بخش دوم
حکومت اسلامی
مردم و نقش آنان در نظام جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مردم و نقش آنان در نظام جمهوری اسلامی

مردم و نقش آنان در نظام جمهوری اسلامی 

‏امروز بر ملت ایران خصوصاً و بر جمیع مسلمانان، عموماً، واجب است این امانت‏‎ ‎‏الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار‏‎ ‎‏آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و‏‎ ‎‏مشکلات آن کوشش نمایند.(18)‏

*  *  *

‏ ‏

‏اینک که به توفیق و تأیید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد‏‎ ‎‏پایه ریزی شده، و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است اسلام و احکام‏‎ ‎‏مترقی آن است، بر ملت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به‏‎ ‎‏جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات‏‎ ‎‏است.(19)‏

*  *  *

‏ ‏

‏من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که از‏‎ ‎‏این راه مستقیم الهی که نه به شرقِ ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است،‏‎ ‎‏بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و‏‎ ‎‏پایدارْ پایبند بوده، و لحظه‏‏[‏‏ای‏‏] ‏‏از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک‏‎ ‎‏عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در‏‎ ‎‏نیت پاک و ارادۀ آهنین آنان رخنه نکند؛ و بدانند که هرچه رسانه های گروهی‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 80

‏عالم و قدرتهای شیطانی غرب و شرق اشتلم می زنند دلیل بر قدرت الهی آنان‏‎ ‎‏است.(20)‏

*  *  *

‏ ‏

‏یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملتهای مبتلا به حکومتهای فاسد و‏‎ ‎‏دربند قدرتهای بزرگ می کنم؛ اما به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که‏‎ ‎‏با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون‏‎ ‎‏عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن، که‏‎ ‎‏نعمتی عظیم الهی و امانت بزرگ خداوندی است کوشش کنید و از مشکلاتی که‏‎ ‎‏در این صراط مستقیم پیش می آید نهراسید که ‏إن تَنْصروا الله یَنْصُرْکم و یُثَبِّتْ‎ ‎اَقدامَکم‏. و در مشکلات دولت جمهوری اسلامی با جان و دل شریک و در رفع آنها‏‎ ‎‏کوشا باشید، و دولت و مجلس را از خود بدانید، و چون محبوبی گرامی از آن‏‎ ‎‏نگهداری کنید.(21)‏

*  *  *

‏ ‏

‏به ملت عزیز که اکنون که تا حدود بسیار چشمگیری از بسیاری از این دامها نجات‏‎ ‎‏یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخاسته و دیدیم که بسیاری از‏‎ ‎‏کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمی رفت‏‎ ‎‏متخصصینِ ایران قادر به راه انداختن کارخانه ها و امثال آن باشند و همه دستها‏‎ ‎‏را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینها را به راه‏‎ ‎‏اندازند، در اثر محاصرۀ اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان عزیز ما قطعات‏‎ ‎‏محل احتیاج را ساخته و با قیمتهای ارزانتر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و‏‎ ‎‏ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم.‏

‏     باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق‏‎ ‎‏با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی نکشند؛ و با‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 81

‏ارادۀ مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام کنید. و بدانید که نژاد‏‎ ‎‏آریا و عرب از نژاد اروپا و امریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودیِ خود را بیابد و یأس‏‎ ‎‏را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت قدرت‏‎ ‎‏همه کار و ساختن همه چیز را دارد. و آنچه انسانهای شبیه به اینان به آن‏‎ ‎‏رسیده اند شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس، و‏‎ ‎‏قطع وابستگی به دیگران و تحمل سختیها برای رسیدن به زندگی شرافتمندانه و‏‎ ‎‏خارج شدن از تحت سلطۀ اجانب. و بر دولتها و دست اندرکاران است چه در نسل‏‎ ‎‏حاضر و چه در نسلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با‏‎ ‎‏کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف ساز و‏‎ ‎‏خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند. و از‏‎ ‎‏جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را،‏‎ ‎‏ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در‏‎ ‎‏مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند؛ که‏‎ ‎‏آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و‏‎ ‎‏چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی‏‎ ‎‏نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند؛ و می خواهند با این وسایل و‏‎ ‎‏امثال آن شما را عقب مانده، و به اصطلاح آنان «نیمه وحشی» نگه دارند.(22)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت اینجانب به ملت در حال و آتیه آن است که با ارادۀ مصمم خود و تعهد خود‏‎ ‎‏به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلای دارای تعهد به‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلامی که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین می باشند و‏‎ ‎‏غیر منحرف از صراط مستقیم ـ به سوی غرب یا شرق ـ و بدون گرایش به‏‎ ‎‏مکتبهای انحرافی و اشخاص تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهای‏‎ ‎‏اسلامی، به مجلس بفرستند. و به جامعۀ محترم روحانیت خصوصاً مراجع معظم،‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 82

