بخش دوم
اقشار و گروههای اجتماعی
روحانیون و طلاب علوم دینیّه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

روحانیون و طلاب علوم دینیّه

روحانیون و طلاب علوم دینیّه 

‏به جامعۀ محترم روحانیت خصوصاً مراجع معظم، وصیت می کنم که خود را از‏‎ ‎‏مسائل جامعه خصوصاً مثل انتخاب رئیس جمهور و وکلای مجلس، کنار نکشند‏‎ ‎‏و بی تفاوت نباشند. همه دیدید و نسل آتیه خواهد شنید که دست سیاست بازان‏‎ ‎‏پیرو شرق و غرب، روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات و رنجها بنیان‏‎ ‎‏گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازی سیاست بازان را خورده و‏‎ ‎‏دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به‏‎ ‎‏دست غربزدگان سپردند؛ و به سر مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن‏‎ ‎‏آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طولانی دارد.‏

‏     اکنون که بحمدالله تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد برای دخالت همۀ‏‎ ‎‏طبقات پیش آمده است، هیچ عذری باقی نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنی،‏‎ ‎‏مسامحه در امر مسلمین است. هرکس به مقدار توانش و حیطۀ نفوذش لازم‏‎ ‎‏است در خدمت اسلام و میهن باشد؛ و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب‏‎ ‎‏استعمارگر و غرب یا شرقزدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند، و بدانند که مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان‏‎ ‎‏چپاولگر بین المللی هستند، با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏دیگر رخنه، و با دست افراد خودِ ملتها، کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 109

‏با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدمِ نفوذی به مقابله برخیزید و به‏‎ ‎‏آنان مهلت ندهید. خدایتان یار و نگهدار باشد.(66)‏

*  *  *

‏ ‏

‏هیچ علاجی بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که‏‎ ‎‏محول به اوست برطبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد؛ و در تعیین‏‎ ‎‏رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقۀ تحصیلکردۀ متعهد و روشنفکر با اطلاع از‏‎ ‎‏مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و‏‎ ‎‏تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و‏‎ ‎‏متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند رئیس جمهور و‏‎ ‎‏وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و‏‎ ‎‏محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و‏‎ ‎‏زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و‏‎ ‎‏رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.(67)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت اینجانب به آن طایفه از روحانیون و روحانی نماها که با انگیزه های مختلف‏‎ ‎‏با جمهوری اسلامی و نهادهای آن مخالفت می کنند و وقت خود را وقف براندازی‏‎ ‎‏آن می نمایند و با مخالفان توطئه گر و بازیگران سیاسی کمک، و گاهی به طوری‏‎ ‎‏که نقل می شود با پولهای گزافی که از سرمایه داران بیخبر از خدا دریافت برای‏‎ ‎‏این مقصد می کنند کمکهای کلان می نمایند، آن است که شماها طرْفی از این‏‎ ‎‏غلط کاریها تاکنون نبسته و بعد از این هم گمان ندارم ببندید. بهتر آن است که اگر‏‎ ‎‏برای دنیا به این عمل دست زده اید ـ و خداوند نخواهد گذاشت که شما به مقصد‏‎ ‎‏شوم خود برسید ـ تا درِ توبه باز است از پیشگاه خداوند عذر بخواهید و با ملت‏‎ ‎‏مستمند مظلوم هم صدا شوید و از جمهوری اسلامی که با فداکاریهای ملت به‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 110

