بخش دوم
اقشار و گروههای اجتماعی
دانشجویان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دانشجویان

دانشجویان 

‏وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است که‏‎ ‎‏خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و‏‎ ‎‏کشور و ملت خودشان مصون باشد.(69)‏

*  *  *

‏ ‏

‏در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقۀ تحصیلکردۀ متعهد و روشنفکر‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 112

‏با اطلاع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به‏‎ ‎‏تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با‏‎ ‎‏تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند‏‎ ‎‏رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت‏‎ ‎‏مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از‏‎ ‎‏سرمایه داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که‏‎ ‎‏تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.(70)‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 113

  • رجوع شود به فیشهای شماره 41 و 91.