‏وصیت می کنم که خود را از مسائل جامعه خصوصاً مثل انتخاب رئیس جمهور و‏‎ ‎‏وکلای مجلس، کنار نکشند و بی تفاوت نباشند. همه دیدید و نسل آتیه خواهد‏‎ ‎‏شنید که دست سیاست بازان پیرو شرق و غرب، روحانیون را که اساس‏‎ ‎‏مشروطیت را با زحمات و رنجها بنیان گذاشتند از صحنه خارج کردند و‏‎ ‎‏روحانیون نیز بازی سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را‏‎ ‎‏خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند؛ و به سر‏‎ ‎‏مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آوردند که جبرانش احتیاج به‏‎ ‎‏زمان طولانی دارد.‏

‏     اکنون که بحمدالله تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزاد برای دخالت همۀ‏‎ ‎‏طبقات پیش آمده است، هیچ عذری باقی نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنی،‏‎ ‎‏مسامحه در امر مسلمین است. هرکس به مقدار توانش و حیطۀ نفوذش لازم‏‎ ‎‏است در خدمت اسلام و میهن باشد؛ و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب‏‎ ‎‏استعمارگر و غرب یا شرقزدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند، و بدانند که مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان‏‎ ‎‏چپاولگر بین المللی هستند، با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏دیگر رخنه، و با دست افراد خودِ ملتها، کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید‏‎ ‎‏با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدمِ نفوذی به مقابله برخیزید و به‏‎ ‎‏آنان مهلت ندهید. خدایتان یار و نگهدار باشد.(23)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب‏‎ ‎‏رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان‏‎ ‎‏برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب‏‎ ‎‏می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلاً در انتخاب خبرگان برای‏‎ ‎‏تعیین شورای رهبری یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 83

‏روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور‏‎ ‎‏وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال‏‎ ‎‏مسئول می باشند. از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقۀ‏‎ ‎‏بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام‏‎ ‎‏می باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعض مقاطع،‏‎ ‎‏عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است. ‏

‏     پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، و الاّ کار از دست همه خارج خواهد‏‎ ‎‏شد. و این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده اید و نموده ایم. چه‏‎ ‎‏هیچ علاجی بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که‏‎ ‎‏محول به اوست برطبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد؛ و در تعیین‏‎ ‎‏رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقۀ تحصیلکردۀ متعهد و روشنفکر با اطلاع از‏‎ ‎‏مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و‏‎ ‎‏تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و‏‎ ‎‏متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛ و توجه داشته باشند‏‎ ‎‏رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت‏‎ ‎‏مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از‏‎ ‎‏سرمایه داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که‏‎ ‎‏تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.‏

‏     و باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، شایسته و متعهد به‏‎ ‎‏اسلام و دلسوز برای کشور و ملت باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید؛ و‏‎ ‎‏مشکلاتی اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان برای تعیین‏‎ ‎‏شورای رهبری یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود؛ که اگر خبرگان که‏‎ ‎‏با انتخاب ملت تعیین می شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر‏‎ ‎‏عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس‏‎ ‎‏خبرگان بروند، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطۀ تعیین شایسته ترین و‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 84

‏متعهدترین شخصیتها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد، یا با‏‎ ‎‏شایستگی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون‏‎ ‎‏اساسی، وظیفۀ سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا‏‎ ‎‏شورای رهبری روشن خواهد شد، که اندک مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به‏‎ ‎‏اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح‏‎ ‎‏بالای از اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد می کند.(24)‏

