بخش دوم
اقشار و گروههای اجتماعی
نویسندگان، دانشمندان و روشنفکران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نویسندگان، دانشمندان و روشنفکران

نویسندگان، دانشمندان و روشنفکران 

‏اینجانب در این وصیتنامه با اشاره می گذرم، ولی امید آن دارم که نویسندگان و‏‎ ‎‏جامعه شناسان و تاریخ نویسان، مسلمانان را از این اشتباه بیرون آورند. و آنچه‏‎ ‎‏گفته شده و می شود که انبیا ـ علیهم السلام ـ به معنویات کار دارند و حکومت و‏‎ ‎‏سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می کردند و‏‎ ‎‏ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تأسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است، زیرا آنچه‏‎ ‎‏مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است که برای‏‎ ‎‏سلطه جویی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند؛ جمع آوری‏‎ ‎‏ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و بالاخره دنیایی است که انسان‏‎ ‎‏را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از‏‎ ‎‏ظلم و جور و اقامۀ عدالت اجتماعی، همان است که مثل سلیمان بن داوود و‏‎ ‎‏پیامبر عظیم الشأن اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و اوصیای بزرگوارش برای آن‏‎ ‎‏کوشش می کردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامۀ آن از والاترین عبادات است،‏‎ ‎‏چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است. باید ملت بیدار‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 113

‏و هوشیار ایران با دید اسلامی این توطئه ها را خنثی نمایند. و گویندگان و‏‎ ‎‏نویسندگان متعهد به کمک ملت برخیزند و دست شیاطین توطئه گر را قطع‏‎ ‎‏نمایند.(71)‏

*  *  *

‏ ‏

‏مسئلۀ تبلیغ تنها به عهدۀ وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفۀ همۀ دانشمندان و‏‎ ‎‏گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است.(72)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت من به نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اشکالتراشان و‏‎ ‎‏صاحب عقدگان آن است که به جای آنکه وقت خود را در خلاف مسیر جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی صرف کنید و هرچه توان دارید در بدبینی و بدخواهی و بدگویی از‏‎ ‎‏مجلس و دولت و سایر خدمتگزاران به کار برید، و با این عمل کشور خود را به‏‎ ‎‏سوی ابرقدرتها سوق دهید، با خدای خود یک شب خلوت کنید و اگر به خداوند‏‎ ‎‏عقیده ندارید با وجدان خود خلوت کنید و انگیزۀ باطنی خود را که بسیار می شود‏‎ ‎‏خود انسانها از آن بیخبرند بررسی کنید، ببینید آیا با کدام معیار و با چه انصاف‏‎ ‎‏خون این جوانان قلم قلم شده را در جبهه ها و در شهرها نادیده می گیرید و با‏‎ ‎‏ملتی که می خواهد از زیر بار ستمگران و غارتگران خارجی و داخلی خارج شود و‏‎ ‎‏استقلال و آزادی را با جان خود و فرزندان عزیز خود به دست آورده و با فداکاری‏‎ ‎‏می خواهد آن را حفظ کند، به جنگ اعصاب برخاسته اید و به اختلاف انگیزی و‏‎ ‎‏توطئه های خائنانه دامن می زنید و راه را برای مستکبران و ستمگران باز‏‎ ‎‏می کنید. آیا بهتر نیست که با فکر و قلم و بیان خود دولت و مجلس و ملت را‏‎ ‎‏راهنمایی برای حفظ میهن خود نمایید؟ آیا سزاوار نیست که به این ملت مظلوم‏‎ ‎‏محروم کمک کنید و با یاری خود حکومت اسلامی را استقرار دهید؟ آیا این‏‎ ‎‏مجلس و رئیس جمهور و دولت و قوۀ قضایی را از آنچه در زمان رژیم سابق بود‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 114

‏بدتر می دانید؟ آیا از یاد برده اید ستمهایی که آن رژیم لعنتی بر این ملت مظلوم‏‎ ‎‏بی پناه روا می داشت؟ آیا نمی دانید که کشور اسلامی در آن زمان یک پایگاه‏‎ ‎‏نظامی برای امریکا بود و با آن عمل یک مستعمره می کردند و از مجلس تا دولت و‏‎ ‎‏قوای نظامی در قبضۀ آنان بود و مستشاران و صنعتگران و متخصصان آنان با این‏‎ ‎‏ملت و ذخائر آن چه می کردند؟ آیا اشاعۀ فحشا در سراسر کشور و مراکز فساد، از‏‎ ‎‏عشرتکده ها و قمارخانه ها و میخانه ها و مغازه های مشروب فروشی و سینماها و‏‎ ‎‏دیگر مراکز که هر یک برای تباه کردن نسل جوان عاملی بزرگ بود، از خاطرتان‏‎ ‎‏محو شده؟ آیا رسانه های گروهی و مجلات سراسر فسادانگیز و روزنامه های آن‏‎ ‎‏رژیم را به دست فراموشی سپرده اید؟(73)‏

*  *  *

‏ ‏

‏با کمال تأسف، نویسندگان به اصطلاح روشنفکر که به سوی یکی از دو قطب‏‎ ‎‏گرایش دارند، به جای آنکه در فکر استقلال و آزادی کشور و ملت خود باشند،‏‎ ‎‏خودخواهیها و فرصت طلبیها و انحصارجوییها به آنان مجال نمی دهد که‏‎ ‎‏لحظه ای تفکر نمایند و مصالح کشور و ملت خود را در نظر بگیرند، و مقایسۀ بین‏‎ ‎‏آزادی و استقلال را در این جمهوری با رژیم ستمگر سابق نمایند و زندگی‏‎ ‎‏شرافتمندانۀ ارزنده را توأم با بعض آنچه را که از دست داده اند، که رفاه و‏‎ ‎‏عیشزدگی است، با آنچه از رژیم ستمشاهی دریافت می کردند توأم با وابستگی و‏‎ ‎‏نوکرمآبی و ثناجویی و مداحی از جرثومه های فساد و معادن ظلم و فحشا‏‎ ‎‏بسنجند؛ و از تهمتها و نارواها به این جمهوری تازه تولد یافته دست بکشند و با‏‎ ‎‏ملت و دولت در صف واحد بر ضد طاغوتیان و ستم پیشگان زبانها و قلمها را به کار‏‎ ‎‏بگیرند.(74)‏

*  *  *

‏ ‏

‏می دانیم که قدرتهای بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورتهای‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 115

‏مختلف از ملیگراها و روشنفکران مصنوعی و روحانی نمایان که اگر مجال یابند از‏‎ ‎‏همه پرخطرتر و آسیب رسانترند ذخیره دارند که گاهی سی ـ چهل سال با مشی‏‎ ‎‏اسلامی و مقدس مآبی یا «پان ایرانیسم» و وطن پرستی و حیله های دیگر، با صبر و‏‎ ‎‏بردباری در میان ملتها زیست می کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام‏‎ ‎‏می دهند.(75)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران حرفه ای‏‎ ‎‏می گویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا حتی همجنس بازی و از این قبیل،‏‎ ‎‏تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند گرچه غرب و شرقزدگان به‏‎ ‎‏تقلید کورکورانه آن را ترویج می کنند.(76)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 116