بخش دوم
مسائل اقتصادی در نظام اسلامی
کوتاه کردن دست غارتگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کوتاه کردن دست غارتگران

کوتاه کردن دست غارتگران 

‏اکنون نیز با این نقشه در حرکتند. و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از‏‎ ‎‏هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپردۀ آنان نترسید؛ و حکام‏‎ ‎‏جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از‏‎ ‎‏کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست‏‎ ‎‏گیرید.(119)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اکنون که بحمدالله تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد برای دخالت همۀ‏‎ ‎‏طبقات پیش آمده است، هیچ عذری باقی نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنی،‏‎ ‎‏مسامحه در امر مسلمین است. هرکس به مقدار توانش و حیطۀ نفوذش لازم‏‎ ‎‏است در خدمت اسلام و میهن باشد؛ و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب‏‎ ‎‏استعمارگر و غرب یا شرقزدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند، و بدانند که مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان‏‎ ‎‏چپاولگر بین المللی هستند، با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏دیگر رخنه، و با دست افراد خودِ ملتها، کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید‏‎ ‎‏با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدمِ نفوذی به مقابله برخیزید و به‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 148

‏آنان مهلت ندهید. خدایتان یار و نگهدار باشد.(120)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگرانِ‏‎ ‎‏خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزۀ الهی را که خداوند تعالی در قرآن‏‎ ‎‏کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید؛ و در مقابل این انگیزه که رمز‏‎ ‎‏پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است. بی جهت نیست‏‎ ‎‏که بوقهای تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده های بومی آنان تمام توان خود را‏‎ ‎‏صرف شایعه ها و دروغهای تفرقه افکن نموده اند و میلیاردها دلار برای آن صرف‏‎ ‎‏می کنند.(121)‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 149

  • رجوع شود به فیش شماره 9.