فصل اول: مقام و جایگاه قضا و دستگاه قضایی
اهمیت و وظیفۀ دستگاه قضایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

اهمیت و وظیفۀ دستگاه قضایی

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت و وظیفۀ دستگاه قضایی

‏ ‏

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 3