بخش دوم
قوای مسلح
بیداری در برابر حیله های بازیگران سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیداری در برابر حیله های بازیگران سیاسی

بیداری در برابر حیله های بازیگران سیاسی 

‏وصیت برادرانۀ من در این قدمهای آخرین عمر بر قوای مسلح به طور عموم، آن‏‎ ‎‏است که ای عزیزان که به اسلام عشق می ورزید و با عشق لقاءالله به فداکاری در‏‎ ‎‏جبهه ها و در سطح کشور به کار ارزشمند خود ادامه می دهید، بیدار باشید و‏‎ ‎‏هوشیار که بازیگران سیاسی و سیاستمداران حرفه ای غرب و شرقزده و دستهای‏‎ ‎‏مرموز جنایتکاران پشت پرده لبۀ تیز سلاح خیانت و جنایتکارشان از هر سو و‏‎ ‎‏بیشتر از هر گروه متوجه به شما عزیزان است؛ و می خواهند از شما عزیزان که با‏‎ ‎‏جانفشانی خود انقلاب را پیروز نمودید و اسلام را زنده کردید بهره گیری کرده و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را براندازند؛ و شما را با اسم اسلام و خدمت به میهن و ملت از‏‎ ‎‏اسلام و ملت جدا کرده به دامن یکی از دو قطب جهانخوار بیندازند؛ و بر زحمات و‏‎ ‎‏فداکاریهای شما با حیله های سیاسی و ظاهرهای به صورت اسلامی و ملی خط‏‎ ‎‏بطلان بکشند.(142)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 165