و ظاهر است. آنچه در دروس نجف امام بروز و ظهور کرد و در کتاب ‏‏البیع‏‏ به قلم ایشان به رشته تحریر در آمد و همۀ مطالبی که در سالهای پیروزی انقلاب و دوران مبارک ده ساله از ایشان به عنوان رهبر انقلاب و جامعۀ اسلامی و ولیّ فقیه متبلور شد، مطالبی بود که بر پایۀ زمان و مکان و شرایط بیان شد، تا آن حقیقت در پوشش مناسب خود، در زمان ما جامۀ عمل بپوشاند. امام پیاده‌شدن آن حقیقت الهی را در دوران معاصر و کشور ایران در شکل «جمهوری اسلامی» می بینند که هم ولایت الهی را در بر دارد و هم رأی و جایگاه مردم که صاحبان حق در ادارۀ زندگی خویش هستند؛ و به بیان دیگر «جمهوری اسلامی» حقیقتی از تحقق ولایت الهی و حکومت اسلامی است که زمان و مکان، شکل آن را تعیین کرده است. شرح و تفصیل در این موضوع از نگاه امام، در اینجا مقدور نمی باشد.‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه

‏     ‏‏1. مجموعۀ حاضر که به عنوان تبیان «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» گردآوری شده است، شامل شش بخش و چهار فصل می باشد.‏

‏     ‏‏2. این مجموعه در بردارندۀ همۀ مطالبی است که در آثار امام به «حکومت اسلامی» ارتباط دارد ـ البته مبانی این بحث مثل انسان شناسی و ولایت الهی در اینجا نیامده است ـ و تلاش گردیده است که دیدگاه امام در تمام جوانب بحث روشن گردد؛ به همین دلیل مباحث مختلفی که مرتبط با «حکومت اسلامی» است مثل اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و تمّدن، انتخابات، مجلس، قوّۀ قضائیه، و... در حدّ نیاز به آن پرداخته شده است تا موضوع به طور کامل ارائه شود؛ ولی تفصیل هر یک را خواننده باید در تبیانهای خاصّ آنها جستجو کند.‏

‏     ‏‏3. در مباحثی مانند «ولایت فقیه»، «دلایل تشکیل حکومت اسلامی» همۀ مطالب امام،‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ب

‏به‌طور کامل گردآوری شده است؛ و سعی شده است که مطلبی و موضوعی در این بحث از قلم نیفتاده باشد.‏

‏     4. در «تبیان» حاضر کوشش شده است، هیچ کلامی از ایشان نادیده گرفته نشود، مگر اینکه تکرار همان مطلب باشد، تا خواننده و محقق بتواند همۀ ابعاد موضوع را ببیند. در فصول مختلف این اثر، مباحث با نگاههای مختلف دیده شده. به عنوان مثال در یک فصل از نگاه به حقوق مردم مطالبی آمده و در جای دیگر با توجّه به وظیفۀ مردم در «حکومت اسلامی»، این مطالب هر یک مناسب فصل خود می باشد؛ و در عین حال مکمّل یکدیگر نیز هستند، و وظیفه شرح و توضیح و جمع بین آنها به عهدۀ محققین است.‏

‏     5. برای نشان دادن سیرۀ عملی امام، در باب اِعمال ولایت و روشنتر شدن دیدگاه ایشان، نمونه هایی از اَحکام ولایی ایشان در فصل پنجم، بخش سوّم گردآوری شده است؛ چون جمع آوری تمامی احکام، حجم وسیعی را به خود اختصاص می دهد، نمونه ها به گونه ای انتخاب شده که بتواند تمام موارد را در برگیرد و آنچه نیامده، فقط موارد مشابه باشد.‏

‏     6. متن تمامی مطالب از حضرت امام می باشد؛ ولی مقدّمه، پاورقیها، فهرستها و ترجمه های متنهای عربی از تهیّه کنندگان می باشد.‏

‏     7. در پایان کتاب، برای بهره برداری بهتر و افزونتر، افزون بر فهرست تفصیلی و اجمالی مطالب، فهرست آیات قرآن و روایات معصومین ـ علیهم السلام ـ و منابع و مآخذ متن و تعلیقات ذکر شده است.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از همۀ کسانی که در مراحل مختلف: استخراج مطالب، تدوین و تنظیم و تهیۀ فهارس ما را یاری کرده اند بویژه از برادر گرامی حجت الاسلام سید احمد امام موسوی که در تدوین و تنظیم مجموعه تلاش زیادی کرده اند، صمیمانه تشکّر نماییم؛ و همچنین سپاس خود را از خواهران بخش ویرایش و انتشارات و همکاران دفتر نظارت و ارزشیابی و انتشارات و چاپ اعلام نماییم.‏

‏ ‏

گروه معارف اسلامی

‏معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه ج

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه د