فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی
نظارت از سوی اولیای امر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

نظارت از سوی اولیای امر

نظارت از سوی اولیای امر

‏ ‏

‏ ‏

نظارت قاطعانه و اسلامی

‏باید گروهی تشکیل شود که هر کس بر خلاف عمل می کند گوشش را‏‎ ‎‏بگیرند و از اداره بیرونش کنند، و مأمور بگذارند که دیگر برنگردد و هرگز‏‎ ‎‏راهش ندهند. باید دید چه کسانی کارشکنی می کنند، آیا خود وزیر‏‎ ‎‏است؟ دستش را بگیرند و از وزارتخانه اخراجش کنند. ما با کسی شوخی‏‎ ‎‏نداریم. من کاری ندارم به اینکه چه کسی باید این کارها را بکند، چون‏‎ ‎‏این باز همان روش اداری است.(381)‏

7 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظارت بر عملکرد قضات

‏باید دادگاهها با همان قدرت باشند. منتها بر شماهاست، بر آقایان است‏‎ ‎‏که اگر یک قاضی نمی تواند قضاوت بکند یا منحرف هست، عوضش‏‎ ‎‏می کنید.(382)‏

29 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفتر شکایات مردمی

‏خود شماها باید این کارها را انجام بدهید و افرادی را صالح، مطّلع،‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 233

‏بی طرف تعیین کنید بروند در اینجاهایی که این کارها می شود، به‏‎ ‎‏شکایات مردم رسیدگی کنند. یک دفتری برای شکایات باز کنید،‏‎ ‎‏تعقیب کنید شکایت را. ببینید این که شکایت کرده از کجا پیدا شده،‏‎ ‎‏صحیح می گوید یا غیر صحیح؟ کی القاء به او کرده؟ اینها را باید تعقیب‏‎ ‎‏کرد و فهماند به مردم که یک همچو بساطی در کار هست که می خواهند‏‎ ‎‏خرابکاری بکنند و افرادی هم که واقعاً خرابکاری می کنند معرفی باید‏‎ ‎‏بشوند به جمعیت هایی که آقایان تعیین کنند تا تکلیف آنها را معیّن‏‎ ‎‏کنند.‏

‏     ‏‏ما اگر بنشینیم و الآن در مملکتمان خلاف شرعهای زیادی خدای‏‎ ‎‏نخواسته انجام بگیرد معنایش این است که ما خودمان با دست خودمان‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را جمهوری غیر اسلامی اش کردیم. ما می خواهیم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، یعنی احکام، احکام اسلام باشد نه اینکه هر جایش‏‎ ‎‏که آدم دست بگذارد شکایات باشد که اینها خلاف دارند می کنند.‏‎ ‎‏شکایت باشد که فلان قاضی حکم خلاف دارد.(383)‏

3 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت دادگاهها

‏عزمتان را جزم کنید که این ملت را به جلو ببرید. این ملت را بیدار کنید.‏‎ ‎‏... دادگاهها را تقویت بکنید. البته اصلاح هم باید بشود. اشخاصی که در‏‎ ‎‏رأس دادگاهها هستند تقویت کنید. تا آنها بتوانند کارهای خودشان را‏‎ ‎‏انجام بدهند.(384)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظارت کامل مسئولین

‏مسئولان بالای قضایی موظفند در نهادهای مذکور نظارت کامل داشته و‏‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 234

‏از انحرافات جلوگیری نمایند؛ و روحانیونی که در امر قضا گماشته‏‎ ‎‏شده اند بدانند که بالاترین مسئولیت را به عهده گرفته و انحراف به هر‏‎ ‎‏نحو از آنان متوقع نیست و با آنان سختگیری خواهد شد.(385)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظارت و تصفیه

‏اینجانب جداً از رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور و انقلاب و‏‎ ‎‏شورای عالی قضایی می خواهم هیأتهایی مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و‏‎ ‎‏متعهد تشکیل دهند تا دادگاههای کشور را رسیدگی نمایند و قضات‏‎ ‎‏غیرصالح و دادستانهای منحرف را کنار گذاشته، و اگر به مال و یا آبروی‏‎ ‎‏اشخاص تعدی نموده اند محاکمه نمایند.(386)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل هیأت حکمیت

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     جنابعالی را به نمایندگی خویش تعیین نمودم تا با نماینده ای که‏‎ ‎‏جناب آقای بنی صدر و نمایندۀ دیگری که جناب حجت الاسلام آقای‏‎ ‎‏بهشتی و جناب حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای‏‎ ‎‏رجایی تعیین می نمایند، موارد تخلفات از حقوق قانونی هر یک‏‎ ‎‏رسیدگی بنمایند؛ و نیز در زمان جنگ که زمانی استثنایی است، به اقوال‏‎ ‎‏و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور می شود رسیدگی‏‎ ‎‏بنمایند. و نیز در همین زمینه، مطبوعات و رسانه های گروهی را مورد‏‎ ‎‏بررسی قرار دهید، تا هر کس و هر چه به حسب رأی اکثریت متخلف و‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 235

‏تخلف به شمار آمد در مرتبۀ اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود‏‎ ‎‏بکوشند؛ و در مرحلۀ بعد به وسیلۀ رسانه های گروهی به مردم شریف‏‎ ‎‏کشور معرفی، و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید. و‏‎ ‎‏دادستان کل کشور شرعاً موظف است تا با بیطرفی کامل، پس از طی‏‎ ‎‏کردن مراحل قانونی، موافق موازین شرعی و قانونی با آنان عمل نمایند.‏‎ ‎‏انتظار می رود که آنچه را به عهدۀ آقایان گذاشته شده است، که یک‏‎ ‎‏تکلیف شرعی است، قاطعانه و بدون غمض عین عمل نمایند. ‏

‏     لازم به تذکر است که برای اتحاد بیشتر بین نمایندگان، هیچ کدام از‏‎ ‎‏سه نماینده در خارج از جلسه حق بازگو کردن نظر خود و اظهار مخالفت‏‎ ‎‏با رأی اکثریت را که موجب تضعیف هیأت گردد نداشته؛ و در صورت‏‎ ‎‏تخلف، که موجب جنجال است، دادستان کل کشور با خود نمایندۀ‏‎ ‎‏متخلف چون سایرین عمل خواهد نمود. لازم است نمایندگان و افرادی‏‎ ‎‏که آنان را تعیین می نمایند و همۀ نویسندگان و گویندگان برای حل‏‎ ‎‏معضلات جامعه دست در دست یکدیگر دهند و در حدود قانونی وظایف‏‎ ‎‏خویش برای پیشبرد مقاصد عالی اسلام تلاش نمایند. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله و برکاته.(387)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بازرسی نهادهای انقلابی

‏بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت باید قرار دهید. و اگر ضمن بازرسیها‏‎ ‎‏مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا‏‎ ‎‏غیرروحانی، مرتکب تخلفی شده است، بلافاصله تحویل مقامات قضایی‏‎ ‎‏داده و از طریق شورای عالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.‏‏(388)‏

5 / 9 / 60 


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 236

نظارت سریع و دقیق

‏رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت‏‎ ‎‏عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع‏‎ ‎‏نگردد.(389)‏

24 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دستگاه حراست ارگانها

‏جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، و‏‎ ‎‏جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و‏‎ ‎‏قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز‏‎ ‎‏استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایی را که مورد اعتماد و‏‎ ‎‏وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در‏‎ ‎‏مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می زند‏‎ ‎‏بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و‏‎ ‎‏آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را‏‎ ‎‏موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.(390)‏

24 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظارت، الزام شرعی

‏من باید به آقایان‏‎[1]‎‏ عرض کنم که شما در این کاری که دارید انجام‏‎ ‎‏می دهید که رسیدگی به امر متخلفین است، چه در سطح دادستانها و‏‎ ‎‏قضات و اینها و چه در سطح ادارات و وزارتخانه ها و اینها، یک امری است‏‎ ‎‏که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود.‏‎ ‎‏و ما نمی توانیم ببینیم که یک کشوری ادعای این بکند که ما جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستیم و قاضی که آن قدر در شرع ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ او اهتمام شده است، آن‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 237

‏وقت قاضی ، یک شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنیم. یا فرض کنید یک‏‎ ‎‏دادستانی در یک جایی کارهای خلاف شرع بیّن کرده است، باز هم باید‏‎ ‎‏ما بنشینیم و سکوت بکنیم. از حالا به بعد اصلاً سکوت معنا ندارد. باید‏‎ ‎‏آقایان به طور جدی محکمه ای تشکیل بدهند برای رسیدگی به امر‏‎ ‎‏متخلفین، قضات متخلف و کسان دیگری که در هر جا هستند و متخلفند‏‎ ‎‏و متخلفین را بعد از اینکه معلوم شد که این آدم تخلف کرده و خلاف کرده‏‎ ‎‏است، باید آنهایی که مسئول هستند فوراً و غایت الامر در ظرف سه روز به‏‎ ‎‏جای آنها کسی را بگذارند. و اگر آنها هم مسامحه ای در این امر کردند‏‎ ‎‏بی عذر، بخواهند این کار را نکنند، خود شما خود آقایانی که، این هیأتی‏‎ ‎‏که برای این رسیدگی است و مجاز هستند که تعیین کنند، مستقلاً‏‎ ‎‏خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امری ابداً نباید بشود. چنانچه از‏‎ ‎‏آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسی یکوقت خدای‏‎ ‎‏نخواسته مظلوم واقع نشود. لکن ما باید این بارِ ظلم را که الآن در سر تا سر‏‎ ‎‏کشور گاهی می شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین‏‎ ‎‏ببریم و من الآن اعلام می کنم چنانچه اشخاص به واسطۀ اغراض فاسده‏‎ ‎‏بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و‏‎ ‎‏این مطلب معلوم بشود ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ خود آنها بر خلاف موازین شرعی و مقابل‏‎ ‎‏اسلام می خواهند کار بکنند، و من به ملت اعلام می کنم که هر کس که‏‎ ‎‏این کار را کرد، با او معاملۀ فسق بکنند. و در هیچ جایی از جاهایی که یک‏‎ ‎‏آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا آنها تأدیب بشوند یک‏‎ ‎‏کاری که اسلام می خواهد بکند، یک کاری که می خواهد ظلم را از مردم‏‎ ‎‏بردارند، آن وقت یک کسی بگوید که ما جوسازی می کنیم، یک کسی‏‎ ‎‏بگوید که ما این کار را نمی کنیم؛ نباید بشود. این معنایش این است که‏‎ ‎‏کار اسلام نباید بشود و این اقلّش این است که اعلا مرتبۀ فسق است و باید‏‎ ‎‏تعزیر بشود و بالاترش این است که ممکن است یک وقت چیزهای دیگر‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 238

‏بشود. و کسی حق ندارد در سر تا سر کشور، هیچ قاضی شرعی حق ندارد‏‎ ‎‏که بدون جهت استعفا کند و بخواهد جوسازی کند. اگر جوسازی کند،‏‎ ‎‏معلوم می شود که خودش زیر سؤال است و باید خودش احضار بشود. و‏‎ ‎‏اگر واقعاً خودش را لایق نمی داند، باید اعتراف کند که من لایق نیستم و‏‎ ‎‏نمی خواهم ‏‏[‏‏قضاوت‏‎ ‎‏]‏‏بکنم. و بعد از اینکه او راکنار گذاشتند، بلا فاصله‏‎ ‎‏بعد از حداکثر سه روز، به جای او باید قاضی و دادستان و اینطور چیزها‏‎ ‎‏تعیین بشود.‏

