بخش دوم
جنگ تحمیلی
استقامت بی نظیر مردم ایران در جنگ تحمیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استقامت بی نظیر مردم ایران در جنگ تحمیلی

استقامت بی نظیر مردم ایران در جنگ تحمیلی 

‏من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و تودۀ میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از‏‎ ‎‏ملت حجاز در عهد رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و کوفه و عراق در عهد‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین و حسین بن علی ـ صلوات الله و سلامه علیهما ـ می باشند. آن حجاز‏‎ ‎‏که در عهد رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ مسلمانان نیز اطاعت از ایشان‏‎ ‎‏نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتند، که خداوند تعالی در سورۀ «توبه» با‏‎ ‎‏آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعدۀ عذاب داده است. و آنقدر به ایشان دروغ بستند‏‎ ‎‏که به حسب نقل، در منبر به آنان نفرین فرمودند. و آن اهل عراق و کوفه که با‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین آنقدر بدرفتاری کردند و از اطاعتش سر باز زدند که شکایات آن‏‎ ‎‏حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف است. و آن مسلمانان عراق و کوفه که‏‎ ‎‏با سیدالشهدا ـ علیه السلام ـ آن شد که شد. و آنان که در شهادت دستْ آلوده‏‎ ‎‏نکردند، یا گریختند از معرکه و یا نشستند تا آن جنایت تاریخ واقع شد. اما امروز‏‎ ‎‏می بینیم که ملت ایران از قوای مسلح نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج تا قوای‏‎ ‎‏مردمی از عشایر و داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشت جبهه ها، با کمال‏‎ ‎‏شوق و اشتیاق چه فداکاریها می کنند و چه حماسه ها می آفرینند. و می بینیم که‏‎ ‎‏مردم محترم سراسر کشور چه کمکهای ارزنده می کنند. و می بینیم که‏‎ ‎‏بازماندگان شهدا و آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 167

‏حماسه آفرین و گفتار و کرداری مشتاقانه و اطمینان بخش با ما و شما روبه رو‏‎ ‎‏می شوند. و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال‏‎ ‎‏و اسلام و حیات جاویدان. در صورتی که نه در محضر مبارک رسول اکرم ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیه و آله و سلم ـ هستند، و نه در محضر امام معصوم ـ صلوات الله علیه. و انگیزۀ‏‎ ‎‏آنان ایمان و اطمینان به غیب است. و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف‏‎ ‎‏است. و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نموده، و ما همه‏‎ ‎‏مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم.(145)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 168