زندان و عفو مجرمین
احکام عفو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

احکام عفو

احکام عفو

‏ ‏

‏ ‏

عفو به مناسبت نیمۀ شعبان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دادستان دادگاههای انقلاب اسلامی کشور‏

‏     نظـر بـه اینکـه در نیمـۀ شعبـان معظـم 99 ـ روز میـلاد مسعـود‏‎ ‎‏حضـرت ولیّ عصـر ـ کلیـۀ متهمیـن که در رژیم سـابق مـرتکب‏‎ ‎‏تقصیـراتی شـده اند، بـه استثنـای اشخـاصی که ذیـلاً ذکـر خـواهد شد،‏‎ ‎‏مـورد عفـو قـرار گرفتـه، لازم است دستـور دهیـد تمـام دادگاههـای‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 86

‏انقـلاب اسـلامی سرتاسر کشـور در اسـرع وقت بـه پـروندۀ متهمیـن‏‎ ‎‏رسیدگی نموده، و بخشوده شدگان را فوراً آزاد نمایند. استثنا شدگان‏‎ ‎‏عبارتند از:‏

‏     1. کسانی که شخصاً مبادرت به قتل شخص یا اشخاصی نموده اند.‏

‏     2. آنهایی که دستور قتل شخص یا اشخاصی را صادر کرده اند.‏

‏     3. افرادی که زندانیان را شکنجه داده و یا دستور آن را داده اند.‏

‏     4. اشخـاصی کـه به نحوی از انحا از بیت المال سوء استفاده‏‎ ‎‏نموده اند.‏

‏     ضمناً توجه داشته باشید که بخشودگی مذکور شامل کسانی که قبل‏‎ ‎‏از عفوِ پانزدۀ شعبان نود و نُه، حکم دادگاه دربارۀ آنها صادر شده‏‎ ‎‏است نمی شود. و نیز بعد از حکم عفو اگر کسی مرتکب جرمی شد، باید‏‎ ‎‏تعقیب و مجازات شود. و اکیداً اعلام کنید که هیچ کس حق ندارد‏‎ ‎‏مستقیماً متعرض قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی بشود؛ و‏‎ ‎‏متهمان در این دستگاهها باید به وسیلۀ رؤسای خودِ آنان تسلیم‏‎ ‎‏دادگاه شوند، و متخلفین از این امر، مورد تعقیب و مجازات قرار‏‎ ‎‏گیرند.(115)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

25 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عفو به مناسبت عید غدیر

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دادستان کل انقلاب اسلامی ایران‏

‏     به مناسبت حلول عید سعید غدیر ـ مبدأ نصب امامت امت ـ تمام‏‎ ‎‏کسانی که در دادگاههای انقلابی جرمهای آنان طوری بوده که کمتر از‏‎ ‎‏دوسال محکوم به حبس شده اند مورد عفو قرار گیرند. دستور دهید به‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 87

‏پرونده های آنان به اسرع وقت رسیدگی و آنان را آزاد کنند. لازم است به‏‎ ‎‏شکرانۀ این نعمت از خطاهای خود در پیشگاه خداوند متعال توبه‏‎ ‎‏کنند.(116)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

18 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دقت در عفو زندانیان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏هیچ گاه در ذهن من خطور نکرده و نمی کند که شما‏‎[1]‎‏ خدای ناکرده‏‎ ‎‏ذره ای خلاف واقع عمل کرده باشید. من به شما علاقه دارم و همگی‏‎ ‎‏شمارا می شناسم و همه شما مورد تأیید من هستید. ولی مطلبی را‏‎ ‎‏که من باید تذکر دهم این است که همۀ ما باید احتیاط را به طور کلی‏‎ ‎‏مراعات کنیم. هم شما و هم من هیچ کدام نمی خواهیم که حتی یک نفر‏‎ ‎‏بیگناه در زندان بماند، ولی این اسباب آن نشود که کسانی که گنهکارند‏‎ ‎‏به سزای اعمالشان نرسند. دیدید که منافقین در دانشگاه چه کردند.‏‎ ‎‏همه می گویند آنهایی که آدم کشته اند باید مجازات شوند. البته من‏‎ ‎‏هر وقت هر حرفی را میزنم هر کس بر طبق سلیقۀ خود از آن‏‎ ‎‏برداشت می کند. هر کس هر چه می خواهد بگوید، شما به کارتان ادامه‏‎ ‎‏دهید. من از دوران اواخر طلبگی ام شما را می شناسم و بشما اطمینان‏‎ ‎‏دارم.‏

‏     کار شما خدمتی است بزرگ. سعی کنید هیچ کس بیخود در زندان‏‎ ‎‏نماند. خداوند شمارا تأیید نماید و موفق کند.(117)‏

