بخش دوم
افکار، ایده ها و ارزشهای اجتماعی
وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

وحدت

وحدت 

‏بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است؛ و رمز پیروزی را ملت‏‎ ‎‏می داند و نسلهای آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزۀ الهی‏‎ ‎‏و مقصد عالی حکومت اسلامی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه‏‎ ‎‏برای همان انگیزه و مقصد.(89)‏

*  *  *

‏ ‏

‏در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و‏‎ ‎‏اختلاف است. بی جهت نیست که بوقهای تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده های‏‎ ‎‏بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعه ها و دروغهای تفرقه افکن نموده اند و‏‎ ‎‏میلیاردها دلار برای آن صرف می کنند. بی انگیزه نیست سفرهای دائمی‏‎ ‎‏مخالفان جمهوری اسلامی به منطقه. و مع الأسف در بین آنان از سردمداران و‏‎ ‎‏حکومتهای بعض کشورهای اسلامی، که جز به منافع شخص خود فکر نمی کنند‏‎ ‎‏و چشم و گوش بسته تسلیم امریکا هستند دیده می شود؛ و بعض از روحانی نماها‏‎ ‎‏نیز به آنان ملحقند. امروز و در آتیه نیز آنچه برای ملت ایران ومسلمانان جهان‏‎ ‎‏باید مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند، خنثی کردن تبلیغات تفرقه افکنِ‏‎ ‎‏خانه برانداز است. توصیۀ اینجانب به مسلمین و خصوص ایرانیان بویژه در عصر‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 131

‏حاضر، آن است که در مقابل این توطئه ها عکس العمل نشان داده و به انسجام و‏‎ ‎‏وحدت خود، به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را مأیوس‏‎ ‎‏نمایند.(90)‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 132

  • رجوع شود به فیش شماره 3.