*  *  *

‏ ‏

‏یک مرتبۀ دیگر در خاتمۀ این وصیتنامه، به ملت شریف ایران وصیت می کنم که‏‎ ‎‏در جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکاریها و جان نثاریها و محرومیتها‏‎ ‎‏مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علوّ رتبۀ آن است، آنچه که شما ملت‏‎ ‎‏شریف و مجاهد برای آن بپاخاستید و دنبال می کنید و برای آن جان و مال نثار‏‎ ‎‏کرده و می کنید، والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصدی است و مقصودی‏‎ ‎‏است که از صدر عالم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد‏‎ ‎‏شد؛ و آن مکتب الوهیت به معنی وسیع آن و ایدۀ توحید با ابعاد رفیع آن است که‏‎ ‎‏اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و شهود‏‎ ‎‏است؛ و آن در مکتب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به تمام معنی و‏‎ ‎‏درجات و ابعاد متجلی شده؛ و کوشش تمام انبیای عظام ـ علیهم سلام الله ـ و‏‎ ‎‏اولیای‏‎ ‎‏معظم ـ سلام الله علیهم ـ برای تحقق آن بوده و راهیابی به کمال مطلق و‏‎ ‎‏جلال و جمال بی نهایت جز با آن میسر نگردد. آن است که خاکیان را بر ملکوتیان‏‎ ‎‏و برتر از آنان شرافت داده، و آنچه برای خاکیان از سیر در آن حاصل می شود برای‏‎ ‎‏هیچ موجودی در سراسر خلقت در سرّ و عَلن حاصل نشود.‏

‏     شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان مادی و‏‎ ‎‏معنوی در اهتزاز است، بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را می روید که تنها راه‏‎ ‎‏تمام انبیا ـ علیهم سلام الله ـ و یکتا راه سعادت مطلق است. در این انگیزه است که‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 85

‏همۀ اولیا شهادت را در راه آن به آغوش می کشند و مرگ سرخ را «احلی من‏‎ ‎‏العسل» می دانند؛ و جوانان شما در جبهه ها جرعه ای از آن را نوشیده و به وجد‏‎ ‎‏آمده اند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید بحق‏‎ ‎‏بگوییم ‏یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً‏. گوارا باد بر آنان آن نسیم دل آرا و آن جلوۀ‏‎ ‎‏شورانگیز. و باید بدانیم که طرفی از این جلوه در کشتزارهای سوزان و در‏‎ ‎‏کارخانه های توانفرسا و در کارگاهها و در مراکز صنعت و اختراع و ابداع، و در ملت‏‎ ‎‏به طور اکثریت در بازارها و خیابانها و روستاها و همۀ کسانی که متصدی این امور‏‎ ‎‏برای اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت و خودکفایی کشور به خدمتی اشتغال‏‎ ‎‏دارند جلوه گر است. و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از‏‎ ‎‏آسیب دهر ان شاءالله تعالی مصون است. و بحمدالله تعالی حوزه های علمیه و‏‎ ‎‏دانشگاهها و جوانانِ عزیز مراکز علم و تربیت از این نفخۀ الهی غیبی برخوردارند؛‏‎ ‎‏و این مراکز دربست در اختیار آنان است، و به امید خدا دست تبهکاران و‏‎ ‎‏منحرفان از آنها کوتاه.‏

‏     و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و‏‎ ‎‏خودکفایی و استقلال، با همۀ ابعادش به پیش، و بی تردید دست خدا با شما‏‎ ‎‏است، اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح‏‎ ‎‏تعاون ادامه دهید. و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیداری و هوشیاری و تعهد و‏‎ ‎‏فداکاری و روح مقاومت و صلابت در راه حق می بینم و امید آن دارم که به فضل‏‎ ‎‏خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً بعد نسل بر آن‏‎ ‎‏افزوده گردد.‏

‏     با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از‏‎ ‎‏خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به‏‎ ‎‏دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم‏‎ ‎‏را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.‏

‏     و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهیها و قصور و تقصیرها بپذیرند. و با‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 86

‏قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سدّ‏‎ ‎‏آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و والاتر در خدمتند،‏‎ ‎‏والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است.(25)‏‎[1]‎

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 87

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 88

  • رجوع شود به فیشهای 79 و 145.