بخش دوم
مسائل سیاسی در نظام اسلامی
مسلمانان و آیندۀ جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسلمانان و آیندۀ جهان اسلام

مسلمانان و آیندۀ جهان اسلام 

‏با کمال جِد و عجز از ملتهای مسلمان می خواهم که از ائمۀ اطهار و فرهنگ‏‎ ‎‏سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور‏‎ ‎‏شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. از آن جمله دست‏‎ ‎‏از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتها‏‎ ‎‏است، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است، ذره ای‏‎ ‎‏منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و‏‎ ‎‏بدانند قدمی انحرافی، مقدمۀ سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل‏‎ ‎‏الهی است.(49)‏

*  *  *

‏ ‏

‏باید وزارت خارجه کوشش کند تا سفارتخانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند و‏‎ ‎‏چهرۀ نورانی اسلام را برای جهانیان روشن نمایند؛ که اگر این چهره با آن جمال‏‎ ‎‏جمیل که قرآن و سنت در همۀ ابعاد به آن دعوت کرده از زیر نقاب مخالفان اسلام‏‎ ‎‏و کج فهمیهای دوستان خودنمایی نماید، اسلامْ جهانگیر خواهد شد و پرچم‏‎ ‎‏پرافتخار آن در همه جا به اهتزاز خواهد آمد. چه مصیبت بار و غم انگیز است که‏‎ ‎‏مسلمانان متاعی دارند که از صدر عالم تا نهایت آن نظیر ندارد، نتوانسته اند این‏‎ ‎‏گوهر گرانبها را که هر انسانی به فطرت آزاد خود طالب آن است عرضه کنند؛ بلکه‏‎ ‎‏خود نیز از آن غافل و به آن جاهلند و گاهی از آن فراری اند!(50)‏

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 99

‏توصیۀ اینجانب به مسلمین و خصوص ایرانیان بویژه در عصر حاضر، آن است که‏‎ ‎‏در مقابل این توطئه ها عکس العمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر‏‎ ‎‏راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را مأیوس نمایند.(51)‏

*  *  *

‏ ‏

‏به ملتهای اسلامی توصیه می کنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت‏‎ ‎‏مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومتهای جائر خود را در صورتی که به خواست‏‎ ‎‏ملتها که خواست ملت ایران است سر فرود نیاوردند، با تمام قدرت به جای خود‏‎ ‎‏بنشانید، که مایۀ بدبختی مسلمانان، حکومتهای وابستۀ به شرق و غرب‏‎ ‎‏می باشند.(52)‏

*  *  *

‏ ‏

‏بدبختی مسلمانان، حکومتهای وابستۀ به شرق و غرب می باشند. و اکیداً‏‎ ‎‏توصیه می کنم که به بوقهای تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی گوش‏‎ ‎‏فرا ندهید که همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع‏‎ ‎‏ابرقدرتها تأمین شود.(53)‏

*  *  *

‏ ‏

‏شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید و‏‎ ‎‏حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپردۀ‏‎ ‎‏آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز‏‎ ‎‏تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور‏‎ ‎‏را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام‏‎ ‎‏و محرومان جهان به دفاع برخیزید.(54)‏

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 100

‏امروز بر ملت ایران خصوصاً و بر جمیع مسلمانان، عموماً، واجب است این امانت‏‎ ‎‏الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار‏‎ ‎‏آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و‏‎ ‎‏مشکلات آن کوشش نمایند. و امید است که پرتو نور آن بر تمام کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی تابیدن گرفته و تمام دولتها و ملتها با یکدیگر تفاهم در این امر حیاتی‏‎ ‎‏نمایند، و دست ابرقدرتهای عالمخوار و جنایتکاران تاریخ را تا ابد از سر مظلومان‏‎ ‎‏و ستمدیدگان جهان کوتاه نمایند.(55)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت من به ملتهای کشورهای اسلامی است که انتظار نداشته باشید که از‏‎ ‎‏خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام‏‎ ‎‏است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق‏‎ ‎‏می بخشد قیام کنید.(56)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت من به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید‏‎ ‎‏بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرتهای‏‎ ‎‏خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند.(57)‏

*  *  *

‏ ‏

‏علمای اعلام و خطبای محترم کشورهای اسلامی دولتها را دعوت کنند که از‏‎ ‎‏وابستگی به قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛‏‎ ‎‏در این صورت پیروزی را در آغوش خواهند کشید. و نیز ملتها را دعوت به وحدت‏‎ ‎‏کنند؛ و از نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است بپرهیزند؛ و با برادران ایمانی‏‎ ‎‏خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند دست برادری دهند که اسلام بزرگ‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 101

‏آنان را برادر خوانده. و اگر این برادری ایمانی با همت دولتها و ملتها و با تأیید‏‎ ‎‏خداوند متعال روزی تحقق یابد، خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را‏‎ ‎‏مسلمین تشکیل می دهند. به امید روزی که با خواست پروردگار عالم این برادری‏‎ ‎‏و برابری حاصل شود.(58)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 102