‏     در هر صورت، شما کاری را که دارید انجام می دهید، این هیأتی که‏‎ ‎‏برای این مسأله درست شده است و کاری می خواهند انجام بدهند، بر‏‎ ‎‏آنها مسامحه جایز نیست؛ همان طوری که زیاده روی هم ان شاءالله ،‏‎ ‎‏نمی کنند و آن هم جایز نیست. هر دو طرف قضیه است و مسأله، مسأله‏‎ ‎‏مسامحه و شوخی نیست. اگر یک جایی مسامحه ما از کسی دیدیم، ما از‏‎ ‎‏او بازخواست خواهیم کرد. و اگر یک مقامی، هر کس باشد، بخواهد‏‎ ‎‏جوسازی بکند، بخواهد تخلف از این مسائل بکند، این تخلف از احکام‏‎ ‎‏اسلام است. و اگر مقامی است که حیثیت عدالت در او معتبر است،‏‎ ‎‏خودش منعزل است ـ فی نفسه. و اگر این در آن مقام هم حیثیت عدالت‏‎ ‎‏معتبر نیست، باید دستگاهها و دست اندرکارها او را کنار بگذارند و اگر‏‎ ‎‏نگذاشتند، این هیأت باز مجازند که آنها را به جای آنها قرار بدهند.(391)‏

7 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیگیری تخلفات قضایی و اداری

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری ‏

‏     اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را‏‎ ‎‏ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 239

‏این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان ساز الهی، برای گزینش عمومی‏‎ ‎‏مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. این‏‎ ‎‏نوشته ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً‏‎ ‎‏مستهجن و أسف آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده‏‎ ‎‏است، از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در‏‎ ‎‏اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام‏‎ ‎‏نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته اند‏‎ ‎‏دارای حسن نیت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل‏‎ ‎‏قوی است که برای مشوه نمودن چهرۀ نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏به این امر اقدام نموده اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم :‏

‏     ‏‏1. تمام هیأتهایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل‏‎ ‎‏شده اند، منحل اعلام می نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارتخانه ها و‏‎ ‎‏ادارات، و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها، تمام آنها‏‎ ‎‏منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.‏

‏     2. ستاد موظف است دراسرع وقت دستور دهد تا هیأتهایی به جای‏‎ ‎‏هیأتهای منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و‏‎ ‎‏فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا درگزینش افراد صالح، بدون‏‎ ‎‏ملاحظۀ روابط اقدام نمایند،و گزینش زیرنظر آنها انجام گیرد، و دقت‏‎ ‎‏شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار‏‎ ‎‏نباشند. و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان درگزینش، حال فعلی افراد‏‎ ‎‏است، مگر آنکه از گروهکها و مفسدین باشند، یا حال فعلی آنها‏‎ ‎‏مفسده جویی و اخلالگری باشد. و اما کسانی که در رژیم سابق به واسطۀ‏‎ ‎‏جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ولی فعلاً به‏‎ ‎‏حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند، تندرویهای جاهلانه درحق آنها‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 240

‏نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود.‏

‏     3. از آنجا که بسیاری از سؤالهای اسلامی این کتابچه ها از مسائل غیر‏‎ ‎‏محل اطلاع می باشد که شاید فضلا و علمای زحمتکش نیز در جواب آنها‏‎ ‎‏عاجز باشند، و نیز بعض آنها غلط و بعضی از سؤال و جوابها بر خلاف‏‎ ‎‏است، این نحوۀ سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست ،و‏‎ ‎‏ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد .لازم است ستاد محترم،‏‎ ‎‏اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی، چه به واسطۀ سؤالهای شرعی، که‏‎ ‎‏دانستن آنها برای این اشخاص لزوم ندارد، و چه سؤالهای ناروایی که به‏‎ ‎‏اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج‏‎ ‎‏شده اند و یا به واسطۀ آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا‏‎ ‎‏عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود‏‎ ‎‏برای خدمت برگردانند که این نحوۀ عمل که با آنها شده است ظلم فاحش‏‎ ‎‏است، و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همۀ اینها‏‎ ‎‏باید جلوگیری شود. و نیز از افراد صحیحی که در هیأتهای گزینش‏‎ ‎‏بوده اند، قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این‏‎ ‎‏افعال در کشور اسلامی واقع نشود.‏

