تشکیلات و محاکم
سایر تشکیلات و محاکم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

سایر تشکیلات و محاکم

سایر تشکیلات و محاکم

‏ ‏

‏ ‏

حکم شهید دکتر بهشتی

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏

‏     نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و‏‎ ‎‏تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی‏‎ ‎‏بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 146

‏می شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور،‏‎[1]‎‏ فقها، قضات، کارمندان‏‎ ‎‏شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیۀ طرح و برنامه و‏‎ ‎‏ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر‏‎ ‎‏یاری فرماید.(214)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

4 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای موسوی اردبیلی

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی‏‎ ‎‏اردبیلی ـ دامت افاضاته‏

‏     جنابعالی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می نمایم.‏‎[2]‎‎ ‎‏امیدوارم همان گونه که قبلاً مقرر گردیده بود با همکاری دادستان کل‏‎ ‎‏کشور‏‎[3]‎‏ و کارمندان شریف و صالح دادگستری هرچه بیشتر در تهیه و‏‎ ‎‏طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین و تدوین لوایح جدید جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران براساس تعالیم مقدسۀ اسلام کوشش نمایید. خداوند شما‏‎ ‎‏را در این امر خطیر یاری فرماید.(215)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

8 / 4 / 60

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 147

مشورت با قضات دیوان عالی کشور

‏بسمه تعالی‏

‏حضرات آقایان قضات محترم دیوان عالی کشور ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     چون تصمیم دارم جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی را بار‏‎ ‎‏دیگر به ریاست دیوان عالی کشور منصوب نمایم، نظر آقایان را جویا‏‎ ‎‏می شوم.‏‎[4]‎‏ والسلام علیکم و رحمة الله .(216)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

4 / 4 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای موسوی اردبیلی

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته‏

‏     با تشکر از زحمات ارزندۀ جنابعالی در مدت تصدی مقام محترم‏‎ ‎‏ریاست دیوان عالی کشور، چنانچه پس از نظر خواهی از حضرات قضات‏‎ ‎‏محترم صحت و حسن اجرای امور محوله مورد تصدیق آقایان واقع شد،‏‎ ‎‏جنابعالی را برای بار دیگر به مقام محترم ریاست دیوان عالی کشور‏‎ ‎‏منصوب نمودم. از خداوند تعالی توفیق جنابعالی و سایر متصدیان را در‏‎ ‎‏خدمت به اسلام و مسلمین درخواست می نماید.(217)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

7 / 4 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای موسوی اردبیلی

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 148

‏     ‏‏اجازۀ اجرای حکم را به جنابعالی واگذار می نمایم.‏‎[5]‎‏ تأیید و توفیق‏‎ ‎‏شما را از خداوند متعال خواستارم.(218)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

23 / 8 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای موسوی اردبیلی

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی‏‎ ‎‏اردبیلی ـ دامت افاضاته‏

‏     نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جـامعه و‏‎ ‎‏تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی‏‎ ‎‏بر اساس تعالیم مقدسۀ اسلام به ریاست دادستانی کل کشور منصوب‏‎ ‎‏می شوید تا با همکاری رئیس دیوان عالی کشور، فقها، قضات، کارمندان‏‎ ‎‏شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیۀ طرح و برنامه و‏‎ ‎‏ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر‏‎ ‎‏یاری فرماید.(219)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

4 / 12 / 58

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 149

حکم مرحوم ربانی املشی

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی ربانی املشی‏‎[6]‎‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏

‏     جنابعالی را به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می نمایم.‏‎ ‎‏امیدوارم با همکاری رئیس دیوان عالی کشور تمام سعی و کوشش خود را‏‎ ‎‏در هر چه اسلامیتر کردن قوۀ قضاییه مبذول دارید، و خواستۀ مردم‏‎ ‎‏محروم ما را که تشکیلات نوین قوۀ قضاییه بر اساس تعالیم مقدسۀ اسلام‏‎ ‎‏است جامۀ عمل بپوشانید. ان شاءالله در این مهم از قضات مسلمان و‏‎ ‎‏متدین و کارمندان شریف دادگستری کمال استفاده را خواهید نمود.‏‎ ‎‏خداوند شما را موفق نماید.(220)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

8 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای یوسف صانعی

‏و حالا ما می خواهیم این رنج را به گردن آقای آقا شیخ یوسف صانعی‏‎ ‎‏به عنوان دادستان کل ‏‏[‏‏بگذاریم‏‏]‏‏ و معرفی کنم به آقایان. و من‏‎ ‎‏آقای صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده ام. این آقای صانعی وقتی‏‎ ‎‏که سالهای طولانی در مباحثاتی که ما داشتیم تشریف می آوردند‏‎ ‎‏ایشان، بالخصوص می آمدند با من صحبت می کردند و من حظ می بردم‏‎ ‎‏از معلومات ایشان. و ایشان یک نفر آدم برجسته ای در بین‏‎ ‎‏روحانیون است و یک مرد عالمی است و متوجه مسائل است و مخالف‏‎ ‎‏این انحرافاتی که در این کشور موجود بوده است؛ از قبیل‏‎ ‎‏منافقین نمی دانم ـ و غیره، و ایشان مخالف سرسخت آنهاست. با‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 150