26 / 12 / 63

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 88

تأیید هیأت عفو زندانیان

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرات حجج اسلام، هیأت محترم عفو ـ دامت افاضاتهم‏

‏     ‏‏بنـا به گـزارش واصلـه، بعضی از مسئـولین در مـورد انحـلال هیـأت‏‎ ‎‏عفـو، که مـورد احتـرام و اطمینـان اینجـانب می بـاشند، مطالبی‏‎ ‎‏نـوشته اند که واقعیـت نـدارد، و چنیـن انحـلالی صـورت نگـرفته است.‏‎ ‎‏و حضـرات آقـایان بـاید تـوجه داشته بـاشند اینگـونه مسـائلی کـه‏‎ ‎‏مـوجب رنـجش خاطر همگی مـاست نبـاید سبب دلسـردی در کارها‏‎ ‎‏بـاشد؛ زیـرا شمـا بـرای خدا کار می کنیـد، و او از شمـا راضی و خشنـود‏‎ ‎‏است.‏

‏     من به قوۀ قضاییه توصیه می کنم که با روی گشاده شما را در سراسر‏‎ ‎‏کشور یاری دهند. و شما نیز همچون گذشته با احتیاط و دقت به کارتان‏‎ ‎‏ادامه دهید. و بدانید که شما مورد تأیید اینجانب هستید. خداوند به همۀ‏‎ ‎‏ما این توفیق را عنایت فرماید که هر چه بهتر بتوانیم به اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏خدمت کنیم. والسلام علیکم و رحمة الله .(118)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

2 / 10 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عفو زندانیان گروهکی

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام، آقای ری شهری، وزیر محترم اطلاعات ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     بـا پیشنهـاد شمـا مبنی بر عفـو عمومی زندانیـان گـروهکی‏‎ ‎‏مـوافقت می شـود. و امیـدوارم خانـواده های محتـرم زندانیـان گـروهکی‏‎ ‎‏فـرزندان خـود را نصحیـت کننـد تـا دست به کارهـایی نـزنند که‏‎ ‎‏موجب ناراحتی مجدد خود و خانواده هایشان گردد. ان شاءالله مسئولین‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 89

‏نظام اسلامی با مهربانی و برادری با آنها برخورد نموده، و با‏‎ ‎‏ایجاد تسهیلات شغلی موجب دلگرمی آنان گردند. از خداوند متعال‏‎ ‎‏می خواهم راه هدایت و درستی را نصیب همه بفرماید. والسلام‏‎ ‎‏علیکم.(119)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

19 / 11 / 67

*  *  *‏ ‏

 

 

عفو روحانی نمایان تائب

‏ بسمه تعالی ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای رازینی ـ دامت افاضاته‏

‏     با عفو کلیۀ محکومین به حبس توسط دادگاه ویژۀ روحانیت، در‏‎ ‎‏صورتی که به نظر دادگاه تنبّه نسبی پیدا کرده و آزادی آنها ضرری برای‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی نداشته باشد. موافقت می شود.‏‎[2]‎‏(120)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

29 / 11 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ بسمه تعالی ‏

‏ ‏

‏ ‏

واگذاری عفو به دیوان عالی کشور

‏بـا تشکـر از زحمـات ارزشمنـد حضـرات حجج اسلام آقـایـان:‏‎ ‎‏محمـد محمـدی گیلانی، محمد مـوسوی بجنـوردی، سید محمد‏‎ ‎‏ابطحی و مهـدی قـاضی به اطلاع می رسـانم که هیـأت عفو کما فی‏‎ ‎‏السابق دارای همان اختیـارات می باشد. تنهـا فرق این است که از این‏‎ ‎‏پـس ‏‏[‏‏درخواستهـا‏‎ ‎‏]‏‏از طـریق ریـاست محتـرم دیـوان عـالی کشـور به‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 90

‏اینجانب می رسد.‏

‏     خداوند ان شاءالله توفیق بیشتر عنایت فرماید تا خدمات بیشتری‏‎ ‎‏بنمایید. والسلام علیکم و رحمة الله .(121)‏

‏ روح الله الموسوی الخمینی‏

15 / 2 / 68

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 91

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 92

  • )) اعضای هیأت سرپرستی و عفو زندانها.
  • )) این فرمان در پی درخواست مورخ 29 / 11 / 67 حجت الاسلام علی رازینی، حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت دایر به عفو و آزادی محکومان دادگاه ویژۀ روحانیت به مناسبت آغاز دومین دهۀ پیروزی انقلاب اسلامی ایران صادر شد.