بخش دوم
مسائل نظامی، دفاعی در نظام اسلامی
اهداف مبارزه و رمز پیروزی و شکست آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اهداف مبارزه و رمز پیروزی و شکست آن

اهداف مبارزه و رمز پیروزی و شکست آن 

‏در جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکاریها و جان نثاریها و محرومیتها‏‎ ‎‏مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علوّ رتبۀ آن است، آنچه که شما‏‎ ‎‏ملت شریف و مجاهد برای آن بپاخاستید و دنبال می کنید و برای آن جان و‏‎ ‎‏مال نثار کرده و می کنید، والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصدی است و‏‎ ‎‏مقصودی است که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده‏‎ ‎‏است و خواهد شد؛ و آن مکتب الوهیت به معنی وسیع آن و ایدۀ توحید با ابعاد‏‎ ‎‏رفیع آن است که اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و‏‎ ‎‏مراتب غیب و شهود است؛ و آن در مکتب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏به تمام معنی و درجات و ابعاد متجلی شده؛ و کوشش تمام انبیای عظام‏‎ ‎‏ـ علیهم سلام الله ـ و اولیای معظم ـ سلام الله علیهم ـ برای تحقق آن بوده و‏‎ ‎‏راهیابی به کمال مطلق و جلال و جمال بی نهایت جز با آن میسر نگردد. آن‏‎ ‎‏است که خاکیان را بر ملکوتیان و برتر از آنان شرافت داده، و آنچه برای خاکیان‏‎ ‎‏از سیر در آن حاصل می شود برای هیچ موجودی در سراسر خلقت در سرّ و‏‎ ‎‏عَلن حاصل نشود.(137)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اینجانب به همۀ نسلهای حاضر و آینده وصیت می کنم که اگر بخواهید اسلام و‏‎ ‎‏حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از‏‎ ‎‏کشورتان قطع شود، این انگیزۀ الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن‏‎ ‎‏سفارش فرموده است از دست ندهید؛ و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و‏‎ ‎‏بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است.(138)‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 160

  • رجوع شود به فیشهای شماره 9 و 89.