‏جدیت عمل می کند. با قاطعیت عمل می کند اگر یک وقتی موقعش‏‎ ‎‏بشود.‏

‏     از این جهت، من این آقا را به جای آقای ربّانی، در عین حالی که از‏‎ ‎‏ایشان هم تشکر می کنم و تقدیر می کنم، و ایشان هم باید یک فکری کرد‏‎ ‎‏که یک جایی باز خدمت بکنند، و بتوانند خدمت به این کشور بکنند و‏‎ ‎‏خدمتگزار باشند. چنانچه سایر آقایان هم که هستند و ایشان را معرفی‏‎ ‎‏می کنم. و من امیدوارم که ایشان به همه مسائلی که توجه دارند بیشتر‏‎ ‎‏توجه داشته باشند.(221)‏

19 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ابقای آقای یوسف صانعی

‏بسمه تعالی‏

‏در شرایط فعلی موافقت نمی شود. به کار خودتان ادامه دهید.‏‎[7]‎‏(222)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

11 / 3 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتصاب آقای موسوی خوئینی ها

‏از رفتن آقای صانعی متأسف و متأثرم، امیدوارم ایشان در هر کجا که‏‎ ‎‏باشند فرد مؤثری باشند. از زحمات و کوششهای ایشان تشکر و قدردانی‏‎ ‎‏می کنم. من ایشان را سالهای طولانی است که می شناسم، او مردی عالم،‏‎ ‎‏متعهد و فعال است. ایشان تصمیم گرفتند تا از این کار کنار بروند. ایشان‏‎ ‎‏نباید به طور کلی از همۀ کارها کناره گیری کنند. حال که از این کار خسته‏‎ ‎‏شده اند، کارهای دیگری که با وضع مزاجی ایشان مناسبتر است را‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 151

‏انتخاب کنند.‏

‏     امروز که به شما زحمت دادم، بدین خاطر بود که تصمیم گرفتم آقای‏‎ ‎‏موسوی خوئینی ها دادستان باشند. آقای موسوی را هم می شناسم، او‏‎ ‎‏مرد عالم و بسیار متعهدی است. آنچه باید سفارش کنم این است که،‏‎ ‎‏باید همه با هم و همراه باشید. اگر شورای عالی قضایی قوی باشد و همگی‏‎ ‎‏اتحاد قوی داشته باشید، مشکلترین کارها را ان شاءالله می توانید حل‏‎ ‎‏کنید. البته همیشه همفکری داشته باشید، و کار را هم خوب انجام‏‎ ‎‏داده اید ولی حجم کار چون زیاد است، باید بیشتر تلاش کنید. ان شاءالله ‏‎ ‎‏آقای موسوی هم مانند آقای صانعی با صفای باطن، با آقای اردبیلی‏‎ ‎‏همکاری می نمایند. فعلاً آقای صانعی به کار خود ادامه دهند تا سیر‏‎ ‎‏قانونی این کار طی شود.(223)‏

16 / 4 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای موسوی خوئینی ها

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد موسوی خوئینی ها ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     بدین وسیله جنابعالی را به ریاست دادستان کل کشور منصوب‏‎ ‎‏می نمایم . امید است با همکاری رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی‏‎ ‎‏قضایی و فقها و قضات و حقوقدانان و کارمندان شریف و صالح‏‎ ‎‏دادگستری هر چه بهتر بتوانید به ملت عزیز و جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏خدمت نمایید. از خداوند تعالی توفیق جنابعالی را در این امر خطیر‏‎ ‎‏خواستارم.(224)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

19 / 4 / 64


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 152

حکم آقای حسن امراللهی

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمد حسن امراللهی‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاههای صنفی‏‎ ‎‏شهر تهران و شهرستان قم منصوب می شوید که به مراجعات و شکایات‏‎ ‎‏اصناف محترم که در دادگاههای مزبور مطرح می شود رسیدگی نموده و‏‎ ‎‏حکم شرعی امور را صادر و اجرا نمایید. از خدای تعالی موفقیت‏‎ ‎‏جنابعالی را خواستارم.(225)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

16 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دستورالعمل دادگاههای ارتش

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏به تمام دادگاههای ارتش اخطار می شود:‏