‏     4. ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از‏‎ ‎‏مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است، و مسائل اعتقادی که‏‎ ‎‏دانستن آنها در اسلام لازم است به طور ساده، بدون معماها که در این‏‎ ‎‏کتب و نشریات انحرافی موجود است، و بعضی مسائل مناسب با شغل‏‎ ‎‏افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل‏‎ ‎‏سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده، و در‏‎ ‎‏صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند، و بدون آموزش، سؤال از آنها‏‎ ‎‏نشود و میزان رد و قبول، موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت‏‎ ‎‏جاهلان، منظور نظر اصیل است.‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 241

‏     5. تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار‏‎ ‎‏مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی،‏‎ ‎‏چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام‏‎ ‎‏وتجسس کننده، معصیتکار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور‏‎ ‎‏خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.‏

‏     6. بنا به گزارش رسیده، بعضی از کلاسهای درسی که در ارتش و سپاه‏‎ ‎‏و سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده است، بسیار مستهجن و‏‎ ‎‏مبتذل است. باید این کلاسها به وسیلۀ اشخاص عالم، عاقل و متعهد‏‎ ‎‏اداره شود، و نمایندگان اینجانب در نیروهای نظامی و انتظامی با‏‎ ‎‏کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد‏‎ ‎‏موظف است برای هر وزارتخانه یا مراکز دیگر کتابچه هایی مناسب با کار‏‎ ‎‏آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و‏‎ ‎‏احیاناً ضدانقلابی جلوگیری نمایند. از خداوند تعالی توفیق آقایان را در‏‎ ‎‏امور محوله و حُسن جریان آن را خواستارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .(392)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

15 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظارت بر امور زندانها

‏از امور لازم رسیدگی به حال زندانیان و پرونده های آنان است که برای‏‎ ‎‏تسریع در این امر لازم است هیأتهایی برای رسیدگی به وضع آنان تعیین‏‎ ‎‏گردد تا هر چه زودتر گزارش کامل زندانها و زندانیان را برای مسئولین‏‎ ‎‏امور قضایی تهیه نمایند.(393)‏

12 / 1 / 62

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 242

نظارت شورای عالی قضایی

‏از شورای محترم قضایی تقاضا می شود که در انتخاب قضات، چه آنان که‏‎ ‎‏به حد صلاحیت رسیده اند و چه آنان که به طور مجاز مشغول می شوند،‏‎ ‎‏حد اعلای دقت را بفرمایند. چنانچه لازم است اشراف بر کیفیت اعمال‏‎ ‎‏قضات محترم تا حد امکان داشته باشند و اگر خلافی اشتباهاً شده باشد‏‎ ‎‏جبران نمایند و اگر احیاناً خدای نخواسته به طور عمد بوده، با قاطعیت و‏‎ ‎‏شدت عمل با آنان رفتار نمایند و نگذارند اشخاص نفوذی غیر متعهد این‏‎ ‎‏دستگاه مقدس اسلامی را آلوده نمایند.(394)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظارت از سوی نمایندگان حضرت امام(س)

‏ [‏‏بسمه تعالی‏‏]‏

‏جناب حجت الاسلام آقای نیّری ـ دامت افاضاته ‏

‏     ‏‏از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب‏‎ ‎‏رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدیتری با‏‎ ‎‏مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی مأموریت‏‎ ‎‏قضایی داده می شود تا نسبت به گزارشات‏‎[2]‎‏ شهرهای سمنان، سیرجان،‏‎ ‎‏اسلام آباد و دورود رسیدگی نموده، و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و‏‎ ‎‏سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید. باید سعی کنید‏‎ ‎‏خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نگردد. والسلام.‏‏(395)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

