بخش دوم
قوای مسلح
پرهیز از اعزام دانشجویان به امریکا و شوروی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پرهیز از اعزام دانشجویان به امریکا و شوروی

پرهیز از اعزام دانشجویان به امریکا و شوروی 

‏احتیاج ما پس از اینهمه عقب ماندگی مصنوعی به صنعتهای بزرگ کشورهای‏‎ ‎‏خارجی حقیقتی است انکارناپذیر. و این به آن معنی نیست که ما باید در علوم‏‎ ‎‏پیشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم. دولت و ارتش باید کوشش کنند که‏‎ ‎‏دانشجویان متعهد را در کشورهایی که صنایع بزرگ پیشرفته را دارند و استعمار و‏‎ ‎‏استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به امریکا و شوروی و کشورهای دیگر‏‎ ‎‏که در مسیر این دو قطب هستند احتراز کنند، مگر ان شاءالله روزی برسد که این‏‎ ‎‏دو قدرت به اشتباه خود پی برند و در مسیر انسانیت و انساندوستی و احترام به‏‎ ‎‏حقوق دیگران واقع شوند؛ یا ان شاءالله مستضعفان جهان و ملتهای بیدار و‏‎ ‎‏مسلمانان متعهد، آنان را به جای خود نشانند. به امید چنین روزی.(144)‏

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 166