‏     1. تعقیب افراد ارتش باید با اطلاع فرماندۀ شخص متهم باشد و‏‎ ‎‏دادگاههای ارتش خود مستقلاً نباید در بازداشت ارتشیها اقدام نمایند، و‏‎ ‎‏چنانچه مورد اتهام، یکی از فرماندهان ارتش باشد باید به وسیلۀ فرماندۀ‏‎ ‎‏کل قوا احضار شود.‏

‏     2. فرماندۀ شخص متهم، موظف است در مهلتی که دادگاههای‏‎ ‎‏ارتش، معین می نمایند متهم را به دادگاه تسلیم نماید.‏

‏     3. در صورتی که شخص متهم در مدت مقرر در دادگاه حاضر نشد،‏‎ ‎‏دادگاه خود مستقیماً اقدام می نماید.‏

‏     4. برای خدشه دار نشدن حیثیت افراد متهم، قبل از اثبات جرم،‏‎ ‎‏اقدام دادگاه باید به صورت غیرعلنی باشد و نشر و پخش آن از طرف‏‎ ‎‏دادگاه و غیره ممنوع اعلام می گردد.‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 153

‏     5. دادگاههـای غیـرارتشی عموماً و افراد غیر مسئول به هیچ وجه‏‎ ‎‏حق دخالت در این امور را ندارند و دخالت کنندگان تعقیب خواهند‏‎ ‎‏شد.(226)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

16 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان: موسوی اردبیلی «رئیس دیوان عالی‏‎ ‎‏کشور»، میرحسین موسوی «نخست وزیر»، امامی کاشانی «رئیس دیوان‏‎ ‎‏عدالت اداری»، محقق «رئیس بازرسی کل کشور»، ناطق نوری «وزیر‏‎ ‎‏کشور» و آقازاده «وزیر مشاور»، با اکثریت آرا حق دارند متخلف یا‏‎ ‎‏متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند‏‎ ‎‏متعال خواستارم.(227)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

4 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل دادگاه انتظامی قضات

‏ [‏‏محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی ـ مدظله العالی ‏

‏به عرض عالی می رساند؛ حسب الامر آن حضرت نسبت به تشکیل‏‎ ‎‏محکمۀ قضات و دادستانهای دادگاهها و دادسراهای انقلاب، ستاد‏‎ ‎‏پیگیری اجرای فرمان، مبادرت به تشکیل محکمۀ فوق نموده و‏‎ ‎‏درخواست می شود فردی راکه مورد اعتماد و وثوق مقام معظم رهبری‏‎ ‎‏است جهت ریاست این محکمه منصوب فرمایید.‏

‏سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ میرحسین موسوی.‏‏]‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 154

‏بسمه تعالی ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای آقاسید جعفر کریمی ـ دامت افاضاته ـ را برای‏‎ ‎‏ریاست محکمۀ مرقوم، منصوب نمودم. ان شاءالله تعالی ایشان با‏‎ ‎‏قاطعیت و دقت وضوابط شرعی موفق به انجام این خدمت بزرگ برای‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین باشند و جز رضای خالق متعال به چیز دیگر فکر‏‎ ‎‏نکنند.(228)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

9 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حکم آقای نیّری

‏ [‏‏...با سلام و تحیات خالصانه و اظهار تشکر از اعتمادی که نسبت‏‎ ‎‏به اینجانبان ابراز فرموده اید معروض می دارد، در اجرای فرمان‏‎ ‎‏مبارک مورخ 6 / 2 / 68 آن حضرت نسبت به اموالی که در اختیار ولی فقیه‏‎ ‎‏است حسب اظهار نظر مطلعین، پرونده های زیادی در رابطه با موضوع‏‎ ‎‏حکم حضرتعالی مربوط به غارتگران بیت المال و وابستگان به‏‎ ‎‏رژیم طاغوت در محاکم وجود دارد که صرف نظر از مشکلات دست و‏‎ ‎‏پاگیر رسیدگی عادی به آنها چندین سال به طول می انجامد و این‏‎ ‎‏امر موجب اضرار بیت المال و حقوق محرومین و مستضعفین جامعه‏‎ ‎‏می شود. علیهذا از محضرتان استدعا می شود در صورت صوابدید جهت‏‎ ‎‏پیشرفت امور و ضایع نشدن حق فقرا و مستمندان به مسئولین‏‎ ‎‏قضایی مربوطه دستور فرمایید تا بدین پرونده ها خارج از ضوابط‏‎ ‎‏دست و پاگیر حاکم بر دادگاهها طبق موازین شرع انور رسیدگی شود و‏‎ ‎‏فردی را برای این کار انتخاب نمایند. و از آنجا که جناب حجت الاسلام و‏‎ ‎‏المسلمین آقای نیرّی فردی وارسته، قاطع و مورد توجه حضرتعالی‏‎ ‎‏است و نیز مورد توجه قضای کشور است برای مسئولیت این امر پیشنهاد‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 155

