تعلیم و تربیت در نظام اسلامی
استفاده از معلمان و استادان غربزده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استفاده از معلمان و استادان غربزده

استفاده از معلمان و استادان غربزده 

‏از دبستانها تا دانشگاهها کوشش شد که معلمان و دبیران و اساتید و رؤسای‏‎ ‎‏دانشگاهها از بین غربزدگان یا شرقزدگان و منحرفان از اسلام و سایر ادیان‏‎ ‎‏انتخاب و به کار گماشته شوند و متعهدان مؤمن در اقلیت قرار گیرند که قشر مؤثر‏‎ ‎‏را که در آتیه حکومت را به دست می گیرند، از کودکی تا نوجوانی و تا جوانی طوری‏‎ ‎‏تربیت کنند که از ادیان مطلقاً، و اسلام بخصوص، و از وابستگان به ادیان خصوصاً‏‎ ‎‏روحانیون و مبلغان، متنفر باشند.(111)‏

*  *  *

‏ ‏


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 143

‏از همه بدتر وضع دانشگاهها و دبیرستانها و مراکز آموزشی که مقدرات کشور به‏‎ ‎‏دست آنان سپرده می شد، با به کار گرفتن معلمان و استادان غربزده یا شرقزدۀ‏‎ ‎‏صددرصد مخالف اسلام و فرهنگ اسلامی بلکه ملی صحیح، با نام «ملیت» و‏‎ ‎‏«ملی گرایی»، گرچه در بین آنان مردانی متعهد و دلسوز بودند، لکن با اقلیت‏‎ ‎‏فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشان کار مثبتی نمی توانستند انجام دهند و با‏‎ ‎‏اینهمه و دهها مسائل دیگر، از آن جمله به انزوا و عزلت کشیدن روحانیان و با‏‎ ‎‏قدرت تبلیغاتْ به انحراف فکری کشیدن بسیاری از آنان، ممکن نبود این ملت با‏‎ ‎‏این وضعیت یکپارچه قیام کنند و در سرتاسر کشور با ایدۀ واحد و فریاد «الله اکبر»‏‎ ‎‏و فداکاریهای حیرت آور و معجزه آسا تمام قدرتهای داخل و خارج را کنار زده و‏‎ ‎‏خودْ مقدرات کشور را به دست گیرد. بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران از همۀ انقلابها جدا است: هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در‏‎ ‎‏انگیزۀ انقلاب و قیام. و تردید نیست که این یک تحفۀ الهی و هدیۀ غیبی بوده که‏‎ ‎‏از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است.(112)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 144