مسائل اقتصادی در نظام اسلامی
اصلاح ساختار اداری و شیوۀ زندگی کارگزاران نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اصلاح ساختار اداری و شیوۀ زندگی کارگزاران نظام اسلامی

اصلاح ساختار اداری و شیوۀ زندگی کارگزاران نظام اسلامی

‏باید دانست که گرچه تمام وزیران وزارتخانه ها مسئولیت در اسلامی کردن و‏‎ ‎‏تنظیم امور محل مسئولیت خود دارند لکن بعضی از آنها ویژگی خاص دارند؛‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 152

‏مثل وزارت خارجه که مسئولیت سفارتخانه ها را در خارج از کشور دارند.‏‎ ‎‏اینجانب از ابتدای پیروزی به وزرای خارجه راجع به طاغوتزدگی سفارتخانه ها و‏‎ ‎‏تحول آنها به سفارتخانه های مناسب با جمهوری اسلامی توصیه هایی نمودم،‏‎ ‎‏لکن بعض آنان یا نخواستند یا نتوانستند عمل مثبتی انجام دهند. و اکنون که سه‏‎ ‎‏سال از پیروزی می گذرد اگرچه وزیر خارجۀ کنونی اقدام به این امر نموده است و‏‎ ‎‏امید است با پشتکار و صرف وقت این امر مهم انجام گیرد. و وصیت من به وزرای‏‎ ‎‏خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است،‏‎ ‎‏چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها؛ و چه در سیاست خارجیِ حفظ‏‎ ‎‏استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور‏‎ ‎‏ما را ندارند. و از هر امری که شائبۀ وابستگی با همۀ ابعادی که دارد به طور قاطع‏‎ ‎‏احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی در بعض امور هر چند ممکن است ظاهر‏‎ ‎‏فریبنده ای داشته باشد یا منفعت و فایده ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه،‏‎ ‎‏ریشۀ کشور را به تباهی خواهد کشید. و کوشش داشته باشید در بهتر کردن‏‎ ‎‏روابط با کشورهای اسلامی و در بیدار کردن دولتمردان و دعوت به وحدت و‏‎ ‎‏اتحاد کنید که خداوند با شماست.(127)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت اینجانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که‏‎ ‎‏علاوه بر آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه ای که از آن ارتزاق می کنید‏‎ ‎‏مال ملت، و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد‏‎ ‎‏زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی‏‎ ‎‏موجب غضب الهی می شود، همۀ شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با‏‎ ‎‏پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست‏‎ ‎‏ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید. و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم‏‎ ‎‏شوید، شماها کنار گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 153

‏شما ستم پیشگان پستها را اشغال می نمایند. بنابر این حقیقت ملموس، باید‏‎ ‎‏کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی ـ انسانی احتراز نمایید.‏‎ ‎‏و در همین انگیزه به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که در‏‎ ‎‏انتخاب استاندارها دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با‏‎ ‎‏مردم انتخاب نمایند، تا آرامش در کشور هرچه بیشتر حکمفرما باشد.(128)‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 154

  • رجوع شود به فیش شماره 30.