فصل دوم: فلسفۀ قوانین و مجازاتها در اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: فلسفۀ قوانین و مجازاتها در اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل دوم: فلسفۀ قوانین و مجازاتها در اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ هدف از اجرای قوانین و مجازاتها‏

‏ فلسفۀ مجازاتها در اسلام‏

‏ زندان و عفو مجرمین‏

‏ ‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 43

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 44