بخش دوم
قوای مسلح
ضرورت وجود قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ضرورت وجود قوای مسلح

ضرورت وجود قوای مسلح 

‏قوای مسلح، از ارتش و سپاه و ژاندارمری و شهربانی تا کمیته ها و بسیج و عشایر‏‎ ‎‏ویژگی خاص دارند. اینان که بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسلامی می باشند‏‎ ‎‏و نگهبان سرحدات و راهها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنیت و‏‎ ‎‏آرامش بخشان به ملت می باشند، می بایست مورد توجه خاص ملت و دولت و‏‎ ‎‏مجلس باشند. و لازم است توجه داشته باشند که در دنیا آنچه که مورد‏‎ ‎‏بهره برداری برای قدرتهای بزرگ و سیاستهای مخرب، بیشتر از هر چیز و هر‏‎ ‎‏گروهی است، قوای مسلح است. قوای مسلح است که با بازیهای سیاسی، کودتاها‏‎ ‎‏و تغییر حکومتها و رژیمها به دست آنان واقع می شود؛ و سودجویان دغل بعض‏‎ ‎‏سران آنان را می خرند و با دست آنان و توطئه های فرماندهان بازی خوردۀ‏‎ ‎‏کشورها را به دست می گیرند، و ملتهای مظلوم را تحت سلطه قرار داده و استقلال‏‎ ‎‏و آزادی را از کشورها سلب می کنند. و اگر فرماندهان پاکدامن متصدی امر باشند،‏‎ ‎‏هرگز برای دشمنان کشورها امکان کودتا یا اشغال یک کشور پیش نمی آید و یا اگر‏‎ ‎‏احیاناً پیش آید، به دست فرماندهان متعهد شکسته و ناکام خواهد ماند. ‏

‏     و در ایران نیز که این معجزۀ عصر به دست ملت انجام گرفت، قوای مسلح‏‎ ‎‏متعهد و فرماندهان پاک و میهن دوست سهم بسزایی داشتند. و امروز که جنگ‏‎ ‎‏لعنتی و تحمیلی صدام تکریتی به امر و کمک امریکا و سایر قدرتها پس از نزدیک‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 163

‏به دو سال با شکست سیاسی و نظامی ارتش متجاوز بعث و پشتیبانان‏‎ ‎‏قدرتمند و وابستگان به آنان روبه رو است، باز قوای مسلح نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏سپاهی و مردمی با پشتیبانی بیدریغ ملت در جبهه ها و پشت جبهه ها این‏‎ ‎‏افتخار بزرگ را آفریدند و ایران را سرافراز نمودند؛ و نیز شرارتها و توطئه های‏‎ ‎‏داخلی را که به دست عروسکهای وابسته به غرب و شرق برای براندازی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی بسیج شده بودند با دست توانای جوانان کمیته ها و‏‎ ‎‏پاسداران بسیج و شهربانی و با کمک ملت غیرتمند درهم شکسته شد. و‏‎ ‎‏همین جوانان فداکار عزیزند که شبها بیدارند تا خانواده ها با آرامش استراحت‏‎ ‎‏کنند. خدایشان یار و مددکار باد.(140)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 164