بخش دوم
مسائل سیاسی در نظام اسلامی
مشکلات جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشکلات جهان اسلام

مشکلات جهان اسلام 

‏لااقل در این صد سال اخیر، که بتدریج پای قدرتهای بزرگ جهانخوار به همۀ‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده است مشاهده کردیم یا‏‎ ‎‏تاریخهای صحیح برای ما بازگو کردند که هیچ یک از دوَل حاکم بر این کشورها در‏‎ ‎‏فکر آزادی و استقلال و رفاه ملتهای خود نبوده و نیستند؛ بلکه اکثریت قریب به‏‎ ‎‏اتفاق آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هر چه کرده اند برای‏‎ ‎‏منافع شخصی یا گروهی نموده؛ یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و طبقات‏‎ ‎‏مظلوم کوخ و کپرنشین از همۀ مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت لایموت‏‎ ‎‏محروم بوده، و آن بدبختان را برای منافع قشر مرفه و عیاش به کار گرفته اند؛ و یا‏‎ ‎‏آنکه دست نشاندگان قدرتهای بزرگ بوده اند که برای وابسته کردن کشورها و‏‎ ‎‏ملتها هرچه توان داشته اند به کار گرفته و با حیله های مختلف کشورها را بازاری‏‎ ‎‏برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نموده اند و ملتها را‏‎ ‎‏عقب مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند.(44)‏

*  *  *

‏ ‏

‏مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان چپاولگر بین المللی‏‎ ‎‏هستند، با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهای اسلامی دیگر رخنه، و با دست‏‎ ‎‏افراد خودِ ملتها، کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید با هوشیاری مراقب‏‎ ‎‏باشید و با احساس اولین قدمِ نفوذی به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید.‏‎ ‎‏خدایتان یار و نگهدار باشد.(45)‏

*  *  *

‏ ‏

‏به ملتهای اسلامی توصیه می کنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت‏‎ ‎‏مجاهد ایران الگو بگیرید و حکومتهای جائر خود را در صورتی که به خواست‏‎ ‎‏ملتها که خواست ملت ایران است سر فرود نیاوردند، با تمام قدرت به جای خود‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 97

‏بنشانید، که مایۀ بدبختی مسلمانان، حکومتهای وابستۀ به شرق و غرب‏‎ ‎‏می باشند. و اکیداً توصیه می کنم که به بوقهای تبلیغاتی مخالفان اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه‏‎ ‎‏بیرون کنند که منافع ابرقدرتها تأمین شود.(46)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنان آنها حسین اردنی این‏‎ ‎‏جنایت پیشۀ دوره گرد، و حسن و حسنی مبارک هم آخور با اسرائیل جنایتکارند‏‎ ‎‏و در راه خدمت به امریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به ملتهای خود رویگردان‏‎ ‎‏نیستند. و ما مفتخریم که دشمن ما صدام عفلقی است که دوست و دشمنْ او را به‏‎ ‎‏جنایتکاری و نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر می شناسند و همه می دانند‏‎ ‎‏که خیانتکاریِ او به ملت مظلوم عراق و شیخ نشینان خلیج، کمتر از خیانت به‏‎ ‎‏ملت ایران نباشد. ‏

‏     و ما و ملتهای مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه های گروهی و دستگاههای‏‎ ‎‏تبلیغات جهانی، ما و همۀ مظلومان جهان را به هر جنایت و خیانتی که‏‎ ‎‏ابرقدرتهای جنایتکار دستور می دهند متهم می کنند.(47)‏

*  *  *

‏ ‏

‏بی جهت نیست که بوقهای تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده های بومی آنان‏‎ ‎‏تمام توان خود را صرف شایعه ها و دروغهای تفرقه افکن نموده اند و میلیاردها‏‎ ‎‏دلار برای آن صرف می کنند. بی انگیزه نیست سفرهای دائمی مخالفان‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی به منطقه. و مع الأسف در بین آنان از سردمداران و حکومتهای‏‎ ‎‏بعض کشورهای اسلامی، که جز به منافع شخص خود فکر نمی کنند و چشم و‏‎ ‎‏گوش بسته تسلیم امریکا هستند دیده می شود؛ و بعض از روحانی نماها نیز به‏‎ ‎‏آنان ملحقند. امروز و در آتیه نیز آنچه برای ملت ایران ومسلمانان جهان باید‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 98

‏مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند، خنثی کردن تبلیغات تفرقه افکنِ خانه‏‎ ‎‏برانداز است.(48)‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 99

  • رجوع شود به فیش 54.