بخش دوم
حکومت اسلامی
رهبری در نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رهبری در نظام اسلامی

رهبری در نظام اسلامی 

‏وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری در این عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و‏‎ ‎‏وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور به جمهوری اسلامی و در حقیقت به‏‎ ‎‏اسلام است در پوشش جمهوری اسلامی و در عصرهای آینده، آن است که خود را‏‎ ‎‏وقف در خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی و محرومان و مستضعفان بنمایند؛ و‏‎ ‎‏گمان ننمایند که رهبری فی نفسه برای آنان تحفه ای است و مقام والایی، بلکه‏‎ ‎‏وظیفۀ سنگین و خطرناکی است که لغزش در آن اگر خدای نخواسته با هوای‏‎ ‎‏نفس باشد، ننگ ابدی در این دنیا و آتش غضب خدای قهار در جهان دیگر در پی‏‎ ‎‏دارد. از خداوند منان هادی با تضرع و ابتهال می خواهم که ما و شما را از این‏‎ ‎‏امتحان خطرناک با روی سفید در حضرت خود بپذیرد و نجات دهد و این خطر‏‎ ‎‏قدری خفیفتر برای رؤسای جمهور حال و آینده و دولتها و دست اندرکاران، به‏‎ ‎‏حسب درجات در مسئولیتها نیز هست که باید خدای متعال را حاضر و ناظر و‏‎ ‎‏خود را در محضر مبارک او بدانند. خداوند متعال راهگشای آنان باشد.(14)‏

*  *  *

‏ ‏

‏باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، شایسته و متعهد به اسلام و‏‎ ‎‏دلسوز برای کشور و ملت باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید؛ و مشکلاتی‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 78

‏اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای‏‎ ‎‏رهبری یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود؛ که اگر خبرگان که با‏‎ ‎‏انتخاب ملت تعیین می شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر‏‎ ‎‏عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس‏‎ ‎‏خبرگان بروند، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطۀ تعیین شایسته ترین و‏‎ ‎‏متعهدترین شخصیتها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد، یا با‏‎ ‎‏شایستگی رفع خواهد شد. و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون‏‎ ‎‏اساسی، وظیفۀ سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا‏‎ ‎‏شورای رهبری روشن خواهد شد، که اندک مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به‏‎ ‎‏اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح‏‎ ‎‏بالای از اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد می کند.(15)‏

*  *  *

‏ ‏

‏در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و‏‎ ‎‏اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود مثلاً در‏‎ ‎‏انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه‏‎ ‎‏نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا که‏‎ ‎‏خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این صورت همه‏‎ ‎‏در پیشگاه خداوند متعال مسئول می باشند.(16)‏

*  *  *

‏ ‏

‏«انقلاب» از همۀ ملت؛ و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی وظیفۀ شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه‏‎ ‎‏فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور‏‎ ‎‏بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی اشکال به تباهی‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 79

‏کشیده می شوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت‏‎ ‎‏کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا‏‎ ‎‏کشور از آسیب در امان باشد.(17)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 80