‏می شود. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. مهدی کروبی ـ حسن‏‎ ‎‏صانعی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته ‏

‏     با سلام و دعا. این کار مربوط به جنابعالی است. ان شاءالله اقدام‏‎ ‎‏می نمایید. من با پیشنهاد آقایان: کروبی و صانعی و انتخاب آقای نیّری‏‎ ‎‏برای این کار موافقم. البته با اختیاراتی که خود بتواند تصمیم لازم را‏‎ ‎‏بگیرد. ان شاءالله موفق و مؤید باشید. والسلام علیکم.(229)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

19 / 2 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دادگاه اصل 49 قانون اساسی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی ـ دامت افاضاته‏

‏     جنابعالی آقای نیّری را برای رسیدگی به پرونده های موضوع حکم‏‎ ‎‏آقای صانعی‏‎[8]‎‏ و آقای کروبی‏‎[9]‎‏ انتخاب نمایید تا هر پرونده ای در کشور‏‎ ‎‏مربوط به آن حکم می گردد را رسیدگی نماید. و همان طور که نوشته اید‏‎ ‎‏برای اینکه حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را‏‎ ‎‏موظف کنید این پرونده ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان‏‎ ‎‏حجتی الاسلام معرفت و نیّری موظفند این پرونده را خارج از قوانین‏‎ ‎‏دست و پا گیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مدنظر‏‎ ‎‏قرار دهند، تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نگردد. بدیهی است کلیۀ‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 156

‏احکام صادره که به تأیید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی‏‎ ‎‏و لازم الاجراست. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. توضیح‏‎ ‎‏این مطلب لازم است که پرونده های شهرستانها از طریق آقای نیّری به‏‎ ‎‏دادگاه عالی فرستاده خواهد شد.‏‎[10]‎‏(230)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

28 / 2 / 68

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 157

  • )) آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور.
  • )) آیت الله موسوی اردبیلی که سمت دادستانی کل کشور را داشتند، پس از شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در حادثۀ انفجار حزب جمهوری اسلامی در روز هفتم تیرماه 1360 به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شدند.
  • )) آیت الله ربانی املشی به جای آیت الله موسوی اردبیلی به سمت دادستان کل کشور منصوب شد.
  • )) هرچند انتصاب عالیترین مقام قضایی (رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور) بر عهدۀ مقام رهبری است، اما چون در قانون اساسی به مسألۀ «مشورت» با قضات دیوان عالی کشور اشاره شده است، حضرت امام(س) که بیش از هرکس دیگر بر رعایت و اجرای قانون تأکید داشتند، نظر قضات را جویا شده اند.
  • )) دستخط حضرت امام(س) در پی درخواست مورخ 6 / 8 / 66 آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور صادر شد. وی در نامۀ خود یادآور شده است: «پرونده های اعدام طبق قانون سابق پس از حکم محکمه لازم بوده است از وزیر دادگستری دستور اجرا بگیرند. پس از انقلاب ما هنوز موفق به اصلاح این قانون و جایگزینی قانون دیگری مناسب با وضع فعلی نشده ایم؛ و کار به صورتی درآمده که در نتیجۀ معوق ماندن پرونده ها در این مرحله گاهی به مشکلاتی دچار می شود و ماهها بلکه بیش از یکی دو سال اجرای حکم به تأخیر می افتد...».
  • )) آیت الله شیخ محمد مهدی ربانی املشی (1303ـ1364 ه . ش.) که پس از شهادت آیت الله دکتر بهشتی و انتصاب آیت الله موسوی اردبیلی به ریاست دیوان عالی کشور، به سمت دادستان کل کشور، منصوب گردید.
  • )) دستخط حضرت امام(س) در پاسخ به نامۀ شماره 2688 / 2 / 3 مورخ 21 / 2 / 64 آیت الله یوسف صانعی صادر شد. وی در نامۀ خود ضمن اشاره به مشکلات موجود، از حضرت امام استدعا کرده بودند با استعفای ایشان از دادستانی کل کشور موافقت فرماید.
  • )) حجت الاسلام حاج شیخ حسن صانعی، نمایندۀ امام و سرپرست بنیاد پانزده خرداد.
  • )) حجت الاسلام مهدی کروبی، نمایندۀ امام و سرپرست بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
  • )) حضرت امام(س) با صدور حکمی، آقایان صانعی و کروبی را برای گشایش حسابی در بانک به نام حساب «وجوه حاصله از اجرای اصل 49 قانون اساسی» مأمور فرمودند. پیش از این دو نفر، حجت الاسلام محمد موسوی خوئینی، دادستان کل کشور، این مأموریت را برعهده داشت.