بخش دوم
تعلیم و تربیت در نظام اسلامی
هدفهای تعلیم و تربیت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هدفهای تعلیم و تربیت اسلامی

هدفهای تعلیم و تربیت اسلامی 

‏ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو‏‎ ‎‏مذهبی است که می خواهد حقایق قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین‏‎ ‎‏بلکه بشریت دم می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین‏‎ ‎‏نسخۀ نجات دهندۀ بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او‏‎ ‎‏پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند‏‎ ‎‏نجات دهد. و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به‏‎ ‎‏امر خداوند تعالی بوده، و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب، این بندۀ رها شده از‏‎ ‎‏تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگیها است.(92)‏

*  *  *

‏ ‏

‏لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فقاهت‏‎ ‎‏است و حوزه های فقهی و اصولی از طریقۀ مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ‏‎ ‎‏فقه اسلامی است منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و‏‎ ‎‏نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود؛ و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و‏‎ ‎‏انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و تحقیقات‏‎ ‎‏بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته های دیگر علوم به مناسبت احتیاجات‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 133

‏کشور و اسلام برنامه هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید شود.‏‎ ‎‏و از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم است به طور همگانی مورد تعلیم و‏‎ ‎‏تعلم قرار گیرد، علوم معنوی اسلامی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏،‏‎ ‎‏از قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس‏‎ ‎‏و سیر و سلوک الی الله ـ رزقنا الله و ایاکم ـ که جهاد اکبر می باشد.(93)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 134