بخش دوم
تعلیم و تربیت در نظام اسلامی
تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان

تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان 

‏اینجانب به همۀ نوجوانان و جوانان در مرحلۀ اول، و پدران و مادران و دوستان‏‎ ‎‏آنها در مرحلۀ دوم، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحلۀ‏‎ ‎‏بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه می دارد، با جان‏‎ ‎‏و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به نسل بعد بسپرید. و به همۀ نسلهای مسلسل‏‎ ‎‏توصیه می کنم که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلامِ آدم ساز، دانشگاهها را از‏‎ ‎‏انحراف و غرب و شرقزدگی حفظ و پاسداری کنید و با این عمل انسانی ـ اسلامی‏‎ ‎‏خود دست قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید. خدایتان‏‎ ‎‏پشتیبان و نگهدار باد.(94)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اینجانب در اینجا یک وصیت به اشخاصی که به انگیزۀ مختلف با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی مخالفت می کنند و به جوانان، چه دختران و چه پسرانی که مورد‏‎ ‎‏بهره برداری منافقان و منحرفان فرصت طلب و سودجو واقع شده اند می نمایم،‏‎ ‎‏که بیطرفانه و با فکر آزاد به قضاوت بنشینید.(95)‏

*  *  *

‏ ‏

‏برادران! شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی خوانید. ممکن است پس از من‏‎ ‎‏بخوانید در آن وقت من نزد شما نیستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 134

‏برای کسب مقام و قدرتی با قلبهای جوان شما بازی کنم. من برای آنکه شما‏‎ ‎‏جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسلام‏‎ ‎‏عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید. و از‏‎ ‎‏خداوند غفور می خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت کند و از گذشتۀ‏‎ ‎‏ما و شما با رحمت واسعۀ خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند همین را‏‎ ‎‏بخواهید، که او هادی و رحمان است.(96)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اگر دانشگاهها و مراکز تعلیم و تربیتِ دیگر با برنامه های اسلامی و ملی در راه‏‎ ‎‏منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان‏‎ ‎‏داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی فرو‏‎ ‎‏نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ملت محروم غارتزده تحمیل‏‎ ‎‏نمی شد و هرگز پای مستشاران خارجی به ایران باز نمی شد و هرگز ذخائر ایران و‏‎ ‎‏طلای سیاه این ملت رنجدیده در جیب قدرتهای شیطانی ریخته نمی شد و هرگز‏‎ ‎‏دودمان پهلوی و وابسته های به آن اموال ملت را نمی توانستند به غارت ببرند و‏‎ ‎‏در خارج و داخل پارکها و ویلاها بر روی اجساد مظلومان بنا کنند و بانکهای خارج‏‎ ‎‏را از دسترنج این مظلومان پر کنند و صرف عیاشی و هرزگی خود و بستگان خود‏‎ ‎‏نمایند. اگر مجلس و دولت و قوۀ قضاییه و سایر ارگانها از دانشگاههای اسلامی و‏‎ ‎‏ملی سرچشمه می گرفت ملت ما امروز گرفتار مشکلات خانه برانداز نبود.(97)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که‏‎ ‎‏خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و‏‎ ‎‏کشور و ملت خودشان مصون باشد.(98)‏

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 135

‏اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصلاح و پاکسازی است، بر همۀ ما‏‎ ‎‏لازم است با متصدیان کمک کنیم و برای همیشه نگذاریم دانشگاهها به انحراف‏‎ ‎‏کشیده شود؛ و هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشیم. و‏‎ ‎‏این امر حیاتی باید در مرحلۀ اول با دست پرتوان خود جوانان دانشگاهها و‏‎ ‎‏دانشسراها انجام گیرد که نجات دانشگاه از انحراف، نجات کشور و ملت است.(99)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 136