تعلیم و تربیت در نظام اسلامی
سوء استفاده از قرآن و روحانیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سوء استفاده از قرآن و روحانیت

سوء استفاده از قرآن و روحانیت 

‏اخیراً قدرتهای شیطانی بزرگ به وسیلۀ حکومتهای منحرفِ خارج از تعلیمات‏‎ ‎‏اسلامی، که خود را به دروغ به اسلام بسته اند، برای محو قرآن و تثبیت مقاصد‏‎ ‎‏شیطانی ابرقدرتها قرآن را با خط زیبا طبع می کنند و به اطراف می فرستند و با‏‎ ‎‏این حیلۀ شیطانی قرآن را از صحنه خارج می کنند. ما همه دیدیم قرآنی را که‏‎ ‎‏محمدرضا خان پهلوی طبع کرد و عده ای را اغفال کرد و بعض آخوندهای بیخبر‏‎ ‎‏از مقاصد اسلامی هم مداح او بودند.(104)‏

*  *  *

‏ ‏

‏می بینیم که ملک فهد هر سال مقدار زیادی از ثروتهای بی پایان مردم را صرف‏‎ ‎‏طبع قرآن کریم و محالّ تبلیغاتِ مذهبِ ضد قرآنی می کند و وهابیت، این مذهب‏‎ ‎‏سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج می کند؛ و مردم و ملتهای غافل را سوق به‏‎ ‎‏سوی ابرقدرتها می دهد و از اسلام عزیز و قرآن کریم برای هدم اسلام و قرآن‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 139

‏بهره برداری می کند.(105)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 140