11 / 10 / 67


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 243

گلایه از مسئولین قضایی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد‏‎ ‎‏مسائل تکان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیّری و رئیسی،‏‎ ‎‏مأموریت داده می شود که طبق آنچه تشخیص می دهند، در چهارچوب‏‎ ‎‏اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام‏‎ ‎‏اسلامی چنین حوادثی اتفاق می افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای‏‎ ‎‏احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا‏‎ ‎‏می کند.(396)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

23 / 10 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دلجویی از مسئولین قضایی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی،‏‎ ‎‏ریاست قوۀ قضاییه ـ دامت افاضاته‏

‏     با سلام و دعا برای شما و تمامی دست اندرکاران قوۀ قضاییه وامید‏‎ ‎‏موفقیت برای همه، شنیده می شود که مسائل و نصایح پدرانۀ پدر پیرتان‏‎ ‎‏موجب رنجش بعضی از دست اندرکاران قضای کشور شده است؛ و آنان‏‎ ‎‏که با فرهنگ حوزه سر و کار نداشته اند گمان برده اند تلخی و شیرینی‏‎ ‎‏اینگونه بحثها و گوشزدها موجب شده است که علاقۀ من به شما و سایر‏‎ ‎‏عزیزان شورای عالی قضایی و دست اندرکاران دستگاه قضا کم شده‏‎ ‎‏است. اینگونه نیست. من شما را مردی صالح ومتدین و از یاران خوب‏‎ ‎‏خود و انقلاب می دانم. و از شما و سایر اعضای شورای عالی قضایی، که‏‎ ‎‏مورد علاقۀ من هستید، می خواهم تا هرچه بیشتر و بهتر و دقیقتر به امور‏‎ ‎‏قضایی رسیدگی نمایید؛ و کمی ها و کجی ها را با جدیت برطرف نمایید.‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 244

‏انقلاب اسلامی ما انقلاب خود شماهاست. من هم مانند شما در خدمت‏‎ ‎‏انقلاب هستم. در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکالها‏‎ ‎‏راه را برای سعادت جامعه باز کنند.‏

‏     خداوند به جنابعالی و حجج اسلام، آقایان دادستان کل کشور،‏‎ ‎‏موسوی خوئینیها، اعضای شورای عالی قضایی، مقتدایی و بجنوردی، و‏‎ ‎‏همچنین آقای مرعشی، که با موافقت اینجانب در جای دیگری تصمیم‏‎ ‎‏دارند خدمت کنند، اجر و ثواب عنایت فرماید؛ و به همه نیرویی عطا‏‎ ‎‏فرماید که هرچه زودتر اشکالات بسیار قوۀ قضاییه را برطرف نمایند.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(397)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

9 / 11 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 245

  • )) اعضای ستاد مرکزی پیگیری فرمان هشت ماده ای حضرت امام.
  • ))با توجه به کندی رسیدگی قوۀ قضاییه به جرایم، اعتراضاتی در شهرهای مختلف از سوی مردم ابراز شده بود و خانواده های شهدا و جانبازان شهر سمنان دست به تحصن زده بودند. حضرت امام به آقایان نیری و رئیسی دستور رسیدگی دادند که متعاقب آن در تاریخ 12 / 10 / 67 دو نفر به جرم اشاعۀ فحشا و زنای محصنه در سمنان اعدام شدند و در تاریخ 14 / 10 / 67 دو تن از قاتلین پوران فیلی دانش آموز یازده سالۀ دورود به جرم تجاوزهای متعدد به عنف، سرقت، قتل، آدم ربایی و شکنجه به اعدام محکوم گردیدند.