بخش دوم
مسائل اقتصادی در نظام اسلامی
محاصرۀ اقتصادی و ابتکارات مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

محاصرۀ اقتصادی و ابتکارات مسلمین

محاصرۀ اقتصادی و ابتکارات مسلمین 

‏به خوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس از تحریم اقتصادی همانها که‏‎ ‎‏از ساختن هرچیز خود را عاجز می دیدند و از راه انداختن کارخانه ها آنان را‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 157

‏مأیوس می نمودند، افکار خود را به کار بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش و‏‎ ‎‏کارخانه ها را خود رفع نمودند. و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان‏‎ ‎‏خارجی، تحفه ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش‏‎ ‎‏کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در راه ابتکار‏‎ ‎‏بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دشمن نجات یابد.(134)‏

*  *  *

‏ ‏

‏من وصیت دلسوزانه و خادمانه می کنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدود بسیار‏‎ ‎‏چشمگیری از بسیاری از این دامها نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و‏‎ ‎‏ابتکار برخاسته و دیدیم که بسیاری از کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل‏‎ ‎‏هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمی رفت متخصصینِ ایران قادر به راه انداختن‏‎ ‎‏کارخانه ها و امثال آن باشند و همه دستها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده‏‎ ‎‏بودیم که متخصصین آنان اینها را به راه اندازند، در اثر محاصرۀ اقتصادی و جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی، خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتهای‏‎ ‎‏ارزانتر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم‏‎ ‎‏می توانیم.(135)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 158