مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام اثر: امام خمینی و حکومت اسلامی / فلسفۀ سیاسی(2)‏

‏ ‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏ ‏

‏چاپ: چاپخانه بهمن‏

‏ ‏

‏چاپ اول: زمستان 1378‏

‏ ‏

‏تیراژ 2000‏

‏ ‏

‏قیمت: 1400 تومان‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: فلسفه سیاسی(ج. 2)صفحه 4