بخش اول: سیاست خارجی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بخش اول: سیاست خارجی

‏     ‏بخش اول 

‏ ‏

‏ ‏

سیاست خارجی

‏ ‏

‏ ‏

 فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی ج.ا.ا.

1. گستره روابط براساس مبانی اسلامی و انسانی      7. نه شرقی ـ نه غربی 

‏2. ‏اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور یکدیگر     8. دفاع از کیان اسلام و مسلمین 

‏3. روابط حسنه، مدارا و مسالمت آمیز                     9. دفاع از مستضعفین و مظلومین ‏

‏4. اصل آزادی ـ استقلال و منافع ملی                     10. کمک به نهضتهای آزادیبخش ‏

‏5. نفی سلطه گری و سلطه پذیری                          11. صدور انقلاب اسلامی ‏

‏6. نفی ظلم و ظلم پذیری ‏

‏ ‏

 فصل دوم: تشکیلات اجرائی در سیاست خارجی

1. وزارت امور خارجه

‏2. سفارتخانه ها‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 2