‏دست آمده حمایت کنید، که خیر دنیا و آخرت در آن است. گرچه گمان ندارم که‏‎ ‎‏موفق به توبه شوید. و اما به آن دسته که از روی بعض اشتباهات یا بعض خطاها،‏‎ ‎‏چه عمدی و چه غیرعمدی، که از اشخاص مختلف یا گروهها صادر شده و مخالف‏‎ ‎‏با احکام اسلام بوده است با اصل جمهوری اسلامی و حکومت آن مخالفت شدید‏‎ ‎‏می کنند و برای خدا در براندازی آن فعالیت می نمایند و با تصور خودشان این‏‎ ‎‏جمهوری از رژیم سلطنتی بدتر یا مثل آن است، با نیت صادق در خلوات تفکر‏‎ ‎‏کنند و از روی انصاف مقایسه نمایند با حکومت و رژیم سابق. و باز توجه نمایند‏‎ ‎‏که در انقلابهای دنیا هرج و مرجها و غلط رویها و فرصت طلبیها غیرقابل اجتناب‏‎ ‎‏است و شما اگر توجه نمایید و گرفتاریهای این جمهوری را در نظر بگیرید ـ از‏‎ ‎‏قبیل توطئه ها و تبلیغات دروغین و حملۀ مسلحانۀ خارج مرز و داخل، و نفوذ غیر‏‎ ‎‏قابل اجتناب گروههایی از مفسدان و مخالفان اسلام در تمام ارگانهای دولتی به‏‎ ‎‏قصد ناراضی کردن ملت از اسلام و حکومت اسلامی، و تازه کار بودن اکثر یا‏‎ ‎‏بسیاری از متصدیان امور و پخش شایعات دروغین از کسانی که از استفاده های‏‎ ‎‏کلان غیرمشروع بازمانده یا استفادۀ آنان کم شده، و کمبود چشمگیر قضات شرع‏‎ ‎‏و گرفتاریهای اقتصادی کمرشکن و اشکالات عظیم در تصفیه و تهذیب‏‎ ‎‏متصدیان چند میلیونی، و کمبود مردمان صالح کاردان و متخصص و دهها‏‎ ‎‏گرفتاری دیگر، که تا انسان وارد گود نباشد از آنها بیخبر است ـ و از طرفی اشخاص‏‎ ‎‏غرضمند سلطنت طلب سرمایه دار هنگفت که با رباخواری و سودجویی و با‏‎ ‎‏اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان و‏‎ ‎‏محرومان جامعه را تا حد هلاکت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد می کشند،‏‎ ‎‏نزد شما آقایان به شکایت و فریبکاری آمده و گاهی هم برای باور آوردن و خود را‏‎ ‎‏مسلمان خالص نشان دادن به عنوان «سهم» مبلغی می دهند و اشک تمساح‏‎ ‎‏می ریزند و شما را عصبانی کرده به مخالفت برمی انگیزانند، که بسیاری از آنان با‏‎ ‎‏استفاده های نامشروع، خون مردم را می مکند و اقتصاد کشور را به شکست‏‎ ‎‏می کشند. اینجانب نصیحت متواضعانۀ برادرانه می کنم که آقایان محترم‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 111

‏تحت تأثیر اینگونه شایعه سازیها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ اسلام این‏‎ ‎‏جمهوری را تقویت نمایند. و باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست‏‎ ‎‏بخورد، به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواهِ بقیة الله ـ روحی فداه ـ یا مطیع امر‏‎ ‎‏شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از دو قطب قدرت‏‎ ‎‏به حکومت می رسد و محرومان جهان، که به اسلام و حکومت اسلامی رو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‎ ‎‏آورده و دل باخته اند، مأیوس می شوند و اسلام برای همیشه منزوی خواهد شد؛‏‎ ‎‏و شماها روزی از کردار خود پشیمان می شوید که کار گذشته و دیگر پشیمانی‏‎ ‎‏سودی ندارد. و شما آقایان اگر توقع دارید که در یک شب همۀ امور بر طبق اسلام‏‎ ‎‏و احکام خداوند تعالی متحول شود یک اشتباه است، و در تمام طول تاریخ بشر‏‎ ‎‏چنین معجزه ای روی نداده است و نخواهد داد.‏

‏     و آن روزی که ان شاءالله تعالی مصلح کل ظهور نماید، گمان نکنید که یک‏‎ ‎‏معجزه شود و یکروزه عالم اصلاح شود؛ بلکه با کوششها و فداکاریها ستمکاران‏‎ ‎‏سرکوب و منزوی می شوند. و اگر نظر شماها مثل نظر بعض عامیهای منحرف، آن‏‎ ‎‏است که برای ظهور آن بزرگوار باید کوشش در تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم‏‎ ‎‏فراگیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، ‏فانّا لله و انّا الیه راجعون‏.(68)‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 112

  • رجوع شود به فیشهای 81 و 93.